Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový den dárcovství mateřského mléka

  1. května 2023
  2. května se slaví Světový den dárcovství mateřského mléka. Tato celosvětová událost vznikla v Brazílii v roce 2004 a propaguje důležitost darování mateřského mléka neziskovým bankám s lidským mlékem. Více než 750 mléčných bank v 66 zemích ročně poskytne více než 1 milion litrů mléka více než 800 000 kojencům. Mateřské mléko podporuje optimální výživu a ochranu kojenců, zejména u předčasně narozených a zranitelných dětí. Takže matky, které nemohou kojit, mohou používat mateřské mléko od dárce ke krmení svých dětí. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pasterizované mateřské mléko jako další nejlepší možnost při absenci vlastního mateřského mléka.

Podle Světové zdravotnické organizace ročně zemře na komplikace spojené s nedonošeností více než 1 milion dětí, což je hlavní příčina úmrtí dětí mladších 4 týdnů. Dostupnost dárcovského mateřského mléka může nesmírně ovlivnit zdravotní výsledky těchto křehkých dětí, kteří nemají přístup k mateřskému mléku.

NeoLacta Lifesciences nabízí pasterizované mateřské mléko potřebným předčasně narozeným dětem na novorozenecké JIP, když mléko jejich vlastní matky není dostupné v dostatečném množství.

 

V Evropě je více než 200 mléčných bank působících ve více než 20 zemích po celé Evropě. Více se můžete dozvědět na webových stránkách European Milk Bank Association (EMBA), kde najdete informace z evropských bank MM a také novinky z mléčných bank po celém světě.

  1. evropský kongres bank mateřského mléka se uskuteční v Madridu ve dnech 25.-27. října 2023.

Letos bude hlavním tématem kongresu EMBA: „Banky lidského mléka: Rovnost a kvalita pro zdraví zranitelných miminek“. Po éře COVID to bude první kongres EMBA, kde se k nám na místě připojí všichni řečníci a předsedové, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita interakcí. Účastníci budou mít příležitost vyměnit si nápady, setkat se s kolegy z celého světa a poslechnout si přednášky předních odborníků.

  1. mezinárodnímu kongresu EMBA letos předchází zajímavý workshop o vysokoteplotní krátkodobé pasterizaci ve středu 25. října.

EMBA_7th International Congress_Revised_with Info

7th International Congress

 

Sdílení mateřského mléka přes internet

 

Doporučení

Neformální sdílení mateřského mléka představuje zdravotní rizika pro kojence přijímajícího mléko a snižuje nabídku, kterou mohou mléčné banky vydávat dětem s velmi nízkou porodní hmotností a předčasně narozeným dětem. 

EMBA a HMBANA důrazně nedoporučují sdílení nebo prodej mateřského mléka prostřednictvím internetu a plně podporují propagaci kojení a darování přebytečného mateřského mléka neziskovým mléčným bankám. 

Všem rodičům doporučujeme, aby si byli vědomi rizik spojených s krmením dítěte mateřským mlékem a než tak učiní, poradili se s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, jako je pediatr, neonatolog nebo specialista na výživu kojenců v nemocnici.

https://europeanmilkbanking.com/joint-emba-and-hmbana-statement-on-milk-sharing-has-been-released/