Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Kulatý stůl k Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů, které se konalo dne 5. 11. 2021, vyzvalo ve třetím bodě k uspořádání kulatého stolu za účelem diskuse o možnostech metodické podpory k vynucování příslušné legislativy ve vztahu k Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.

Citujeme: „Rada na základě Podnětu Pracovní skupiny k porodnictví ke 40. výročí přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka pověřila Odbor rovnosti žen a mužů, aby ve spolupráci s Pracovní skupinou k porodnictví, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal odborný kulatý stůl za účelem diskuse o možnostech metodické podpory k vynucování příslušné legislativy ve vztahu k Mezinárodnímu kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Bližší projednání podnětu je plánováno na příští zasedání Rady“.

Zdroj: vlada.cz