Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Ochrana výživy kojenců a malých dětí před zásahy průmyslu a střety zájmů

Ochrana výživy kojenců a malých dětí před zásahy průmyslu a střety zájmů
Průvodce pochopením a bojem proti zásahům a střetům zájmů v odvětví
[Protecting Infant and Young Child Nutrition from Industry Interference and Conflicts of Interest]

Zasahování průmyslu dětské výživy do procesů tvorby politik a implementace a střety zájmů, které to vytváří v systémech zdravotní péče, mají omezený pokrok v implementaci kodexu. Tento přehledný průvodce vysvětluje často skryté procesy v práci a slouží jako výzva k akci pro zdravotnické orgány, zdravotnické pracovníky a vlády.

Můžete si jej stáhnout zde: https://www.globalbreastfeedingcollective.org/protecting-infant-and-young-child-nutrition-industry-interference-and-conflicts-interest