Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyRady a návody

Máme se obávat chemických kontaminant v mateřském mléce?

Současné analytické postupy mohou detekovat i nepatrnou přítomnost chemických kontaminant v tělních tekutinách člověka, tedy i v mateřském mléce, což se bohužel nesprávně interpretuje a medializuje jako ohrožení zdraví dítěte.

Persistentní chlorované organické látky (nejen DDT, ale i další, které se v 60. a 70. letech dostaly do prostředí, jsou již dlouho zakázány a dlouhodobě se monitorují čistě z důvodů, aby se sledoval jejich pokles. Jejich analýza v mateřském mléce má čistě indikační charakter a důvody, proč WHO zvolila mateřské mléko, jsou technické – neinvazivní odběr a vyšší koncentrace tuku, než v krvi, kde se tyto látky mohou rovněž detekovat?

Zdroj:http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/sledovani-chlorovanych-organickych-latek-ddt-v-materskem