Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyNovinky

Nové pokyny WHO se zaměřují na podporu výlučného kojení na celém světě

10 kroků se musí stát standardem péče pro všechny děti,  protože je součástí Úmluvy o právech dítěte, čl. 24, který říká, že všechny dětí od narození mají právo na odpovídající péči.

Nové pokyny WHO mají za cíl standardizovat kojení a přimět vlády, aby převzaly odpovědnost za vzdělávání a monitorování, které by mohlo přispět ke zvýšení nevýrazného celosvětového podílu výlučně kojených dětí. WHO UNICEF doporučují, aby děti byly kojeny výlučně 6 měsíců a v roce 2018 vydaly společně revidované pokyny pro 10 kroků BFHI.

Většina zemí ví, že kojení je pro děti nejlepší, ale mohou se vyskytnout problémy, když je dítě předčasně narozené, nebo pokud existují problémy při kojení.

Míra kojení – v posledních dvou desetiletích relativně stagnující – se v jednotlivých regionech příliš neliší, ale obvykle bývá vyšší v zemích s nízkými a středními příjmy.

Zvýšení výlučného kojení na 50 %do roku 2025 by vyžadovalo dodatečnou investici 5,7 miliardy dolarů za 10 let, většinou směřující k poradenské činnosti pro výživu kojenců a malých dětí,  zjistila Světová banka

Náklady na provedení této investice by však mohly přinést 298 miliard USD v zemích s nízkými a středními příjmy, vzhledem k tomu, že by se zabránilo snížení kognitivního vývoje a úmrtnosti dětí. Kojení zlepšuje kognitivní vývoj dětí a schopnost učit se.

Revidované pokyny OSN vyžadují školení zdravotnických pracovníků a včasné sdílení informací o kojení s těhotnými ženami. 

Celosvětově se pouze 10 % dětí narodilo v zařízeních BFHI. Takže 90% dětí se narodí v non- BFH nemocnicích.

 

Závazek pro nemocnice a odbornou veřejnost

Nemocnice by měli mít písemně vypracovanou  strategii kojení, se  kterou jsou seznámeni zaměstnanci i rodiče a měla by zajistit, aby zaměstnanci měli „dostatečné znalosti, kompetence a dovednosti“ k podpoře kojení. Lékaři, zdravotní sestry a porodní asistentky by také měly pomoci novým matkám  usnadnit okamžitý skin to skin kontakt  a kojením brzy po narození.

Díky školení a kompetencím zaměstnanců dochází ke skutečnému posunu ve způsobu, jakým se nové vedení dívá na zaměstnance, kteří mají znalosti a dovednosti k provádění postupů BFHI.

Doporučené změny politiky by měly vést k tomu, že se v učebních osnovách lékařských, zdravotních škol implementují  postupy kojení.

Nové matky lze informovat  o výlučném kojení ještě předtím než porodí, aby mohly na základě informací založených na důkazech  učinit informované rozhodnutí.  Ženy by měly být informovány o zdravotních výhodách kojení i základních technikách kojení.

 

Řešení nových problémů

K novým pokynům patří také zavedení průběžných systémů monitorování a správy dat. Z publikací je známo, že mnoho zařízení získalo označení BFH  a prokázalo, že dělají správné věci. Ale když se k nim o několik let později vrátíte  zjistíte, že se  nemocnice vrátily se ke starým praktikám. Proto musíme mít interní monitorovací systémy, které v čase kontrolují, zda se skutečně dodržují správné postupy a stále dosahuje správných výsledků, a když dojde ke zhoršení, lze provést korekci. Také velká obměna zaměstnanců může někdy vést k tomu, že některá zdravotnická zařízení nedodržují dané pokyny.  Nově přijatý personál poté, co zařízení získalo označení BFH, nemusí být dostatečně vyškolen v zásadách managementu kojení.

Dalším problémem je, že tento model péče – 10 kroků k úspěšnému kojení nebyl začleněn do národních zdravotnických standardů a byl dobrovolný, což se od roku 2020 změní. Globální program podpory kojení nemůže být vykonáván jen na základě dobrovolnosti. 10 kroků se musí stát standardem péče pro všechny děti, protože je součástí Úmluvy o právech dítěte, čl. 24, který říká, že všechny dětí od narození mají právo na odpovídající péči.

Výlučné kojení má přínosy pro kognitivní vývoj dítěte a pro prevenci nekomunikovatelných nemocí. Bylo zjištěno, že zvýšené kojení brání téměř polovině všech průjmových epizod a jedné třetině respiračních infekcí, což snižuje přijetí do nemocnice. Mezi výhody pro matky patří snížení rizika rakoviny prsu, vaječníků a postnatální deprese.