Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyRady a návody

Reakce na neodůvodněné zavádění příkrmu před 6 měsícem věku

Nepopiratelné výhody kojení
Podpora mezinárodních směrnic na základě důkazů

New Rochelle, NY, 20. ledna 2011

Nedávno publikovaná námitka proti osvědčeným směrnicím Světové zdravotnické organizace (WHO) o otázkách kojení nevychází z výsledků současného výzkumu a zbytečně zpochybňuje jasné výhody výlučného kojení po dobu alespoň prvních 6 měsíců života.

Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), globální organizace lékařů, podporuje doporučení WHO z roku 2001 kojit výlučně ( bez dokrmování umělou výživou nebo nemléčným příkrmem) po dobu 6 měsíců a klade důraz na prokázané zdravotní přínosy pro kojence i matku. ABM varuje před nepodloženými a protikladnými zprávami, které jsou zbytečně matoucí.

Ruth A. Lawrence, MD, Department of Pediatrics, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, zakladatel ABM, a šéfredaktor časopisu Breastfeeding Medicine, vznáší námitky proti názorům autorů Mary Fewtrell a kol., které uveřejnili v lednovém vydání British Medical Journal 2010. Britští autoři navrhují diskuzi o směrnicích WHO a tvrdí, že výlučné kojení zvyšuje riziko anémie, celiakie, potravinové alergie a zvyšuje nechuť k potravinám výrazné chuti.

Podle Miriam Labbok, MD, MPH, Department of Maternal and Child Health, University of North Carolina a ředitelky Carolina Global Breastfeeding Institute, britští autoři nepřesně uvádějí a vysvětlují současné dostupné informace o kojení. Anémie může být podstatně snížena u porodu oddálením přestřižení pupeční šňůry. Výzkum o potravinových alergiích je stále polemický a jiné výzkumy ukázaly, že kojenci jsou při kojení vystaveni chuti potravin, které matka konzumuje.

Nedávná práce několika těchto britských autorů jako konzultantů společností, které vyrábějí umělou kojeneckou výživu, za kterou autoři od těchto společností přijali finanční dotace, vyvolává otázku motivace a východiska názorů vyjádřených Mary Fewtrell a ostatními.

V British Medical Journal, leden 2010 bylo řečeno, že kojené dítě může mít prospěch z časného zavedení příkrmu, což je v rozporu s doporučením WHO. Aktuální doporučení WHO je výlučné kojení 6 měsíců a příkrm zavádět po ukončeném 6 měsíci (180 dní) a v kojení pokračovat 2 roky či déle. Tým britských autorů ale říká, že by se příkrm mohl zavádět už ve čtyřech měsících s tvrzením, že pozdější zavedení příkrmu může zvýšit výskyt potravinových alergií a anémií z deficitu železa a že doporučení WHO se týká jen rozvojových zemích.
Doporučení WHO bylo revidováno v 16 studiích, včetně sedmi z rozvojových zemí.
Bylo prokázáno, že děti kojené po dobu šesti měsíců měly méně infekcí a žádné růstové problémy.
Už v roce 2003 ministr zdravotnictví Spojeného království řekl, že se doporučení WHO bude plně dodržovat.
V současné době znovu mluvčí Ministerstva zdravotnictví UK prohlásila: „Mateřské mléko obsahuje všechny živiny, které dítě potřebuje do šesti měsíců věku a doporučujeme výlučné kojení po tuto dobu“.

Závěr: Na doporučení WHO o výlučném kojení 6 měsíců se nic nemění ani v ČR.

MUDr.Anna Mydlilová
Národní laktační centrum-Laktační liga
9.2.2011