Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Role pediatrů v podpoře kojení

Role pediatrů v podpoře kojení

Kojení se za posledních několik desetiletí změnilo, protože více žen zahajuje kojení v období po porodu v rámci národního standardu o zlepšení postupů péče o matku a dítě a dosažení označení jako Baby-Friendly. Nemocnice zavedly do praxe Deset kroků k úspěšnému kojení, a to na základě podložených důkazů.  S větším počtem kojících žen a pobytem v porodnicích, které trvají jen několik dní, se drtivá většina pokračující podpory kojení přesunuje do komunity. 

Pro splnění národních cílů kojení je nezbytná ambulantní podpora pediatrů a dalších poskytovatelů pediatrické péče. Jelikož více nemocných je propuštěno z nemocnic, které jsou označeny jako Baby-friendly a úspěšně zahájily kojení, je nezbytné, aby pediatři, s nimiž budou pokračovat, byli informováni o kojení a aby jejich ordinace byly připraveny na podporu těchto kojících dyád. 

Poskytovatelé pediatrické péče by měli přispívat k poskytování trvalé podpory kojení. Praxe by se měla vyvarovat vytváření překážek pro kojící matky a rodiny nebo nepřiměřené propagace kojenecké výživy. Implementování praktik podporujících kojení v ambulantním prostředí s konečným cílem prodloužit dobu trvání výlučného kojení a pokračujícího kojení.

Jak pomoci matkám kojit

Mnoho předních zdravotnických organizací souhlasí s tím, že děti   v prvních 6 měsících života by měly mít pouze mateřské mléko a v kojení dále pokračovat 2 roky i déle.

Jako lékař můžete matkám poskytnout pomoc a radu, jak má kojit.

Matky by měly vědět, že kojení chrání je i jejich děti před určitými zdravotními riziky.

Můžete mluvit s těhotnými ženami o tom, co mohou očekávat, a povzbudit je k tomu, aby požádaly o pomoc s případnými problémy.

Podpora kojení by měla být součástí standardní péče.

Postupy klinické péče mohou matkám usnadnit nebo ztížit začátek a udržení kojení. Skin to skin kontakt a první přiložení do 1hodiny po porodu, rooming in, vnímavé kojení, pomáhají matkám lépe kojit.

Neindikované dokrmování, používání lahví, dudlíků, dárkové balíčky se vzorky kojenecké výživy mohou bránit úspěšnému kojení.

Pokud mají ženy potíže s kojením, možná budou potřebovat podporu laktačních poradkyň s klinickými zkušenostmi a školením v oboru, jak řešit problémy při kojení.

Pokud matky dostanou potřebnou podporu během prvních 4 týdnů po porodu, pokračují v kojení   

Matky možná potřebují pomoc při hledání osob, které jsou vyškolené, aby pomohly s problémy s kojením po propuštění z nemocnice.

Bez pomoci mohou některé čerstvé matky přestat kojit.

Dodržujte Kodex marketingu náhrad mateřského mléka (WHO kodex). Společnosti pro kojeneckou výživu často dávají plakáty, předměty s logy, a dokonce i vzorky kojenecká výživy, které se předávají matkám. Zobrazení těchto položek nebo nabídka vzorky může matky přimět, aby si myslely, že dáváte přednost kojenecké výživě před kojením. Matky, které dostanou vzorky výživy zdarma, je méně pravděpodobné, že budou kojit výlučně.

Akční kroky vztahující se na pediatrickou ambulanci

1. Poskytnout matkám podporu, kterou potřebují pro kojení svých kojenců.
2. Vyvinout systémy k zajištění kontinuity kvalifikované podpory laktace mezi nemocnicemi a

zdravotnickými zařízeními v komunitě.

3. Poskytovat vzdělávání a výcvik v kojení všem zdravotníkům, kteří pečují o ženy a děti.
4. Zahrnout základní podporu kojení jako standard péče pediatrů a dětských sester.

 

5. Zajistit přístup ke službám poskytovaným laktačními poradkyněmi.

 

6.  Zajistit, aby byl prodej počáteční kojenecké výživy prováděn způsobem, který minimalizuje její

negativní dopady na výlučné kojení.

 

Závěry:

Přínosů kojení a potenciálních rizik nekojení je mnoho a na zvýšení zahájení kojení, jeho trvání a

 exkluzivity je cílem akce na podporu kojení vyhlášenou Národním laktačním centrem/Českým výborem

 na podporu kojení/Laktační ligou.

S národními cíli, jak je uvedeno ve Zdraví 2020, zvýšením míry zahájení a délky kojení,

 více BFH nemocnic, je zřejmá potřeba zvýšené podpory všech členů týmu zdravotnické péče.

Poskytovatelé pediatrické péče jsou vhodní k tomu, aby v tomto úsilí hráli primární roli,

Jak zvýšit u svých pacientek exkluzivitu a délku kojení a zlepšit zdravotní výsledky obyvatelstva.