Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyZajímavosti

Reakce na článek uveřejněný v MFDnes 10. 7. 2015

Špeky stojí miliardy, děti se rodí čím dál tlustší. Na zhubnutí mají jen rok

Dle autorů článku si na obezitu děti zakládají už ode dne početí a během prvního roku života. Tahle věta je pravdivá, pokud by autoři článku uvedli, že právě kojení je tím nejdůležitějším faktorem, který před obezitou chrání nejen v dětském, ale v pozdějším věku.

Jsou to právě hormony mateřského mléka (ty nejdůležitější – leptin, ghrelin, adiponektin, inzulin-like growth factor), které ovlivňují vývoj a růst jedince a jejich vzájemná vyváženost je jedním z faktorů snižující rizika tzv. nepřenosných onemocnění jako je obezita, diabetes, vysoký krevní tlak…Jejich význam přesahuje i přes kojenecké období.

Ochranný účinek kojení na výskyt obezity potvrdila celá řada studií včetně studie na téměř 1000 českých kojených dětí, která byla zorganizována v letech 2008 – 2011 ve spolupráci Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty, Státního zdravotního ústavu a téměř 50 praktických lékařů pro děti a dorost z celé České republiky. Tento výzkum prokázal statisticky vysoce významně nižší procento dětí obézních i s nadváhou u dětí výlučně kojených po dobu 6 měsíců dle doporučení Světové zdravotnické organizace i doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, 2013, a to jak ve srovnání s českými referenčními daty („růstovou normou“), tak i ve srovnání s dětmi kojenými jen krátce.

 

Vláda ČR podporuje kojení

Také program Zdraví 2020 přijatý vládou ČR v lednu 2015 si za hlavní cíl klade podporu kojení v boji proti nepřenosným nemocem, tedy i obezitě.

Diabetes mellitus 1. typu je imunitně podmíněný, kdy dochází k destrukci beta buněk pankreatu na podkladě zánětu ( autoimunitně vzniklý zánět) a za závažnou příčinu destrukce těchto buněk je považována bílkovina kravského mléka.
Byl zjištěn vyšší obsah DHA a dalších PUFA mastných kyselin ve fosfolipidových membránách kojených dětí oproti nekojeným. Předpokládá se, že nízké koncentrace DHA a PUFA mohou vést k inzulinové rezistenci. A právě kolostrum – mlezivo obsahuje těchto PUFA MK nejvíce.

Finská studie DiMe prokázala, že krátká doba výlučného kojení a brzké  podání umělé výživy  na bázi kravského mléka může zvýšit výskyt diabetu 1. typu.  Výsledky  této studie byly základem pro rozsáhlou studii TIGR (Trial to reduce IDDM in the Genetically at Risk) – celosvětový výzkumný program- Prevence juvenilního diabetu u novorozenců s genetickým rizikem, 2002). Projekt TRIGR plně podporuje kojení.

 

Také studie českých lékařů  prokázaly, že výskyt diabetu 1. typu se snižuje s rostoucí délkou kojení, zatímco nekojení bylo spojeno s jeho zvýšeným  výskytem. (Malcová:Absence of breast-feeding is associated with the risk of type 1diabetes: a case–control study in a populationwith rapidly increasing incidence,2005).

Vůbec se nedivím matce 3leté holčičky, které se článek Špeky stojí miliardy nelíbil viz Fórum čtenářů 15.7. 2015 A12.

Naopak nekojení stojí peníze. Každý dolar vložený do ochrany a podpory kojení se 1000x vrátí tím, že nebude muset být vynaložen na léčbu.
Zvýšené náklady na ošetření nekojeného 331- 475 USD (1995) oproti plně kojenému 3 měs.

Nekojené dítě:

  • o 2033 více návštěv
  • o 212 více dnů při hospitalizace
  • o 609 více předpisů na léky

Pod 1500g – náklady na péči zhruba 13.4 biliónů dolarů tj. 30% nákladů na veškerou novorozeneckou péči v USA

Bylo vypočítáno, že podporou kojení lze zvýšit hrubý domácí produkt o 2-3%. I Winston Churchil se vyjádřil There is no finer investment for any community than putting milk into babies.
Nám takoví osvícení politikové zcela chybí. Viz i dále Michelle Obama

Michelle Obama zahájila podporu kojení v USA jak cestu v boji proti obezitě.

Zájem Michelle Obama o kojení je rozšířením jejího úsilí o snížení obezity u dětí. Její kampaň pomohla prosadit iniciativy státní administrativy jejího manžela k odstranění bariér kojení, včetně legislativy, která zavazuje některé zaměstnavatele k tomu, aby poskytli ženám čas a vyhrazený prostor pro kojení jejich dětí.

  • Tvrdí se, že kojení poskytuje ochranu proti alergiím, astmatu a dalším nemocem a je považováno za přínosné v boji s rychle narůstající obezitou mládeže v USA.
  • Obezita je obzvláště rozšířená v rodinách Afroameričanů, u kterých je zároveň nižší míra kojení – 40℅ Afroamerických dětí nikdy nedostanou mateřské mléko, a to ani v prvních dnech života.
  • V posledních 30 letech, se v USA dětská obezita ztrojnásobila a dnes má téměř každé třetí dítě nadváhu nebo je obézních. Tento trend vedl k epidemii diabetu.

Podle nedávné studie Harvard Medical School se odhaduje, že pokud by se podařilo zvýšit míru kojení v amerických rodinách na 90 % po dobu šesti měsíců po narození, zabránilo by se tak 900 úmrtím kojenců ročně a ušetřilo by se $ 13 mld. (£ 8 miliard) na zdravotnických poplatcích a dalších ekonomických výdajích. V současnosti kolem 75% amerických matek začne kojit, ale toto číslo klesá na 43% v době, kdy je dítěti šest měsíců.

Zavádějící je informace, že kojení podle chuti vede k nárůstu obezity. Doporučení založené na vědeckých i praktických důkazech potvrzují ( viz 10 kroků k úspěšnému kojení), že děti by měly být krmeny podle svých potřeb, nikoli podle časového harmonogramu. Porozumění příznakům hladu u kojence zlepšuje kojení, ne že vede k obezitě. Kojené děti samoregulují svůj příjem podle hladu, žízně a na rozdíl od dětí krmených lahví se nepřepíjejí. Děti krmené lahví s formulí přibývají až o 70 -80g měsíčně více proti dětem kojeným.

 

Mateřské mléko je základ

Mateřské mléko je nositelem nejen živin, energetických substrátů, hormonů, minerálů, živých buněk včetně kmenových. Prostřednictvím kojení matka dítěti předává mechanismy regulace genové exprese. Souvislost mezi kojením a raným vývojem mozku a dítěte je novým oborem, který posiluje zásadní význam prvních 1000 dní života a přeměňuje způsob, jakým nahlížíme na zdraví v průběhu života. V prvních několika letech života podporuje bezpečí, stabilita a výživa rozvoj zdravého mozku, tím že snižuje stres a podporuje základní mentální dovednosti. Ekologie (rané sociální a environmentální zkušenosti) a biologie (genetické predispozice) ovlivňují vývoj adaptivního chování, schopnosti učit se, dlouhodobé fyzické a mentální zdraví a budoucí ekonomickou produktivitu. Z velkých epidemiologických studií vyplývá, že delší doba kojení souvisí se zlepšením IQ a kognitivních funkcí v pozdějším období dětství. Nově se také ukazuje, že mateřské mléko má přínos pro zdraví prostřednictvím epigenetiky. Kojené děti mají nižší riziko nekrotizující enterokolitidy, infekčních onemocnění, obezity a souvisejících onemocnění; kojící matky mají nižší riziko rakoviny prsu, a to dokonce, i pokud k ní mají genetické predispozice. Takže existuje souvislost mezi mateřským mlékem a genovou expresí, zejména s ohledem na prevenci nepřenosných onemocnění. A tento vliv se přenáší i na další generace.

Podpora zdravých stravovacích návyků v dětství s výlučným kojením po dobu 6 měsíců a doplňkovým  kojením do 2 let s příkrmem zaváděným (180dní, 26.t.) je levnou strategií, která může pozitivně ovlivnit zdraví dítěte na celý život.

 

Hypertrofický novorozenec

Hypetrofrofický novorozenec je novorozenec, který při porovnání porodní hmotnosti s gestačním týdnem je nad 95 percentilem, nebo jinak, má porodní váhu  nad 4200g. Hypertrofie ale neznamená, že je dítě obézní a že i v budoucnosti bude obézní. Způsob výživy- kojení či formule – hraje roli. Percetilové grafy mají rozpětí od 3 – 95 percentilu. A nad 95 percetilem se narodilo v roce 2015 7% dětí. Takže uvádět, že „7000 dětí, které se každý rok v ČR narodí, má nadváhu, je zavádějící. Tyto děti jsou hypertrofické při porovnání porodní hmotnosti s gestačním týdnem. Navíc neplatí, že každým rokem se narodí stejný počet hypertrofických dětí, což také ukazuje graf ÚZIS.

10 kroků k úspěšnému kojení

 

vliv kojení na zdraví dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/deti/kojeni-chrani-dite-pred-obezitou-a-matku-pred-rakovinou_314030.html#.VaensFW899U

 

MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum
Thomayerova nemocnice
Praha 4