Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyOdborné články

Krmení z kádinky/pohárku

Krmení z kádinky je alternativní způsob krmení dětí, když se nemohou krmit přímo z prsu.

Krmení z kádinky lze použít u dětí všech věkových kategorií a je také bezpečné pro předčasně narozené a mnoho nemocných dětí.

Krmení kádinkou je nejvíce podobné kojení.

Krmení z kádinky lze používat od narození. 

Je vhodný jak pro odsáté mateřské mléko, tak pro kojeneckou výživu. 

Může se použít jakýkoli čistý kelímek s hladkým povrchem.

Kádinky jsou bezpečnější než lahve.

Krmení z kádinky stabilizuje akci srdeční a saturaci kyslíkem než krmení z lahve.

Zvyšuje míru kojení při propuštění a ve 3 a 6 měsících věku dítěte.

Dudlíky a šroubovací uzávěry lahví zachycují bakterie, které se mohou dostat do mléka a způsobit onemocnění dětí. 

Kádinky se snadno čistí mytím v horké mýdlové vodě a nevyžadují sterilizaci jako lahve.

Je možné používat i jednorázové kádinky.

Doba krmení je doba spojování – spousta mazlení, očního kontaktu, mluvení, úsměvu.

Zejména pro zdravotníky z NICU je důležité vzdělávání a školení pro použití této metody krmení pro tuto zranitelnou populaci.

 

KRMENÍ Z KÁDINKY JE SNADNÉ.

BAREVNÉ PLAKÁTY KE STAŽENÍ

Angličtina pdf

Krmení z kádinky krok za krokem:

 1. Držte své dítě blízko těla ve vzpřímené poloze.
 2. Pomocí ruky nebo paže podepřete hlavu, krk a tělo dítěte.
 3. Přiložte okraj kalíšku ke spodnímu rtu dítěte.
 4. Mírně nakloňte kádinku tak, aby se mléko dotýkalo jen rtů dítěte.
 5. Dítě bude používat svůj jazyk k lapání nebo srkání mléka z okraje hrnečku. NELEJTE mléko do úst dítěte.
 6. Postupujte pomalu a mezi polknutími nechte dítě odpočívat, ale kádinka se stále dotýkal rtu dítěte.
 7. Udržujte šálek dostatečně nakloněný, aby mléko zůstalo na okraji kádinky.
 8. Když je dítě syté, odmítne si vzít další mléko. 

Příznaky, že je dítě syté zahrnují:

   • Zavírá ústa.
   • Odvrací hlavu od kádinky
   • Uvolní ruce.
 1. Jednorázovou kádinku a zbytky mléka po krmení zlikvidujte. Pokud je k dispozici pouze opakovaně použitelný kelímek a je k dispozici bezpečná voda pro čištění, kádinku po použití důkladně očistěte mýdlem a horkou vodou a uložte ji na suchém, chráněném místě.

Převzato ze vzdělávacího kurzu Baby-friendly Hospital Initiative pro porodní personál: příručka pro účastníky. Ženeva: Světová zdravotnická organizace a Dětský fond OSN (UNICEF), 2020