Reakce na zprávy aktuálně.cz

Půl roku po porodu kojí jen třetina matek. Neumí si poradit, když je 

 • Podle ÚIZS v 6 měsíci kojí  38% žen (rok 2018)  (ne tedy zhruba, je to přesně dané číslo). Když se začínalo s podporou kojení, bylo v roce 1993 kojeno v 6 měsících pouhých 11,6% dětí.
 • Již od roku 2003 je WHO doporučováno (Globální strategie výživy kojenců a malých dětí) a znovu potvrzeno doporučení následným rezolucemi výlučné kojení 6 měsíců a s příkrmem 2 roky i déle. Totéž doporučuje MZ i  Národní laktační centrum. Ve zprávě tento údaj chybí, opakuje se s příkrmy ještě do 2 let,  přestože existuje přesná definice délky kojení. 
 • V ČR je situace v podpoře kojení zcela jiná, protože podpoře kojení se od začátku věnují  zdravotníci a ne laické  sdružení – Mamila. sk, která  je už 4 roky od podpory kojení na Slovensku odříznutá a podpora kojení se děje pře Institut kojení ve spolupráci se zdravotníky.
 • V ČR se započalo již v roce  1993 s Baby Friendly Hospital Initiative, lektorky a hodnotitelé jsou  vyškoleni WHO/UNICEF, v roce  1998 začala pracovat Laktační liga, která  zprovoznila Národní linku kojení, online poradnu  a Národní laktační centrum, které  slouží jako edukační, poradenské a tréninkové centrum, školí laktační poradkyně, pořádá vzdělávací konference, od roku 1996 se podílí na oslavách Světového a Národního týdne kojení.
 • Podle statistik z Národní linky kojení a laktační poradny  není v ČR hlavním problémem technika kojení ani ragády, možná, že na Slovensku ano, podle sdělení Andrey Polokové – problémy s přisátím  a bolestivé bradavky.  V ČR  převažují obavy z nedostatku mléka, jak zvýšit tvorbu mléka.  
 • V ČR si není „zakořeněná představa“,  že maminky v prvních dnech nemají mléko, protože kolostrum se dokonce sbírá antenatálně (již před porodem nebo těsně  po porodu  pro nedonošené děti, matky s diabetem) a  80% porodnic iniciuje kojení do 1hodiny po porodu. Zkrátka krmení kolostrem má přednost, pokud je matka od dítěte oddělena ze zdravotních důvodů a do 1h po porodu se zahajuje odstříkávání. Preferováno je, aby dítě dostávalo vlastní, čerstvé, nezpracované MM, aby se v něm zachovalo co nejvíce imunitních faktorů, živých a kmenových buněk.
 • Porodní asistentka Magdalená Ezrová – udává, že se matky nemají na koho obrátit.  

Každá maminka s problém při kojení se může obrátit na porodnici, kde rodila. Dnes již existuje sít laktačních poraden nebo si může najít na www.kojeni.cz laktační poradkyni, porodní asistentku i pediatra. Povinností nemocnice je informovat a odkazovat na navazující péči po propuštění. Podle Vyhlášky o preventivních prohlídkách  2016 má praktický pediatr do 48h po propuštění navštívit matku s dítětem v jejím domácím prostředí.

 • Při každém propuštění z porodnice se vede pohovor s maminkami, kde dostávají informace i kojení.
 • Vrchní sestra Romanová z Olomouce potvrzuje, že se díky laktačním aktivitám novorozeneckého oddělení FN  délka kojení prodlužuje, statistické údaje ale neuvádí.
 • V 66 porodních jsou laktační poradny, 65 porodnic má povinně linku kojení 24h denně, protože jsou BFHI.
 • Podařilo se, aby LP vyškolené Laktační ligou dostávaly propláceno laktační poradenství – VZP 2000 Kč, ostatní 500 Kč, užiteční jsou i Agentury domácí péče, kde jsou také vyškolené LP.
 • Porodní asistentky mají 3 návštěvy, bude snaha navýšit aspoň na 5 návštěv.

MUDr. Anna Mydlilová

Národní laktační centrum/Laktační liga

Thomayerova nemocnice

Praha 4 iority6