Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Sebeúčinnost při kojení, BFSES

Kojení je složitý proces a jeho úspěch závisí na mnoha vnitřních i vnějších faktorech.

Vnitřní faktory: zkušenosti, postoje, sebevědomí.

Vnější faktory: postoje zdravotníků, rodiny, nemoc matky nebo dítěte.

Zejména jeden faktor, víra ve vlastní schopnost kojit, byl vědecky hodnocen. Podle Lee Dennis se sebeúčinnost kojení skládá ze dvou částí: přesvědčení, že určité chování přinese konkrétní výsledek, a přesvědčení, že člověk může toto chování úspěšně vykonávat, aby dosáhl požadovaného výsledku. Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BFSES) je ověřený nástroj, který měří sebevědomí při kojení. Řada publikaci diskutujte o tom, kolik faktorů může změnit zkušenost žen s bolestí při kojení. Ženy, které například zažívají stres, úzkost, nedostatek sociální podpory a únavu, mohou také zaznamenat zvýšenou citlivost na bolest prsů během kojení.  Ženy s nízkým sebevědomím při kojení mohou potřebovat zvýšenou pozornost, když pociťují bolest prsů během laktace. Sebeúčinnost při kojení pozitivně korelovala s porodní spokojeností, počtem dětí, partnerskou podporou kojení, záměrem kojit, záměrem kojit výhradně 6 měsíců a pocitem připravenosti na porod.  Vlastní účinnost kojení byla vyšší u žen s předchozí zkušeností s kojením a nižší u matek novorozenců, kteří dostávali v nemocnici suplementaci umělou výživou. Zdravotníci můžou využívat strategie ke zvýšení sebedůvěry při kojení, jako je podpora porodní spokojenosti, zapojení partnerů do vzdělávání v oblasti kojení a omezení dokrmování v porodnicích. 

Posílení sebeúčinnosti se ukázalo být důležitým faktorem při úspěšných intervencích při kojení, protože poskytuje obeznámenost s vlastními prsy a ujištění o produkci mléka (Brockway, 2017; Brisbane, 2015). 

Self-efficacy určuje výkon konkrétního chování, individuální vnímání vnímaných schopností, nikoli skutečné schopnosti. Jako kognitivní proces má silný pocit vlastní účinnosti za následek pozitivní vnímání a úspěch podporující myšlenkové vzorce s ohledem na schopnost matky kojit. Naproti tomu nízká sebeúčinnost je pravděpodobněji spojena s negativními zkušenostmi a také myšlenkovými vzory a emočními reakcemi

Například, když matka očekává, že nebude kojit, vnímá to jako odrazující a zdrcující fakt. Na druhé straně je pravděpodobnější, že to povede k předčasnému ukončení kojení. Na základě tohoto teoretického modelu byla vyvinuta 33 položková škála sebeúčinnosti při kojení s cílem identifikovat matky ohrožené ukončením kojení. Z důvodu redundance položek byla navržena kratší 14 položková forma škály s podobnými psychometrickými vlastnostmi. Výzkumné důkazy naznačují pozitivní prediktivní spojení sebeúčinnosti kojení a zahájení kojení, trvání a exkluzivity. Posouzení sebeúčinnosti mateřského kojení prenatálně nebo postnatálně může identifikovat ženy s vysokým rizikem přerušení kojení, které proto potřebují podporu při kojení.

Ve své zkrácené podobě BSES-SF obsahuje 14 položek s 5 bodovou Likertovou škálou odpovědí.

Hodnocení sebejistoty: od 14-70 bodů
14-32-nízká sebeúčinnost
33-51-průměrná
52-70-vysoká

Studie publikovaná BMC Pregnancy and Childbirth, 2021 prokázala, že nízká sebeúčinnost v raném období je spojena s neexkluzivitou a dřívějším přerušením kojení.

 

Dotazník škála vlastní efektivity kojení
https://www.kojeni.cz/wp-content/uploads/2020/02/bses-sf-cz.pdf

Zdroj: bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com