Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kojení v ČR 2021

Kojení v ČR 2021

                                                                                   2020          2021

Iniciace kojení= jakékoliv kojení v %                    95,60        95,41 (- 0,16 %)

Časná iniciace kojení do1h (n=48 607)                44,75        47,60 (+ 2,85 %)

Výlučné kojení do propuštění (n= 79 755)          73,44 %    72,30 (- 1,14 %)

Dokrm umělou výživou (n= 24 060)                     22,15 %    23,10 (+ 0,95 %)

Umělá výživa (n= 4 440)                                          4,088 %    4,20 (+ 0,11 %)

 

Komentář

V ČR je 98 % žen rozhodnuto kojit a 70 % žen plánuje kojit dlouhodobě.

Iniciace kojení je v ČR dlouhodobě na dobré úrovni, dokonce v roce 2020 se zvýšila o 0,4 % proti roku 2019, klesla o 0,16 % proti roku 2020.

Časná iniciace kojení do 1 hodiny po porodu se sleduje nově od roku 2020. Celosvětově se udává 48 % (2013-2018) a do roku 2030 je cíl 70 %.

Výlučné kojení do propuštění se sleduje od roku 2020, cíl 80 % do roku 2025

Míra dokrmovaných dětí stoupá již od roku 2014 po zveřejnění zavádějících studií, že malé dokrmy během prvních 48 hodin kojení nebrání.

 • Počty dokrmovaných dětí stouply o 10,5 % ve srovnání s rokem 2015 (12,6 %) a 2021 (23,1 %)
 • Pouze 9 porodnice mělo počty dokrmovaných dětí pod 10 % a 79 porodnic ≥ 10 %
 •  V BFHI porodnicích se na rodí 71 % českých dětí

Nekojené děti-nejvíce v kraji Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Královehradeckém a Olomouckém.

Jiný průzkum z roku 2021, který provedl   Nielsen IQve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP vyplynulo, že po propuštění z porodnice je kojeno v průměru 93 % kojenců a v 6 měsících ještě 63 % z nich, což jsou velmi podobné údaje jako v roce 2020 (91 % dětí kojeno při propuštění, 62 % ve věku 6 měsíců), situace se tedy nijak výrazně nemění.

Nejvíce dětí je v 6 měsících kojeno v Praze a kraji Vysočina (72 %).

České děti jsou kojené o trochu více než slovenské, kde je při odchodu z porodnice kojeno 81 % dětí a po 6 měsících 53 % z nich.

Kojení v 6 měsících v roce 2020 (rok 2021 není k dispozici)

Kojeno bylo 30,5 % (v roce 2019 38,4 %)

Výlučně kojeno 16,3%

Oproti roku 2019 došlo k poklesu kojení o 7,9 %, výlučné kojení v 6 měsících se opět sleduje od roku 2020. 

Nekojené děti

V průběhu posledních 13 let (2007-2019) nebylo vůbec kojeno 4 –5,0 % dětí (průměrná hodnota 5,2 %). 

Národní laktační centrum/Laktační liga, Národní výbor pro kojení, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Výlučné kojení v zemích s vysokými příjmy

Země s vysokými příjmy nadále nesplňují doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), že děti by měly být výlučně kojeny do 6 měsíců věku a pokračovat v kojení po dobu 2 let a déle, spolu se zavedením vhodných potravin (S. Vaz 2021, WHO 2017a)

Údaje z 51 zemí s vysokými příjmy ukazují, že medián míry zahájení kojení je 91 %, což klesá na 18 % výlučného kojení a 29 % jakéhokoli kojení ve věku 6 měsíců (Vaz et al., 2021).

V evropském regionu WHO patří míra výlučného kojení v 6 měsících k nejnižším na světě s 25 %  (Theurich et al.,2019).

11 zemí-Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Bezprostředně po narození bylo hlášeno, že 56 % až 98 % kojenců ve všech zemích dostává jakékoli MM a v 6 měsících 38 % až 71 % bylo kojeno a výlučně kojeno 13 % až 39 % kojenců.

V Austrálii je zahájení kojení vysoké (96 %), ale zatímco 69 % kojenců stále dostává nějaké mateřské mléko do < 4 měsíců věku, pouze 39 % kojenců je výlučně kojeno kojí. Zatímco 60 % kojenců dostává nějaké mateřské mléko do věku < 6 měsíců, pouze 15% kojenců výhradně kojí (Australian Institute of Health and Welfare, 2011). K tomuto poklesu dochází souběžně s rostoucí expozicí dětí umělé výživě: > 50% po 3 měsících, > 70% ve 4 měsících a > 80% po 5 měsících (Australian Institute of Family Studies, 2008).

Celosvětově jsou roční ekonomické ztráty ve výši 302 miliard dolarů spojené s nekojením důsledkem dopadu nižší kognitivnosti na dosažené vzdělání a potenciální budoucí výdělky; a přímé náklady na zdravotní péči spojené s nemocností dětí (Rollins a kol., 2016).

Srovnání kojení ČR a Chorvatsko

Na konferenci ve Splitu, která se konala 11.-13. května 2023 byla jednou z prezentací informace s názvem Trendy ve vybraných ukazatelích výživy kojenců a malých dětí v chorvatských porodnicích v posledních 5 letech (2017-2021)

V Chorvatsku je kojení  již řadu let propagováno několika programy a kampaněmi, přičemž národní zdravotní strategie 2012–2020 označuje kojení za jednu z priorit veřejného zdraví. Uzákoněné národní programy na ochranu a podporu kojení obsahují specifické aktivity pro zvýšení popularity kojení.

Cíl: Určit trend dvou ukazatelů výživy kojenců a malých dětí (IYCF) stanovených Světovou zdravotnickou organizací a Dětským fondem OSN:

 • kojení do jedné hodiny po porodu
 • podíl novorozenců výhradně kojených v porodnicích

Tyto údaje byly zjišťovány z chorvatské lékařské databáze porodů, která obsahuje zprávy o všech porodech ve zdravotnických zařízeních v Chorvatsku. Použita byla pouze data pro živě narozené děti v letech 2017–2021.

Výsledky: Ačkoli podíl novorozenců kojených v porodnici se výrazně lišil, byl v posledních pěti letech zaznamenán celkový pokles výlučně kojených dětí.

 • Podíl novorozenců výlučně kojených v porodnicích činil v roce 2017 78, 4 % a v roce 2021 67,3 %.
 • Naopak podíl novorozenců, kteří byli kojeni a dokrmování kojeneckou výživou, se zvýšil z 20,7 % v roce 2017 na 29,5 % v roce 2021.
 • Mezi kojenými novorozenci se navíc podíl novorozenců kojených do 1 hodiny po porodu zvýšil z 69,5 % v roce 2017 na 85,2 % v roce 2021.

Závěr: Navzdory mnoha snahám o propagaci není frekvence výlučného kojení v chorvatských porodnicích v žádném případě uspokojivá, s problémem poklesu podílu výlučně kojených novorozenců z 78,7 % na 67,3 %. Je třeba dále investovat do vzdělávání matek i zdravotníků.

Porovnání ČR/Chorvatko: rok 2021

 • ČR má o 5 % lepší míru výlučného kojení od narození do propuštění 72,3 proti 67,3 %
 • ČR má méně dokrmů kojeneckou výživou 23,1 % proti 29,5 %, bohužel tento ukazatel i v ČR stoupá.
 • ČR má horší zahájení kojení do 1 hodiny  47,6 proti 85,5 %, ale větší míru kojení od narození do propuštění a tento trend stoupá, zvýšil se o 2,9 % při srovnání s rokem 2020

V ČR se sleduje míra kojení v první hodině po porodu a výlučné kojení během pobytu v porodnici od roku 2020 podle nových definic stanovených v Implementační příručce WHO po revizi 2018.

IMPLEMENTATION GUIDANCE Protecting, promoting and supporting Breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE

Cíle Healthy People 2030 pro kojení

Zvýšit podíl výlučně kojených dětí do 6 měsíců věku      Cíl 42,4 %

Zvýšit podíl kojenců, kteří jsou kojeni v 1 roce                 Cíl 54,1 %