Podpora tvorby mateřského mléka


Školení nebo farmaka?

Pozadí problému:

Jednou z nejčastějších stížností kojících matek v prvních dnech po porodu je nedostatečná laktace. Víme, že je to způsobeno částečně nedostatečnými znalostmi matky ohledně správného kojení a často tento problém vede k tomu, že dítě začne být krmeno z láhve, což nakonec vede ke snížení laktace a odstavení dítěte.

Zdravotníci hrají v podpoře a propagaci kojení klíčovou úlohu. Jejich přítomnost u porodu a jejich následné kontakty s matkou a dítětem jim nabízejí jedinečnou příležitost pomoci matce a dítěti zahájit a udržet laktaci. V posledních dvou dekádách se rychle zlepšilo naše porozumění nejenom vědeckému základu laktace a sání, ale také prevenci a účinnému řešení problémů s kojením, včetně využití základních poradenských dovedností.

Mnoho studií prokázalo, že pokud postoje a praktiky zdravotníků jsou podporující kojení, je pravděpodobnější, že matky budou kojit úspěšně a déle. Bohužel kojení bývá při školení zdravotníků opomíjeno a zanechává tak v jejich znalostech a dovednostech závažné mezery. Proto je školení nezbytně nutné na všech úrovních zdravotnictví, čímž se aktualizují znalosti potřebné pro efektivní management kojení (1).

Studie provedena za účelem zjistit, zda školení matek v otázkách kojení může zlepšit jejich laktaci v porovnání s účinky metoclopramidu, prokázala, že

účinnost školení je statisticky významnější a nejúčinnější faktor ke zlepšení a udržení kojení než podávání léků stimulujících prolaktin, jako metaclopramid a domperidon, které zvyšují sekreci prolaktinu z podvěsku mozkového a tím tvorbu mléka.

Školení ohledně kojení nebo metoclopramid: která z těchto možností může podporovat laktaci u kojících matek (2).

Závěry

  • Účinnost školení je statisticky významnější a nejúčinnější faktor ke zlepšení a udržení kojení než podávání léků stimulujících prolaktin, jako metaclopramid a domperidon, které zvyšují sekreci prolaktinu z podvěsku mozkového a tím tvorbu mléka.
  • Proto není účinnost školení ve správné technice kojení za účelem zvýšení laktace o nic horší než účinnost galaktogogů.
  • Většina galaktogog projevuje své farmakologické účinky prostřednictvím inhibice dopaminergních receptorů, což vede k zvýšení hladiny prolaktinu a tedy i k zvýšení tvorby mléka.
  • Školení a pomoc neovlivňují farmakologicky organismus matky a dítěte, proto by měla být první volbou.

 

MUDr. Anna Mydlilová
NARLAC-Laktační liga
Česká akademie kojení – ČAKO