Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Světový týden kojení 2024

Světový týden kojení (WBW) je celosvětová kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí a podnítit akci k tématům souvisejícím s kojením.

Od roku 2016 je WBW v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

V roce 2018 schválilo usnesení Světového zdravotnického shromáždění WBW jako důležitou strategii na podporu kojení.

Motto:

Překlenutí mezery: podpora kojení pro všechny

Letošní Světový týden kojeni 2024 se zaměří na přežití, zdraví a pohoduUpozorní na potřebu zlepšit podporu kojení, aby se snížily nerovnosti, které existují v naší společnosti, se zvláštním zaměřením na kojení v době mimořádných událostí a krizí.

Téma je v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDG 2030) tematickou oblastí 2 kampaně WBW-SDG 2030.

Zde jsou cíle udržitelného rozvoje relevantní pro tematickou oblast 2

·       Finanční náklady na program implementace Globální strategie WHO/UNICEF pro výživu kojenců a malých dětí ve 214 zemích se odhadují na 130 USD na živě narozené dítě. Investice do efektivních služeb pro zvýšení a udržení míry kojení se pravděpodobně vrátí během několika let, možná až za jeden rok.

·       Děti, které jsou kojeny, mají v průměru o 2,6 bodu vyšší inteligenční kvocient (IQ) než nekojené děti, s většími rozdíly při delší době kojení.

AKCE ŘETĚZ

Opět vyhlašujeme Akci řetěz, která staví do středu dyádu matka-dítě a vyzývá k zapojení zdravotníků, komunity a rodičů, aby poskytovali kontinuální péči během prvních 1000 dnů. 

PŘIHLÁŠKA

https://www.kojeni.cz/events/event/prihlaska-na-akci-retez-1-10-7-10-2024/

Národní a evropský týden kojení

Světový týden kojení, oficiálně ustanovený WHO/UNICEF v roce 1992, je nyní nejrozšířenějším společenským hnutím na ochranu a podporu kojení. Slaví se ve více než 120 zemích od 1. do 7. srpna.

V České republice i v Evropě se Světový týden kojení slaví po vzájemné dohodě ve 41. týdnu roku, tedy první týden v říjnu. Datum bylo zvoleno s tím, že v těhotenství, které začalo 1. ledna, by nejpravděpodobnějším týdnem porodu, a tedy začátkem kojení, byl 41. týden, tedy začátek října.