Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

DokumentyKojení v ČRNovinky

Počet diabetiků v ČR

Kojení hraje důležitou roli v prevenci diabetu.

V Česku žije zhruba 860 tisíc diabetiků, jejich počet se během posledních 25 let zdvojnásobil. Při stejném růstu bude v roce 2035 touto nemocí trpět 10% obyvatelstva.

Špatně léčenou cukrovku provází řada komplikací

Pacienti mohou trpět jednak vrozenou cukrovkou neboli diabetem 1. typu. Špatný životní styl má vliv na vznik diabetu 2. typu. Nemoc se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi a může vést k srdečnímu infarktu, mozkové mrtvici, slepotě či selhání ledvin.

Špatně léčenou cukrovku doprovází řada komplikací, jako například poruchy vidění, poruchy ledvin, poruchy nervů či takzvaná diabetická noha. Cukrovka je nevyléčitelná. Hladinu cukru ale lze příznivě ovlivnit včasným odhalením nemoci, správnou životosprávou a spoluprací s lékaři. Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/pocet-diabetiku-v-cr-se-za-25-let-

Kojení je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření, jakým mohou matky chránit zdraví dítěte i svoje zdraví.

Kravské mléko může u dětí, které mají určitou genetickou predispozici, iniciovat vznik diabetu. Narůstající počet vědeckých prací mluví o tomto vztahu. Vědci objevili mléčné bílkoviny (ABBOS a beta-kasein), které se podobají bílkovinám nacházejícím se na povrchu beta-buněk slinivky břišní. Děti s vadným genetickým balíčkem si mohou proti těmto nebo jim podobným bílkovinám vytvořit protilátky a tyto protilátky potom mohou napadnout bílkoviny z beta-buněk, které vypadají stejně. Beta-buňky jsou výrobními továrničkami insulinu; když jsou imunitním systémem zničeny, dochází k cukrovce I. typu.

 

Nejkomplexnější přehled a analýzu vědecké literatury, která se zabývá krátko a dlouhodobými následky byla publikována v článku  ‘‘Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries’’ (Agency for Healthcare Research and Quality of the U.S.Department of Health and Human Services). Z údajů vyplývá, že existuje souvislost mezi délkou kojení a řadou jeho protektivních účinků na nepřenosné choroby- obezita, diabetes, rakovina prsu, vaječníků, u dětí leukemie, lymfomy.  Kojením lze snížit výskyt diabetu:

  • Diabete s 1 typu o 27%
  • Diabetes 2 typu o 39%
  • Gestační diabetes (GD) – kojení zabraňuje konverzi GD na diabetes 2 typu o 35-57%

Tato zjištění zdůrazňují význam upřednostňování kojení u žen s cukrovkou a gestační diabetem jako součást včasné prevence cukrovky v systémech zdravotní péče.