Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Od 1.1. 2022 mohou tatínkové využít 2 týdnů otcovské dovolené, namísto dosavadních 7 dní

Stále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce. V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit.

Doposud bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí. Za „hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, se však nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče, což bývá obvykle 3 až 5 dnů.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

  • Všichni otcové, zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kteří se nejméně tři měsíce v době bezprostředně před nástupem na rodičovskou dovolenou řádně účastnili nemocenského pojištění v České republice.
  • Nárok se netýká zaměstnanců, kteří se v době žádosti o otcovskou dovolenou nacházejí ve zkušební době nebo výpovědní lhůtě.
  • OSVČ mají nárok na otcovskou dovolenou v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.
  • Podmínkou pro přiznání nároku na otcovskou dovolenou není, aby byli rodiče dítěte oddáni, otec musí být ale zapsán v rodném listě dítěte.