Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Neo BFHI

Dodržování Baby-friendly Hospital Initiative pro novorozenecké NICU (Neo-BFHI): Průřezová studie ve 36 zemích

V roce 2012 začala Baby-friendly Hospital Initiative pro NICU novorozenecká oddělení (Neo-BFHI) poskytovat doporučení ke zlepšení podpory kojení u předčasně narozených a nemocných dětí. Tento průřezový průzkum si kladl za cíl změřit na celosvětové úrovni soulad s rozšířenými Deseti kroků k úspěšnému kojení Neo-BFHI a 3 hlavními principy na novorozeneckých odděleních. V roce 2017 byl pro sběr dat z novorozeneckých oddělení všech úrovní péče použit dotazník Sebehodnocení Neo-BFHI v 15 jazycích. Odpovědi byly shrnuty do skóre shody v rozmezí od 0 do 100 na úrovni oddělení, země a mezinárodní úrovně. Celkem se zúčastnilo 917 novorozeneckých oddělení z 36 zemí s nízkými, středními a vysokými příjmy ze všech kontinentů. 

Výsledky:

Střední mezinárodní celkové skóre bylo 77 a střední celkové skóre země se pohybovalo od 52 do 91. 

Hlavní princip 1 (respekt k matkám), Krok 5 (zahájení kojení a podpora) a Krok 6 (používání MM) měly nejvyšší skóre, 100, 88 a 88. 

Krok 3 (předporodní informace) a Krok 7 (rooming-in) měly nejnižší skóre, 63, respektive 67. 

Země s vysokými příjmy měly výrazně vyšší skóre pro Hlavní principy 2 (péče zaměřená na rodinu), Krok 4 (kontakt kůže na kůži) a Krok 5 (zahájení kojení a podpora). 

Novorozenecká oddělení v nemocnicích, která byly někdy označeny jako BFHI, měla výrazně vyšší skóre než neoznačené.  

Šedesát procent manažerů uvedlo, že by rádi získali označení Neo-BFHI.

V současné době jsou doporučení Neo-BFHI částečně implementována v mnoha zemích. Vysoký počet zúčastněných oddělení svědčí o mezinárodní připravenosti rozšířit standardy Baby-friendly do prostředí pro NICU k zajištění lepší podpory kojení. novorozeneckých odděleních.

Klíčové zprávy

 • Doporučení Neo-BFHI byla částečně implementována ve 36 zemích s celkovým skóre 77 ze 100.
 • Soulad s Mezinárodním kodexem marketingu náhražek mateřského mléka byl na novorozeneckých odděleních vysoký bez ohledu na příjmovou skupinu země.
 • Významně vyšší compliance byla zjištěna v zemích s vysokými příjmy u tří dílčích skóre: péče zaměřená na rodinu, kontakt kůže na kůži a zahájení kojení/laktace.
 • Skóre na novorozeneckých odděleních v nemocnicích, které byly někdy označeny jako BFHI, bylo výrazně vyšší než na těch, které nebyly nikdy označeny.
 • Studie naznačuje mezinárodní připravenost na rozšíření standardů Baby-friendly do prostředí NICU k ochraně, propagaci a podpoře kojení u předčasně narozených a nemocných novorozenců.

Maastrup, 2019

 TŘI POKYNY A 10 KROKŮ K OCHRANĚ, PROPAGACI A PODPOŘE   KOJENÍ  

 Národní laktační centrum/Laktační liga  

 Podporováno Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

Pokyn 1: Postoj personálu musí být individualizovaný podle potřeb jednotlivých matek a stávajících okolností.

Pokyn 2: Zařízení musí poskytovat péči zaměřenou na rodinu s přátelským prostředím.

Pokyn 3: Zdravotnický systém musí zajistit kontinuitu péče, tj. před, při a po porodu a po propuštění z nemocnice. 

Krok 1: Mít písemně vypracovanou strategii kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.

Krok 2: Vzdělávat a školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech a specifických znalostech nutných k provádění této strategie.

Krok 3: Informovat hospitalizované těhotné ženy o rizicích předčasného porodu či porodu nemocného dítěte a technice kojení a laktaci a výhodách kojení.

Krok 4: Povzbuzovat matky k časnému, nepřetržitému a dlouhému kontaktu kůže na kůži s dítětem (kangaroo péče) bez neodůvodněných omezení. 

Krok 5: Ukázat matkám, jak zahájit a udržet si laktaci a zahájit brzké kojení, přičemž jediné kritérium je stabilita dítěte.

Krok 6: Nepodávat novorozencům žádnou jinou stravu či nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů. 

Krok 7: Praktikovat rooming-in-umožnit matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin.

Krok 8: Podporovat kojení podle potřeby dítěte, nebo pokud je třeba, semi-demand krmní jako přechodnou strategie pro nedonošené a nemocné děti. 

Krok 9: Používejte alternativní způsoby krmení aspoň do doby, než je kojení dobře zavedené, nepoužívejte dudlíky a kloboučky, používejte je jen v případě oprávněných důvody.

Krok 10: Připravit rodiče na pokračování v kojení po propuštění a odkázat je na podpůrné skupiny kojení.

KODEX 

Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka 

Zakázáno je:

 

 • Vystavování plakátů či jiných materiálů, poskytovaných od výrobců či distributorů náhražek mateřského mléka, lahví, saviček nebo dudlíků či jiných materiálů, které propagují použití těchto produktů.  
 • Jakýkoliv přímý či nepřímý kontakt mezi zaměstnanci či distributory a těhotnými ženami a matkami v nemocnici. 
 • Distribuce vzorků nebo dárkových balíčků s náhražkami mateřského mléka, lahvemi, savičkami nebo dudlíky či propagace těchto produktů těhotným ženám a matkám či jejich rodinám. 
 • Přijímání darů (včetně jídla), literatury, materiálů či vybavení, peněz či podpory vzdělávání či jiných akcí od těchto výrobců v nemocnici.
 • Demonstrace přípravy kojenecké formule pro kohokoliv, kdo to nepotřebuje. 
 • Přijímání náhražek mateřského mléka zdarma či se slevou. 

https://www.kojeni.cz/dokumenty/optimalizace-pece-a-vyzivy-u-nedonosenych-deti/