Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový den matek pro duševní zdraví

Proč potřebujeme světový den pro duševní zdraví matek? Když se staráme o maminky, staráme se i o miminka. V mnoha zemích má až 1 z 5 těhotných žen a čerstvých matek psychické problémy. Tato onemocnění často zůstávají nepovšimnuta a neléčena a mohou mít tragické a dlouhodobé následky pro matku i dítě.

Po celém světě probíhají v květnu osvětové aktivity, které upozorňují na rizika nevítaných psychických problémů maminek. 

První středa v květnu je ve světě zasvěcená Světovému dni duševního zdraví matek. 

Zdroj: wmmhday.postpartum.net