Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový den boje proti AIDS 

1.prosinec Světový den boje proti AIDS 

HIV zůstává hlavním problémem veřejného zdraví. Evropský region s více než 2 miliony postižených lidí má nejrychleji rostoucí epidemii HIV ze všech 6 regionů WHO. Zatímco v některých částech regionu byl přenos téměř zcela zastaven, v jiných členských státech je míra infekce nepřijatelně vysoká a stále roste.

WHO vyzývá globální vůdce i občany, aby jednali třemi způsoby.

  1. „Nic o nás bez nás“ – zapojte vedení komunity do všech plánů a programů HIV.
  2. „Neukončit AIDS je dražší než ukončit“ – plně financovat udržitelné vedení komunity. 
  3. „Odstraňte zákony, které poškozují, vytvářejte zákony, které zmocňují“ – podpořte občanskou společnost silnou regulací.

Výživa kojenců pro prevenci přenosu HIV z matky na dítě

Poslední aktualizace: 9. srpna 2023

Přenos HIV z matky na dítě je primárním způsobem infekce HIV u kojenců. K přenosu může dojít během těhotenství, porodu nebo kojením. Rozhodnutí o tom, zda by matky infikované HIV měly kojit své děti či nikoli, je obecně založeno na srovnání rizika, že kojenci získají HIV prostřednictvím kojení, se zvýšeným rizikem úmrtí na podvýživu, průjem a zápal plic, pokud nejsou kojenci výlučně kojeni.

Hromadné důkazy ukázaly, že podávání antiretrovirových léků matce nebo kojenci může významně snížit riziko přenosu HIV kojením. Národní zdravotnické orgány se mohou na tyto důkazy odvolávat při formulování strategie výživy kojenců.

DOPORUČENÍ WHO

Matkám, o nichž je známo, že jsou infikovány HIV, by měla být poskytována celoživotní antiretrovirová terapie nebo antiretrovirové profylaktické intervence ke snížení přenosu HIV kojením.

Národní nebo regionální zdravotnické orgány by měly rozhodnout, zda zdravotnické služby doporučí matkám, o nichž je známo, že jsou infikovány HIV, v zásadě doporučení, aby buď kojily a užívaly antiretrovirová léčiva, nebo se vyhýbaly kojení.

V prostředích, kde národní zdravotnické úřady doporučují kojení matkám infikovaným HIV:

Matky, o nichž je známo, že jsou infikovány HIV (a jejichž děti jsou neinfikované HIV nebo mají neznámý status HIV), by měly své děti prvních 6 měsíců života výlučně kojit, poté zavádět vhodné doplňkové potraviny a pokračovat v kojení.

Matky žijící s HIV by měly kojit alespoň 12 měsíců a mohou pokračovat v kojení až 24 měsíců nebo déle (podobně jako běžná populace), přičemž jsou plně podporovány v dodržování ART (viz konsolidovaná doporučení WHO o používání antiretrovirových léků k léčbě a prevence infekce HIV pro zásahy k optimalizaci adherence).

V prostředích, kde zdravotnické služby poskytují a podporují celoživotní ART, včetně poradenství v oblasti adherence, a propagují a podporují kojení u žen žijících s HIV, by délka kojení neměla být omezována.

Kojení by pak mělo přestat až poté, co je možné zajistit nutričně adekvátní a bezpečnou stravu bez mateřského mléka.

Národní a místní zdravotnické orgány by měly aktivně koordinovat a zavádět služby ve zdravotnických zařízeních a činnosti na pracovištích, v komunitách a domácnostech s cílem chránit, propagovat a podporovat kojení u žen žijících s HIV.

https://www.who.int/tools/elena/interventions/hiv-infant-feeding