Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kojením proti obezitě

U příležitosti Světového dne obezity 4. března 2021 chceme připomenout, že každé páté dítě trpí nadváhou nebo obezitou, které jsou spojeny se vznikem závažných nepřenosných onemocnění v pozdějším věku, jako je cukrovka, nádorová onemocnění.

Všechny veřejné politiky a vzdělávací iniciativy, které podporují zdraví dětí a prevenci obezity, musí zahrnovat podporu výlučného kojení. Výlučné kojení po dobu 6 měsíců je spojeno až s 30-50% snížením rizika obezity a pokračující kojení 6 měsíců a déle poskytuje další ochranu proti obezitě, která se prodlužuje do doby dospívání, a dokonce i do dospělosti.

V rámci Světového dne obezity organizuje Evropská asociace pro studium obezity (EASO) a Evropská koalice lidí žijících s obezitou (ECPO) výroční konferenci o evropské politice obezity. Přítomní budou zástupci institucí EU, OECD, WHO, členských států, pacientů, akademické obce, zdravotnických pracovníků a asociací.

 

Číslo „65210“

  • 65210 představuje symbol prevence obezity a zdravého životního stylu (jeho význam je vysvětlen níže).
  • S prevencí obezity lze začít od narození kojením.
  • Výlučné kojení podporuje imunitní toleranci a zdravé metabolické prostředí u dětí.
  • Výlučné kojení po dobu 6 měsíců je spojeno až s 30-50% snížením rizika obezity.
  • Kojení 6 měsíců a déle poskytuje další ochranu proti obezitě, která se prodlužuje do doby dospívání, a dokonce i do dospělosti.
  • Všechny veřejné politiky a vzdělávací iniciativy, které podporují zdraví dětí a prevenci obezity, musí zahrnovat podporu výlučného kojení.

Číslo 65210 není nové poštovní směrovací číslo, telefonní číslo ani číslo letecké společnosti.

Jedná se o čísla, která mají pomoci žít. Důvody pro současnou celosvětovou dětskou epidemii obezity jsou četné a složité. Ačkoli existuje mnoho rizikových faktorů pro dětskou obezitu, mnoho studií ukazuje, že kojení je spojeno s nižším rizikem obezity (1). Exkluzivní kojení po dobu nejméně 6 měsíců je spojeno s 30-50% snížením rizika obezity (2 , 3).

 

Kojení má zásadní vliv na zdraví

Kojení na požádání podle sytosti dítěte je také významným faktorem schopnosti dítěte regulovat příjem. Kojení je dobou dítětem regulovaného krmení a výlučné kojení je obdobím, kdy dítě není vystaveno vnějším vlivům potravin a nucenému krmení. Kojení také modifikuje-upravuje hormonální růstové faktory, grelinin, leptin a inzulín, které napomáhají regulaci sytosti a ovlivňují ukládání tukových tkání.

Existují stále rostoucí důkazy, že změny ve střevní mikroflóře mají významný vliv na dětskou obezitu a naopak. Exkluzivní kojení podporuje imunitní toleranci a zdravé metabolické prostředí u dětí. Porušení symbiotické střevní mikroflóry může vést k imunitním onemocněním, jako jsou alergie, atopie, astma, a nakonec metabolická onemocnění, jako je diabetes, často související s obezitou (4).

I když se znalosti o významu kojení zlepšují, musíme udělat více, abychom zjednodušili náš přístup k prevenci obezity. Musíme zdůraznit, že výlučné kojení má přinejmenším stejný význam jako ostatní uznaná opatření, která podporují prevenci dětského zdraví a obezity.

Většina doporučení obsahuje známá doporučení týkající se výživy a pohybové aktivity v dětství obecně známých jako plány „5210„. Několik doporučení zahrnuje kojení jako součást komplexního úsilí zabránit obezitě v dětství i v dospělosti.

 

Plán „5210“ je jednoduchá a snadno zapamatovatelná strategie, která podporuje zdraví dětí i rodin

5: Pět (5) porcí zeleniny a ovoce denně. Aspoň polovina talíře by měla být zelenina a některé ovoce. Barevné! Různá zelenina, ovoce a barvy způsobí, že jíst je zábavnější a zajímavější. Jezte čerstvé ovoce a omezte ovocné džusy, které obsahují koncentrované cukry.

2: Snižte čas strávený u televize, nepoužívejte počítače, telefony a filmy na maximálně 2 (2) hodiny denně. Čím více času děti tráví u obrazovky, tím méně stráví času aktivní činnosti a hraní. Děti mají také tendenci „občerstvit“ se během sledování televize.

1: Děti by měly věnovat minimálně 1 hodinu denně (1) mírné pohybové aktivitě nebo hraní si. Vedle udržování zdravé hmotnosti udržuje v dobré činnosti svaly, zlepšují koordinaci a snižují stres.

0: Nulové (0) množství sladkých nápojů. Omezte nápoje oslazené cukrem, energetické, nápoje pro sportovce a nápoje s ochuceným ovocem. Dokonce i umělá sladidla mohou být problémem. Místo toho pijte vodu. Cukr přidaný do potravin a obilovin by také měl být omezen.

Jak všichni vidíme, výrazné opomenutí tohoto plánu je číslo „6.“

6: Bylo prokázáno, že výlučné kojení po dobu minimálně 6 měsíců snižuje výskyt dětské obezity (6). Kojení 6 měsíců a déle poskytuje další ochranu proti obezitě, která se prodlužuje do doby dospívání, a dokonce i do dospělosti. Čím déle kojíte, tím lépe! Kromě prevence obezity poskytuje kojení také mnoho dalších výhod, které nejsou k dispozici v umělém mléce.

Kojení je uznáváno za významný akt v oblasti veřejného zdraví. Mnoho jiných dietních, behaviorálních, sociálních a environmentálních faktorů je spojeno se současnou epidemií obezity; „Kojení“ by mělo být přidáno do seznamu prevence obezity. Komplexní strategie prevence obezity, které začínají nebo se zaměřují na batolata a děti ve školním věku, mohou začínat příliš pozdě. Všechny veřejné politiky a vzdělávací iniciativy, které podporují zdraví dětí a prevenci obezity, musí zahrnovat podporu výlučného kojení.

Jako osvědčenou preventivní strategii by zdravotní strategie měly zahrnovat míry exkluzivního kojení a propagaci kojení jako ukazatel kvality na stejné úrovni jako jiné strategie, které zabraňují nepřenosným, chronickým onemocněním.

Prenatální péče a doba těhotenství jsou příležitostí k edukaci matek a rodin o významu výlučného kojení jako dlouhodobé preventivní strategie v prevenci obezity „65210“. Zvláštní pozornost by měla být věnována výživovému poradenství žen s nadváhou a k podpoře kojení. Nekojení kojenci, nemusí vždy mít nadváhu. Je však důležité zdůraznit, že kojení a mateřské mléko jsou mnohem lepší a nikdy nebudou stejné jako umělá výživa.

„65210“ představuje lepší prevenci obezity a zdravého životního stylu. Začněte s prevenci obezity na samém začátku!

 

Prevence obezity u malých dětí

Pravidelné monitorování růstu dítěte pomocí růstových grafů. Studie ukazují, že matky mají tendenci podceňovat hmotnost svých dětí.

 

Kojení a včasné – nikoliv předčasné – zavedení příkrmu

Některé studie také prokazují vyšší výskyt obezity v pozdějším věku u dětí, které začaly dostávat příkrm před ukončeným 4. měsícem – zejména se to týká dětí na umělé výživě.

 

Vhodný výběr a pestrá škála nově zaváděných potravin

I když dětem do dvou let věku nemá být omezován přívod tuků jako ve starším věku a u dospělých, neznamená to, že je vhodné podávání vysoce tučných potravin. Doba přechodu z mléčné na rodinnou stravu v kojeneckém období je důležitá pro formování obliby nebo odmítání potravin, a proto optimální zavádění potravin používaných jako příkrm bude mít dopad na rozvoj správných stravovacích návyků jak v krátkodobé, tak dlouhodobém horizontu. Kojenci, kteří dostávají pestřejší stravu a zvyknou si na vhodné potraviny, konzumují pestřejší stravu a konzumují vhodné potraviny i v pozdějším věku.

 

Citlivé vnímání náznaků hladu a sytosti 

Opakované nabízení pestré škály zdravých potravin v přiměřených porcích, ale nenucení do jídla. Malé dítě má tendenci řídit množství stravy, které sní, svými pocity hladu a sytosti. Snaha rodičů ovlivnit množství potravy, kterou dítě sní, může mít vliv na jeho pozdější schopnost regulace příjmu energie. Množství potravy se neřídí množstvím na talíři, ale vnitřními pocity hladu a sytosti dítěte.

 

Podpora fyzické aktivity

Podporovat pohyb je zapotřebí už u kojenců. Sahání po předmětech a později plazení, lezení. Omezení času, který bdělé dítě stráví v postýlce, kočárku, sedačce nebo ohrádce.

 

Podpora věku odpovídajícímu trvání spánku

Epidemie obezity je doprovázena zkracováním doby spánku – značné zkrácení spánku bylo pozorováno právě u dětí do tří let. Je prokázáno, že nedostatek spánku je spojen se zvýšeným rizikem obezity. Rodiče by měli dbát na vytvoření vhodného prostředí a návyků, které zajistí dítěti klidný spánek.

 

Zdroje:

1.Weng SF,Redsell SA,SwiftJA, et al. Systemic reviewandmeta analysis of risk factors for childhood overweight identifiable during infancy. Arch Dis Child 2012;97:1019–1026.
2. Yamakawa M, Yorifuji T, Inoue S, et al. Breastfeeding and obesity among schoolchildren: A national longitudinal survey in Japan. JAMA Pediatr 2013;167:919–925.
3. Oddy WH, Mari TA, Huang R, et al. Early infant feeding and adiposity risk: From infancy to adulthood. Ann Nutr Metab 2014;64:262–270.
4. Koleva PT, Bridgman SL, Kozyrskyj AL. The infant gut microbiome: Evidence for obesity risk and dietary intervention. Nutrients 2015;7:2237–2260.