Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Mše ke Světovému dni předčasně narozených dětí na pražském Vyšehradě

V úterý 24. listopadu 2020 od 16:30 hodin bude v Bazilice svatého Petra a Pavla sloužena mše za děti, které se nedočkaly okamžiku narození, za děti, které přišly na svět dříve, než měly, za děti, které si nesou kříž bolesti a utrpení, za rodiče, jejich lásku a naději, za všechny, kteří jim jsou oporou.

Dveře Baziliky sv. Petra a Pavla se otevírají všem, kteří potřebují to, co je nad jejich síly, svěřit tomu, který nás přesahuje.

Poprvé byla na pražském Vyšehradě sloužena Mše ke Světovému dni předčasně narozených dětí v listopadu roku 2014. Vyšehradská tradice navazuje na mše sloužené na poli u kapličky, která byla postavena a vysvěcena mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou mužem, jehož dvě vnučky přežily předčasné narození.

Letošním obřadem bude doprovázet Mgr. Michal Němeček, zpěvem jej doprovodí vynikající sopranistka Pavlína Senić, na varhany bude hrát mistr Vladimír Roubal. Přímý přenos pro všechny, kteří nebudou moci být na Vyšehrad osobně, zprostředkuje TV Noe.

Velké poděkování za tuto duchovní podporu také patří MUDr. Magdaléně Chvílové Weberové, primářce dětského oddělení nemocnice Havlíčkův Brod.

Fotografický archív i aktuální informace zvláště s ohledem na karanténní opatření najdete na facebookové stránce: www.facebook.com/MsezadetiVysehrad/