Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Rostlinné léčebné přípravky používaných během těhotenství a postnatálního období

Rostlinné léčebné přípravky používané během těhotenství a postnatálního období

Souhrnné důkazy potvrzují, že nežádoucí účinky a interakce bylina-léky vyplývající z rostlinných léčivých přípravků používaných během těhotenství a postnatálního období jsou nedostatečně studovány a hlášeny. Interakce bylina-léky nejsou ve většině studií hlášeny ani zkoumány. To je znepokojivé vzhledem k vysoké prevalenci užívání rostlinných a konvenčních léků během těhotenství a po něm.

Důkazem podložené užívání rostlinných léků musí být podpořeno důkladnými vědeckými studiemi. V současné době není dostatek informací pro doporučení bezpečného užívání rostlinných léčivých přípravků během těhotenství a poporodního období. Většina rostlinných léčivých přípravků se doporučuje a používá na základě tradice, historických nebo neoficiálních důkazů. Nežádoucí účinky jsou obecně klinickým pracovníkům hlášeny nedostatečně, stejně jako používání rostlinných léčivých přípravků.  Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, Evropská agentura pro léčivé přípravky (Evropská unie) a Agentura pro regulaci léčiv a zdravotních produktů (Spojené království) potvrzuje, že rostlinné léčivé přípravky nepodléhají stejným standardům kvality jako léčiva. Měla by být přijata přísnější opatření v oblasti farmakovigilance, aby se předešlo možnému poškození vyplývajícímu ze současného užívání rostlinných léčivých přípravků během těhotenství a postnatálního období. Vzhledem k předloženým 30 letům důkazů o možném poškození docházíme k závěru, že rostlinné léčivé přípravky by se neměly během těhotenství a kojení doporučovat, dokud nebudou k dispozici spolehlivé důkazy o bezpečnosti.

Obstetrics & Gynecology 133(5):p 920-932, May 2019.