Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

V nejlepším zájmu dítěte

V nejlepším zájmu dítěte

V roce 2011 byla ČR kritizována Výborem pro práva dítěte, že vláda nedělá vše  pro dodržování práv dítěte a dostala přes 60 doporučení ke zlepšení situace. ČR bylo mimo jiné doporučeno zřízení instituce, která by se věnovala právům dítěte a ustanovení dětského ombudsmana. Výbor pro práva dítěte  také kritizoval to, že péče o děti je v ČR roztříštěná pod několik ministerstev. Už dřívější vládní zprávy o stavu lidských práv uváděly, že Česko je jednou z posledních zemí EU, která ještě takzvaného dětského ombudsmana nemá. Tato výtka společně s výzvou k nápravě se objevuje jak v Závěrečných doporučeních Výboru ke 3. a 4. periodické zprávě České republiky z roku 2011, tak i v Závěrečných doporučeních Výboru k 2. periodické zprávě České republiky z roku 2003. V roce 2018 se bude ČR opět zpovídat v Ženevě před Výborem pro práva dětí k jakým nápravám došlo.

Česko: jediná země EU bez ombudsmana pro děti

První dětský ombudsman začal fungovat v roce 1981 v Norsku. Dnes existuje  ve všech evropských státech. ¨

Ochranu práv dětí v současnosti v ČR vykonávají různé orgány s různou působností a různými typy pravomocí – od orgánů s širokou působností (orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, státní zastupitelství, veřejný ochránce práv) po orgány s působností užší (Česká školní inspekce a inspekční orgány obecně) a od orgánu s pravomocemi autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob (soudy, státní zastupitelství, orgány sociálně-právní ochrany dětí) po orgány především s doporučujícími nezávaznými oprávněními (především veřejný ochránce práv).

Úřad vlády nyní zpracoval analýzu možností vytvoření institutu ochránce práv dětí v ČR (tzv. dětský ombudsman), která předkládá různé možnosti zřízení dětského ombudsmana, a to jak samostatně či v rámci kanceláře veřejného ochránce práv, a rovněž nabízí různé možnosti fungování a kompetencí tohoto institutu podle zahraničních vzorů – orgán sledující naplňování práv dítěte, řešící stížnosti dětí v různém rozsahu apod. Konečné rozhodnutí o podobě orgánu však dosud nebylo přijato

Nechtěné dítě

Podle nového občanského zákoníku o všem rozhodují soudy a ty rozhodují pomalu a ne vždy v nejlepším zájmu dítěte. Např. pokud už  v porodnici matka dítě opustí, řeší se mnoho měsíců, že není potřeba souhlas rodičů k osvojení. Další měsíce dítě čeká na ustanovení opatrovníka. Když už úřady vyberou vhodného osvojitele, čeká se na soud o svěření dítěte do předadopční péče (někdy je to i 9měsíců). Až pak si  dítě může vzít od předchozích pěstounů  nebo z kojeneckého ústavu nová rodina. Tyto formality zdržují  cestu nechtěného dítěte do nové rodiny. Krátká, přechodná pěstounská péče trvá většinu rok.

 

Dětské  kauzy  neřeší  soudci správně, chybí dětští soudci

Soudy a kojení

Práva dítěte jsou pevně stanoveny, ale bohužel díky soudům se vždy nepostupuje v zájmu dítěte.  Dítě je vnímáno jako věc a často je obětí našeho soudního systému. Zejména při rozvodových řízeních soudkyně nutí matku 4 měsíčního kojence ke  střídavé péči, která  pro tento věk je zcela nevhodná. Dítě má  právo být výlučně kojeno 6 měsíců a být v trvale v blízkosti své matky.

Při střídavé péči nemůže být toto právo naplněno.

„Nejnižší věk, kdy vůbec můžeme o střídavé výchově uvažovat, je věk, kdy je dítě schopné jít do školky (pozor, ne do jeslí), tj. minimálně tři roky. Do té doby je možno doporučit jen široký styk s druhým rodičem, ale do tohoto věku by dítě mělo vždy usínat se stejným rodičem, pokud možno ve stejném prostředí V předškolním věku neschvalujeme střídavou výchovu, pokud je jasné, že ji v té podobě nebudeme schopni protáhnout do školního věku, například kvůli tomu, že by se pak musel střídat školní kolektiv dítěte“. (PhDr. J. Klimeš)

 

Soudci by se měli vzdělávat o právech dítěte a  rodinném právu.

 

ČTK

„Výbor pro práva dítěte odmítl návrh novely zákona o rodině. Ten počítá s tím, že by soud častěji svěřoval děti po rozvodu do střídavé péče. Podle výboru novela ve svém důsledku upřednostňuje práva rodičů před právy dětí.  A to se bohužel v praxi běžně děje.

Z jednoho dopisu:

Mám syna narozeného v září  2016 a  je plně kojený. Jeho otec se soudí o určení otcovství. Nyní mu od minulého týdne přiřkl soud předběžné opatření o styku dle jeho podmínek v pondělí, úterý a středu od 16:00 do 18:00 a navíc každý sudý víkend od 9:00 do 12:00. Syn je kojený podle chuti, nemá zatím pevný režim jídla, pití, spánku, což otce nezajímá a tvrdě vyžaduje svůj styk dle rozsudku. Syn pije ode mně někdy i po hodině, jindy po 1,5 – 2 hod. Jindy vydrží v kočárku venku  i 3 hodiny bez kojení.

Není na to žádné pravidlo, což otec nemající žádnou zkušenost s dětmi (je to jeho první dítě) nechápe a nechce pochopit. Včera už mi vyhrožoval při předávání syna,  že se zařídí sám a začne synovi dávat láhev s umělou výživou. Od porodu mě nutí přes jeho právníky, abych pro jeho styk odstříkávala mléko a dávala mu ho sebou do lahvičky, což je proti mému přesvědčení a nechci toto podstupovat, když není žádný vážný důvod. Naše dětská lékařka se nemá bohužel moc k pomoci ohledně napsání zprávy pro soud, kterou bych mohla doložit, tak aby do budoucna toto vydírání na mnohem více rozšířený styk a ukončení kojení, nebylo možné. Chtěla jsme vás moc hezky požádat o případnou pomoc, kterou opravdu potřebuji, tak aby otec miminka syna neodstavil od kojení . Případně o radu, jak postupovat a bránit se tomuto dále.

Práva dítěte na kojení jsme mu přepískala, nebere je vážně, nutí do odstříkávání a lahvičky, či umělé stravy,  schválně proti mně. Usiluje co nejdříve o střídavou péči o syna. Čeká nás soud cca v lednu. OSPOD neporadil nic kromě dohody s otcem, která je nemožná.