Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

               17. LISTOPADU 2023

Cílem Světového dne předčasně narozených dětí je upozornit na předčasný porod a související problémy pro děti, rodiny a společnost.

 Téma Světového dne předčasně narozených dětí 2023 zní: Malé akce, VELKÝ DOPAD: Okamžitá péče kůže na kůži pro každé miminko na celém světě.“

Každý rok se 13,4 milionu dětí narodí předčasně (před 37. týdnem těhotenství), zatímco ještě vyšší počet – více než 20 milionů dětí má nízkou porodní hmotnost (méně než 2 5000 g). Pro tyto děti je okamžitý skin to skin kontakt – kangaroo péče (KMC) osvědčeným a účinným zásahem pro záchranu životů a zlepšení jejich zdraví a vývoje.

K řešení tohoto kritického problému je potřeba udělat více. To je důvod, proč podporujeme iniciativy, které se zaměřují na zlepšení výsledků předčasných porodů. Bylo prokázáno, že Early Essential Newborn Care (EENC), včetně opožděného přerušení pupečníku, okamžitého a trvalého kontaktu kůže na kůži, snižuje neonatální morbiditu a úmrtnost a zlepšuje zdraví.

Světová zdravotnická organizace a UNICEF společně vypracovaly Globální strategii pro výživu kojenců a malých dětí a doporučuje, aby děti byly výlučně kojeny během prvních 6 měsíců života. V roce 2018 revidovaná Iniciativa BFHI Ochrana, propagace a podpora kojení v zařízeních poskytujících porodnické a novorozenecké služby poskytla nejaktuálnějších Deset kroků k úspěšnému kojení. V něm Krok 4 „Usnadnit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podpořit matky, aby zahájily kojení co nejdříve po porodu “ je podpořen důkazy, že včasné zahájení kojení zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude výlučně kojeno do 3.–6. měsíce života. Proto by měly být na národní úrovni upřednostňovány intervencí, které podporují včasné zahájení kojení.

https://www.kojeni.cz/novinky/skin-to-skin-kontakt/

Podpora krmení vlastním mateřským mlékem a kojení je prioritou.

Zvláštní složení mateřského mléka (MM) ho činí vhodným z hlediska nutričních a biologických požadavků novorozence. Kojení je normou ve výživě kojenců a malých dětí a přináší krátkodobé i dlouhodobé zdravotní přínosy dětem a matkám.  Krmení MM je nezbytné pro děti s velmi nízkou porodní hmotností (VLBW), především během prvních kritických týdnů života. Bylo prokázáno, že krmení MM u této skupiny dětí zlepšuje krátkodobé i dlouhodobé zdravotní výsledky a snižuje úmrtnost. Předčasně narozené děti krmené MM mají ochranu proti nekrotizující enterokolitidě (NEC), sepsi, retinopatii nedonošených dětí (ROP) a bronchopulmonální dysplazii (BPD), přičemž mají dlouhodobě lepší neurologický vývoj a kardiovaskulární zdraví. 

Pro předčasně narozené děti se doporučuje krmení mateřským mlékem, nejlépe mlékem vlastní matky před dárcovským mlékem (DMM).  Bylo prokázáno, že vlastní mateřské mléko (MOM) zlepšuje výsledky neurovývoje.

Mléko matky, která porodila předčasně, obsahuje více bílkovin, tuků, volných aminokyselin a sodíku ve srovnání s DMM, které je většinou od matek, které porodily v termínu a je různého stáří. Mléko z banky má nižší ochranné imunologické složky díky pasterizaci. Pokud se podává mléko z banky vyplácí se kombinace s vhodnou podporou laktace.

Kangaroo péče

Kontakt kůže na kůži (SSC), kangaroo péče má příznivé účinky včetně snížení skóre bolesti u nedonošených dětí při různých procedurách, snižuje reakci matky na stres, zlepšuje vazbu matky a dítěte, stabilizuje akci srdeční a dýchání, zlepšuje termoregulaci a hladiny krevního cukru a zvyšuje produkci a spotřebu vlastního mateřského mléka během pobytu v nemocnici a po propuštění. Množství MM za den do 14. dne po porodu je silným indikátorem krmení MOM při propuštění u novorozenců <1500 g (OR 9,7, CI 3,9–24,4).

https://www.kojeni.cz/dokumenty/kontakt-kuze-na-kuzi-a-spotreba-vlastniho-mleka-matky-u-predcasne-narozenych-deti/

Early Essential Newborn Care (EENC),

Zajistit péči zaměřenou na rodinu, opožděné přerušení pupečníku, resuscitace se zachovalým pupečníkem, skin to skin a kangaroo péče, zahájit časné odstříkávání kolostra během prvních 2 hodin po porodu, zahájit časné kojení po stabilizaci dítěte, postupovat od sondy k prsu, podpora krmení vlastním MM a pomoci tak zajistit, aby předčasně narozené děti dostávaly péči, kterou potřebují k přežití a prospívání.

Prospektivní kohortová studie ukázala, že vyšší intenzita kojení a delší trvání byly nezávisle spojeny s nižší 2letou incidencí diabetes mellitus typu 2 (T2DM) po gestačním diabetu v těhotenství (GDM), což naznačuje, že kojení může zabránit T2DM po porodu u žen s gestačním diabetem. Jiná velká kohortová studie uvedla, že kojení ≥ 6 měsíců bylo spojeno se sníženým rizikem dětské nadváhy ve věku 2 let. Kojení by proto mělo být podporováno kvalitní poporodní péčí.

V ČR je 87 porodnic:

60 porodnic základní úrovně (nemocnice prvního typu)

15 perinatologických center intermediární péče

12 perinatologických center poskytujících intenzivní péči

6,34 % 2021 pod 2500 g

Za posledních 5 let se průměrně narodilo 7 738 dětí předčasně (pod 37.týden těhotenství), tj. 7,1 %.

93 % centralizovaná péče ve specializovaných centrech

Vyšší stoupající incidence časných i pozdních infekcí – EOS 0,83%, LOS 0,31% 2021 (Rodička a novorozenec 2016–2021)

Matky a děti by měly zůstat po narození spolu, i když je dítě nedonošené nebo s nízkou porodní hmotností

WHO 16. května 2023 vydala dva nové zdroje na podporu širšího využívání kangaroo – klokaní péče (KMC) – život zachraňující techniky, která zahrnuje neustálý kontakt kůže na kůži a výlučné kojení – ve prospěch novorozenců nízké porodní hmotnosti a předčasně narozených dětí.

Zajištění toho, aby matky a děti na celém světě mohly zůstat pohromadě a praktikovat KMC ihned po narození, bude vyžadovat radikální přehodnocení toho, jak je péče o matku a novorozence organizována.

Tyto dvě publikace – globální poziční dokument a implementační strategie – se snaží umožnit expanzi KMC ve zdravotnických zařízeních i doma, globálně. Nové pokyny zveřejněné v loňském roce doporučují KMC jako základní standard péče u všech předčasně narozených děti a děti s nízkou porodní hmotností, počínaje ihned po narození. KMC by měl být dostupný pro zdravé i nemocné děti – alespoň 8 hodin denně (8-24 hodin) – včetně intenzivní péče.

Ve většině zdravotnických zařízení bude dosažení širokého přijetí KMC u všech předčasně narozených dětí nebo dětí s nízkou porodní hmotností vyžadovat zásadní změny v poskytování péče o novorozence, změny uspořádání pečovatelských zařízení, které matce umožňují zůstat s dítětem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Znamená to také změnit způsob poskytování zdravotní péče tak, aby porodníci, porodní asistentky, pediatři a sestry spolupracovali v harmonii a pečovali o matky a děti na jednom místě, jako celek.

Ukázalo se, že KMC významně zlepšuje přežití a zdravotní výsledky u předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností ve srovnání s péči v inkubátoru nebo babytermu. Data ukazují, že může zvýšit míru přežití až o třetinu, snížit infekce, zabránit hypotermii a zlepšit krmení a růst u nedonošených dětí. Je také posilující a uklidňující pro matky a rodiny, které zaujímají hlavní úlohu v poskytování péče dětem.

Navzdory těmto výhodám se odhaduje, že pouze asi třetina zemí včetně ČR má aktualizovanou politiku nebo pokyny týkající se KMC, což znamená, že miliony předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností budou pravděpodobně o tuto život zachraňující techniku přicházet.

DOPORUČENÍ:

Důležité je, aby matka/dítě byly spolu

  • zahrnout KMC jako základní péči o všechny předčasně narozené nebo děti s nízkou porodní hmotností
  • zajistit doporučených 8-24 hodin KMC ihned po narození
  • KMC nevyžaduje stabilizaci dítěte

Rodiče a pečovatelé by měli být zapojeni do běžné péče a všech aspektů rozhodování o péči jejich dítěte. Měli by být podporováni – koučováním, emocionální a praktickou pomocí – při poskytování KMC. Partneři a rodinní příslušníci mohou pomoci při poskytování KMC, poskytovat úlevu matce, zasáhnout, pokud se necítí dobře, a pomáhat uspokojovat její potřeby, když se stará o své dítě.

https://www.who.int/news/item/16-05-2023-new-resources-released-to-help-more-preterm-and-low-birthweight-babies-benefit-from-kangaroo-mother-care

Zaměřujeme se také na vícerčata

V roce 2021 ve v ČR narodilo 1392 dvojčat (1,2 %) a 6 trojčat, tj. 1,25 % vícerčat.

Dopad vícečetných porodu na rodiny. Ze zprávy Australian Multiple Birth Association Inc. (AMBA)

Potřebují vícerodiny více podpory? Jednoznačně. Australian Multiple Birth Association Inc. (AMBA) vydala svou publikaci „ Multiples Matter: Investigating the support needs of multi-narozených rodin “. 

Ze zprávy vyplývá, že:

  • náklady na dvojčata a násobky vyššího řádu byly téměř 5krát a 13krát, v tomto pořadí, vyšší než náklady na jedno dítě do 1 roku věku
  • těhotné ženy s vícerčaty jsou náchylnější ke komplikacím v těhotenství 
  • 68 % vícerčat se narodilo předčasně a potřebují speciální nebo intenzivní péči a 50 % vyžaduje delší hospitalizaci
  • matky vícerčat mají nižší míru kojení a je u nich pravděpodobnější, že přestanou kojit dříve, než matky s jedním dítětem; to platí i pro ČR
  • 61 % rodičů vícerčat má v prvním roce problémy s duševním zdravím;
  • rodiče vícerčat mají 9krát vyšší pravděpodobnost, že zažijí invalidizující vyčerpání; a
  • 67 % rodičů vícerčat uvedlo, že péče o děti v Austrálii není pro jejich rodinu dostupná.

Je úžasné mít takové aktuální statistiky o klíčových faktorech. Škoda, že nejsou i v ČR.

Od 1.1. 2024 platí v ČR, že v případě narození dvojčat a vícerčat budou rodiče pobírat podle schváleného návrhu 525 tisíc Kč proti dřívějším 450 000 Kč, což pouze 1,5násobek.