Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Pozvánka BFHI konference

POZVÁNKA

Vážení a milí,
přijměte pozvání na tradiční BFHI konferenci, která je věnovaná 10 krokům k úspěšnému kojení založených na důkazech pro zvyšování výlučného kojení v raném dětství. Cílem této konference je zvyšovat a prohlubovat znalosti, dovednosti a kompetence zdravotníků o kojení prostřednictvím nemocničních i komunitních přístupů.
Kdy: 14. června 2023 9-15 hod.
Kde: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
Klíčové intervence v 10krokovém programu zlepšování kvality péče v porodnicích
Udržitelnost 10 kroků a míra kojení na úrovni intermediárního centra
Nástroje pro sebehodnocení

Hypoglykemie novorozence-aktuální pohled
Přístup k hyperbilirubinemii na novorozeneckém oddělení
Dynamika oxytocinu po vaginálním a SC porodu
Překonávání bariér rooming-in
Výsledky využití LATCH skóre v praxi
Komunitní podpora kojení
Změny v praxi-výměna zkušeností
Když se podaří, co se dařit má (a mělo už dlouho předtím)
Konferenční poplatek: 1500 Kč
Přihlášení: http://www.kojeni.cz/konference/>
Miriam.parirkupova@ftn.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační tým:
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum/Laktační liga
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4
anna.mydlilova@ftn.cz