Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Tisková zpráva – Národní týden kojení 2021

Letošní Světový týden kojení v období 20.-26.9.2021 v rámci tématu „Chraňte kojení: společná odpovědnost“ vyzývá k přijetí nových závazků k vytvoření prostředí příznivého pro kojení.

To zahrnuje:

  • Vlády, zdravotničtí pracovníci a ministerstvo zdravotnictví a průmyslu a obchodu plně zajišťují přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka, který byl zaveden za účelem ochrany matek před agresivními marketingovými praktikami výrobců umělé výživy, distributorů dudlíků, lahví a kojících kloboučků.  
  • Zajistit, aby zdravotničtí pracovníci měli zdroje a informace, které potřebují k účinné podpoře matek při kojení, prostřednictvím globálního úsilí, jako je Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) a pokyny týkající se poradenství.   
  • Poradenství při kojení, spolu s podporou BFH nemocnic a mobilizací komunitních přístupů, je jednou z klíčových intervencí ke zlepšení míry kojení.
  • Existují podstatné důkazy o tom, že implementace 10 kroků výrazně zvyšuje míru kojení. Systematický přehled 58 studií publikovaných v roce 2016 jasně ukázal, že dodržování 10 kroků má vliv na včasné zahájení kojení bezprostředně po porodu, výlučné kojení a celkovou dobu kojení (Ten steps to successful breastfeeding:https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/food-and-nutrition-actions-in-health-systems/ten-steps-to-successful-breastfeeding)

Zahájení kojení během první hodiny po porodu, následované exkluzivním kojením po dobu šesti měsíců a pokračujícím kojením po dobu až dvou let nebo déle poskytuje jedinečnou příležitost zásadně změnit dlouhodobé trajektorie zdraví u matky i dítěte.

Kojení podporuje krátkodobé i dlouhodobé zdraví dyády matka§dítě, avšak úspěch těchto procesů závisí na individuálních faktorech páru. Komplikace během těhotenství a porodu výrazně ovlivňují pravděpodobnost, že matka bude schopna kojit po dobu nejméně doporučených 6 měsíců. Rizikové dyády matka§dítě, jako jsou ty, které jsou vystaveny obezitě, cukrovce, předčasnému porodu a vrozeným anomáliím, vyžadují individuální péči. Optimalizace laktace pro každou matku a dítě vyžaduje změnu paradigmatu a měl by se shodovat s přijetím nové politiky, která nahradila zastaralé postupy a posílila včasný přístup k dyádě matka§dítě.

 

Přenos vrozené a adaptivní (získané) imunity

Nezralé imunitní funkce a hojná expozice bakteriím charakterizují rané dětství. Přenos mateřské imunity na novorozence začíná in utero pomocí imunoglobulinu G přes placentu a mateřských antimikrobiálních proteinů a peptidů prostřednictvím polknuté plodové vody. Mastné kyseliny s krátkým řetězcem produkované střevními bakteriemi přispívají k adaptivní imunitě a vytváření nesčetných ochranných faktorů, které lze vyměňovat mezi matkou a dítětem. Gonçalves P, Araújo JR, Di Santo JP. A cross-talk between microbiota-derived short-chain fatty acids and the host mucosal immune system regulates intestinal homeostasis and inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. (2018) 24:558–72.

Kojení nadále napomáhá imunitnímu zrání v po novorozeneckém období. Huda MN, Ahmad SM, Alam MJ, Khanam A, Kalanetra KM, Taft DH, et al. Bifidobacterium abundance in early infancy and vaccine response at 2 years of age. Pediatrics. (2019) 143.  Přenos imunity pokračuje po narození pomocí mléčných složek, včetně imunoglobulinů, laktoferinu a lysozymu. Mateřské mléko tedy usnadňuje interakce mezi matkou a kojencem, které signalizují metabolické, neurologické, vývojové a imunologické procesy vyššího řádu u kojence. Indrio F, Martini S, Francavilla R, Corvaglia L, Cristofori F, Mastrolia SA, et al.  Epigenetic matters: the link between early nutrition, microbiome, and long-term health development. Front Pediatrics.

 

Faktory, které narušují poporodní interakce matka-dítě

Mezi tyto faktory patří nepřiložení dítě na sále do 1hodiny po porodu, omezování společného pobytu, omezované kojení délkou a frekvencí, nerespektování signálu připravenosti dítěte na kojení, neindikované dokrmování, používání lahví, dudlíků, kloboučků, nedodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka.

 

Environmentální a fyziologické překážky kojení

Z 95,2 % matek, které zahájí kojení, 38 % udržuje kojení během prvních 6 měsíců po porodu a 15 % kojí déle než 1 rok. Selhání plnění doporučení WHO pro kojení jsou multikauzální a strukturálně zakořeněná. Ukázalo se například, že malá podpora od zdravotníků, nedostatek vzdělávacích programů podložených důkazy a podpora rodiny jsou hlavními faktory, které určují, zda matka bude i nadále kojit i po propuštění z nemocnice. Spatz DL. Using evidence on human milk and breastfeeding to transform careJ Obstet Gynecol Neonatal Nurs. (2015) 44:409–11.

Mnoho porodnic také běžně dokrmuje kojeneckou výživou, což značně zvyšuje pravděpodobnost ukončení kojení, častější krmení kojeneckou výživou a odpovídající snížení zdravotních výhod spojených s výlučným kojením. Kvalita úrovně poskytované péče hraje roli v podpoře kojení.  Stuebe A. The risks of not breastfeeding for mothers and infantsRev Obstet Gynecol. (2009) 2:222–31.

Zvýšil se národní průměr pro věk matek v době narození jejího prvního dítěte okolo 28 roků. Tyto celonárodní trendy přinesly nové úvahy v oblasti laktace a poporodní péče; konkrétně věk matky může ovlivnit metabolismus a energetické investice spojené s porodem a kojením. 

K výsledkům laktace přispívá také parita. Matky prvorodičky mají obecně větší potíže se zahájením a udržováním kojení ve srovnání s matkami vícerodičkami během stejného období a s podobným záměrem kojit.  Hackman NM, Schaefer EW, Beiler JS, Rose CM, Paul IM. Breastfeeding outcome comparison by parityBreastfeed Med. (2015) 10:156–62.

Úspěch kojení podléhá také vlivu zdravotního stavu matek. Anamnéza poškození mléčné žlázy (operace na prsu, poranění prsu atd.), porodní traumata a přidružené morbidity včetně cukrovky a obezity ovlivňují schopnost matky produkovat a odsávat mléko pro své dítě. Snížení objemu mléka a rychlost syntézy může být dočasné nebo přetrvávat po celou dobu kojení.

Předčasný porod a vrozené vady

Včasný kontakt matky s dítětem je omezen, když novorozenec vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, což se často stává, když se děti narodí předčasně nebo s nějakou patologií. Důkazy na podporu výhod skin to skin kontaktu, včetně zlepšení úspěšnosti zahájení prvního krmení a délky výlučného kojení v závislosti na dávce-přispěly ke zvýšení míry kojení při propuštění v mnoha nemocnicích.  Časné odsávání, kangaroo péče, přechod od sondy k prsu v mnoha NICU stále zůstávají náročné.  Stabilita dítěte je jediným kritériem pro zahájení kojení. Společně tyto překážky brání úspěchu kojení a v konečném důsledku kompromitují pozitivní zdravotní výsledky pro matku a kojence.

 

Za jakéhokoliv fyziologicky realistického prostředí laktace nikdy nepracuje se 100 % účinností. V tomto smyslu je dyáda matky a dítěte inherentně nedokonalým systémem. Rozdíl mezi objemem mléka, které je tvořeno a odstraněno, je jedinečnou charakteristikou každého páru matka-dítě, s výhradou mechanismů zpětné vazby, které regulují mléčný systém na základě plnosti prsu, stejně jako fyzická a hormonální stimulace kojeného dítěte. Boss M, Gardner H, Hartmann P. Normal human lactation: closing the gap. F1000Res. (2018) 

 

Tisková zpráva (PDF ke stažení)

 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY NA PODPORU KOJENÍ 2021

 

Společné prohlášení WHO UNICEF

WHO UNICEF se ve společném prohlášení se zavázaly, že rok akce Výživa pro růst bude úspěšná tím, že zajistíme, aby právo každého dítěte na výživné, bezpečné a dostupné jídlo a přiměřenou výživu bylo realizováno od začátku života, počínaje kojením.

http://www.kojeni.cz/dokumenty/spolecne-prohlaseni-vykonne-reditelky-unicef-henrietty-fore-a-generalniho-reditele-who-dr-tedrose-adhanoma-ghebreyesuse-u-prilezitosti-svetoveho-tydne-kojeni/

 

Prohlášení ministrů zdravotnictví G20, Řím, 5.-6.září. 2021

Závěrečné prohlášení ministrů zdravotnictví G20 v odstavci (č. 10) obsahuje prohlášení o kojení a kodexu. Je to poprvé, kdy byla tato témata zahrnuta do prohlášení G20. Zaměřuje se na propagaci, podporu kojení i ochranu kojení.

„10. Potvrzujeme, s ohledem na sociální determinanty zdraví, náš závazek respektovat právo všech osob na požitek z nejvyšších dosažitelných standardů tělesného a duševního zdraví a podporovat bezpečí a respekt zdravotní služby pro matky, novorozence, děti
a mladistvé, bez diskriminace, nátlaku, vykořisťování, zneužívání a násilí s genderově citlivou reakcí navazovat na akční program ICPD a akční platformu Pekingská deklarace a výsledky jejich hodnotících konferencí.“ 

Sbližování s nedávným WHO-UNICEF „Prohlášení ke 40. výročí Mezinárodního kodexu náhrad mateřského mléka“ vítáme 40. výročí jako příležitost oslavit pokrok dosažený při propagaci a podpoře kojení, ale také připomínkou práce, kterou je třeba ještě provést. K uzdravení je zapotřebí společné úsilí a odpovědnost od dopadu pandemie COVID-19 a pokračovat v pokroku s cílem zlepšit míru kojení, a výzva
k vytvoření podpůrného prostředí, které umožní ženám být informovány o svých možnostech a být podporovány po celou dobu kojení.

http://www.kojeni.cz/dokumenty/prohlaseni-ministru-zdravotnictvi-g20/

 

Globální iniciativa pro optimální zdraví dětí a matek 12 kroků k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a rodinu

Mezinárodní organizace pro porody MotherBaby (IMBCO) a Mezinárodní federace pro gynekologii a porodnictví (FIGO) spojily své síly a vyvinuly společnou globální iniciativu, která poskytuje vedení a podporu pro bezpečnou a ohleduplnou péči o mateřství, navazující na svou předchozí práci a zahrnující nejnovější poznatky a pohledy na to, co představuje optimální zdraví matek a novorozenců.

Tato iniciativa byla zahájena v roce 2018, Mezinárodní iniciativa pro porod (ICI):

12 kroků k bezpečné a ohleduplné mateřské péči MotherBaby, poskytuje jasné kroky pro zavedení mateřské péče založené na důkazech na celém světě a uznává interakci mezi dyádou matka/novorozenec, rodinou a životním prostředím stejně jako jejich interakce s poskytovateli zdravotní péče a zdravotními systémy. ICI také podporuje implementaci 12 kroků a samoinicializované mechanismy zlepšování kvality, které lze použít k monitorování procesu, účinku a zapojení do bezpečných a respektujících služeb v mateřství.

 ICI také prosazuje podpůrnou politiku lidských zdrojů a plně zahrnuje iniciativu Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI).

http://www.kojeni.cz/dokumenty/globalni-iniciativa-pro-optimalni-zdravi-deti-a-matek-12-kroku-k-bezpecne-a-respektujici-peci-o-matku-dite-a-rodinu/

 

Přečtěte si další články k tématu Národního týdne kojení 2021