Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyUdálosti

Světový týden kojení

loga-page0001

K OSLAVÁM  SVĚTOVÉHO  A  NÁRODNÍHO TÝDNE KOJENÍ

1. – 7. srpna 19. – 25. září 2016

 

VYHLAŠUJEME JIŽ  PO 15. AKCI  ŘETĚZ

 • Zapojit se mohou, tak jako každým rokem, organizace i jednotlivci akcemi upozorňujícími  na význam kojení pro VEŘEJNÉ ZDRAVÍ.
 • Přihlášení na www.kojeni.cz nebo  laktacniliga@seznam.cz
 • Každý účastník AKCE  ŘETĚZ dostane certifikát za podporu kojení.

 

OPĚT VYHLÁŠENÁ MALÍŘSKÁ  A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

TÉMA: Kojení  a  rodina očima dětí.

Obrázky  a fotografie lze posílat

Národní laktační centrum

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4

 

Na zadní stranu uveďte jméno, věk i adresu tvůrce. Nejhezčí obrázky či fotografie budou použity na titulní stranu časopisu MaMiTa.

Tři vítězové dostanou věcné ceny.

 

 

TISKOVÁ KONFERENCE

 1. září 2016 od 10h – Naše kavárna, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4

Zároveň proběhne výstava obrazů Jiřího Kokošky.

 

ODBORNÁ KONFERENCE KOJENͧLAKTACE

Podporována:

mz-page0001

 • Jen 44% novorozenců je celosvětově  přiloženo během první hodiny po porodu
 • Jen malé procento dětí je výlučně kojeno prvních 6 měsíců. Celosvětově je jen 40 % kojenců pod 6 měsíců kojeno  bez tekutin a příkrmů.
 •  Tyto údaje se nezměnily po dobu 2 posledních dekád

Nízké politické závazky omezily přijetí  zákonů a politik, jakož i provádění komplexních programů k ochraně, propagaci a podpoře kojení. Doposud nebyl právně ošetřen WHO kodex marketingu náhrad mateřského mléka, za což byla ČR kritizována Výborem pro práva dítěte, nedodržuje se  Globální strategie výživy kojenců a malých dětí  WHO, která klade důraz  na:

· dodržování 10 kroků k úspěšnému kojení – Baby Fienly Hospitál Initiative

 • první přiložení do 1h po porodu + výlučné kojení 6 měsíců a pokračování v kojení 2 roky i déle  s postupně zaváděným příkrmem od ukončeného 6 měsíce (180 dní) by se mělo stát   společenskou normou.

· přijetí a právní ošetření WHO kodexu.

 

Ženy také čelí mnoha překážkám a výzvám pro kojení, které zahrnují nejrůznější společenské, kulturní, politické, ekonomické, obchodní i výchovné faktory. Důležitou otázkou je následná podpora žen po propuštění z porodnice a integrovaná péče v podpoře kojení.

 

Téma letošního týden kojení:

Kojení: Klíč k udržitelné  prosperitě

 

Podpora kojení je jedním ze 17 cílů

 • vyzývá k zamyšlení o klíčovém významu kojení
 • k zamyšlení jak je kojení cenné pro dlouhodobé zdraví a nad důležitosti včasného zahájení kojení

Kojení je propojeno s 5 tematickými skupinami.

 1. Životní prostředí a klimatické změny.
 2. Výživa, zajištění potravin a snížení chudoby.

           (kojení jako optimální výživa a bezpečná potravina)

 1. Život, zdraví a pohoda (kolik nemocnic je přátelských dětem v oblasti kojení –

          BFHI.       

 1. Produktivita, zaměstnanost, sociální ochrana (podpora kojících žen po návratu do zaměstnání).
 2. Udržitelná partnerství a právní řád (co můžeme udělat, abychom chránili , propagovali a podporovali kojení – podpora BFHI, NeoBFHI na JIP pro nedonošené děti, poradenství, právní ošetření WHO kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, Globální strategie výživy kojenců a malých dětí, Globální cíle WHO 2025.

Globální cíle WHO   2025   –  pro zlepšení výživy matek, kojenců a malých dětí.

WHO členské státy podpořily globální cíle pro zlepšení zdraví matek, kojenců a malých dětí  a jsou odhodlány k monitorování pokroku.Tyto cíle jsou  důležité pro určení priorit v dané oblasti a  pro posouzení  globálních změn.

Globálně, kojení má potenciál, aby se zabránilo každý rok zhruba 800 000 úmrtí dětí do pěti let,  pokud  by byly všechny děti 0-23 měsíců kojeny. WHO doporučuje, aby všechny děti byly výlučně  kojeny po dobu prvních šesti měsíců života, ale skutečná praxe je špatná (38%).

Cíl: Zvýšení počtu výlučně kojených dětí v 6 měsících aspoň na 50%. http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/

 Kojení: Klíč k udržitelné  prosperitě – letošní téma týdne kojení

 1. ŽÁDNÁ BÍDA
 • kojení přirozené
 • s minimálními náklady
 • cenově dostupné pro každého
 • nezatěžuje rodinný rozpočet ve srovnání s umělou výživou
 • přispívá ke snížení chudoby
 1. NULOVÝ HLAD
 • výlučné kojení do 6. měsíců (180 dní)  a pokračující do dvou let i déle poskytuje vysoce kvalitní živiny a  dostatek energie
 • muže zabránit hladu, podvýživě, obezitě, cukrovce
 • kojení zajišťuje přísun  obranných látek  a živin vždy v ideálním složení  a je vždy k dispozici
 1. DOBRÉ ZDRAVÍ A POHODA
 • kojení zlepšuje zdravý vývoj a přežití kojenců a dětí, snižuje výskyt přenosných a nepřenosných nemocí
 • přispívá ke zlepšení zdraví a pohody matek jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, snižuje rakovinu prsu o 28% a recidivu onemocnění rakovinou prsu  o 42%.
 1. KVAKLITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 • kojení a adekvátní příkrm zaváděný po ukončeném 6 měsíci jsou základem pro připravenost k učení.
 • kojení přispívá významně k rozvoji mentálních a kognitivních schopností i po očistění o pečovatelskou péči  a tím podporuje učení
 1. ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

Kojení :

 • nabízí každému dítěti spravedlivý a nejlepší start do života a je jeho uzákoněným právem – Charta práv dítěte
 • je jednoznačně právem i žen a mělo by být podporováno odbornou i laickou  veřejností 
 • je uspokojující a povzbuzující pro matku, protože má kontrolu nad tím, kdy nakojí své dítě
 1. ČISTÁ VODA A HYGIENA
 • kojení podle potřeb poskytuje dítěti dostatek tekutin – tedy i vodu,  kterou potřebuje i za horkého počasí
 • krmení formulí vyžaduje přístup k čisté vodě, hygieně, sterilizaci
 1. CENOVĚ DOSTUPNÉ A BEZ POTŘEBY ENERGIE
 • kojení vyžaduje méně energie, nepotřebuje žádné suroviny ve srovnání s výrobou umělé výživy
 • snižuje spotřebu vody a ostatních energií v domácnostech (plyn, elektřina apod.)
 1. VHODNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY A EKONOMICKÝ RŮST
 • kojící ženy podporovány svými zaměstnavateli  jsou produktivnější a loajální
 • ochrana mateřství na pracovišti může umožnit ženám kombinovat kojení a zaměstnání
 • dobrá pracovní místa (zaměstnavatel) by měla vyhovět potřebám kojících žen = ekonomický růst
 1. PRŮMYSL – INOVACE A INFRASTRUKTURA
 • podpora pracující kojící matky
 • ze strany zaměstnavatelů (jesle poblíž pracoviště, kojící místnosti, přestávky na kojení)
 • rodiny
 • komunity
 1. SNÍŽENÍ NEROVNOSTÍ V DOSAŽENÍ ZDRAVÍ
 • kojení je potřeba chránit, propagovat a podporovat mezi všemi, ale zejména mezi chudými o ohroženými skupinami ke snížení nerovností v otázkách zdraví
 1. UDRŽITELNOST MĚST A OBCÍ
 • kojící matky a jejich děti se musí cítit bezpečně, vítaně a nediskriminovaně na veřejným místech
 • při neštěstích a v humanitárních krizích  se stávají ženy a děti nejvíce ohroženými
 • těhotné a kojící ženy potřebují zvláštní podporu v těchto  krizových situacích.
 1. ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA
 • kojení poskytuje přirozený, zdravý, udržitelný a  nenáročný zdroj výživy.
 • neznečisťuje životní prostředí
 1. KLIMATICKÉ OPATŘENÍ
 • kojení představuje pro kojence záruku zdraví a výživy i v případě přírodních, živelných  katastrof, které souvisí s globálním oteplováním.
 1. MOŘSKÝ ŽIVOT
 • kojení představuje méně odpadu ve srovnání s umělou výživou
 • průmyslová výroba a distribuce umělé výživy vedou k odpadu, který znečišťuje moře a má vliv na mořský život.
 1. ŽIVOT NA ZEMI
 • kojení je ekologické ve srovnání s umělou výživou
 • výroba umělé výživy znamená – chov mléčného skotu, který často vyvíjí tlak na přírodní zdroje a dochází ke změnám klimatu (emise metanu, skleníkových plynů)
 1. SPRAVEDLNOST A SILNÉ INSTITUCE
 • právní předpisy a politika na ochranu a podporu kojících matek a dětí jsou potřebné, aby zajistily, že jejich práva budou dodržována.
 • kojení je zakotveno v oblastech lidských práv a konvencí
 1. PARTNERSTVÍ PRO DOSAŽENÍ CÍLŮ
 • Globální strategie pro výživu kojenců a malých dětí WHO podporuje vícero odvětví ke spolupráci a partnerství.
 • společně a vzájemně spolupracovat na světových cílech

 

Národní laktační centrum – Laktační liga

MUDr. Anna Mydlilová

Thomayerova nemocnice, Praha 4

www.kojeni.cz

www.facebook.com/LaktacniLiga/