Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

UVÁDĚNÍ NEZDRAVÝCH VÝROBKŮ NA TRH DĚTEM

UVÁDĚNÍ NEZDRAVÝCH VÝROBKŮ NA TRH DĚTEM

TAG-BM WHO pro Evropu

Technická poradní skupina pro marketing značky a omezení jejího používání při uvádění nezdravých potravin na trh pro děti (TAG-BM)

Uvádění nezdravých výrobků na trh dětem zůstává závažným problémem v oblasti veřejného zdraví.

 

Pozadí

TAG-BM bude sloužit jako poradní orgán Regionální kanceláře WHO pro Evropu ve vědeckých a technických otázkách souvisejících se strategiemi, činnostmi, monitorovacími procesy a shromažďováním důkazů v oblasti marketingu souvisejícího se zdravotně závadnými produkty.

Světové zdravotnické shromáždění poprvé vyzvalo k předložení doporučení týkajících se uvádění potravin a nealkoholických nápojů na trh dětem a v roce 2010 schválilo soubor doporučení pro uvádění potravin a nealkoholických nápojů na trh dětem.

Navzdory stávajícím politickým závazkům a politikám nejnovější důkazy ukazují, že děti a dospívající jsou stále pravidelně vystavováni všem druhům marketingu mnoha nezdravých výrobků, včetně potravin s vysokým obsahem nasycených tuků, soli a cukru (HFSS), transmastných kyselin, alkoholu a tabáku a (nových) výrobků dodávajících nikotin. Vzhledem k tomu, že se čas strávený online stále více přesouvá na sociální média a mobilní zařízení, kde převládá personalizovaná a cílená reklama, je pravděpodobné, že se tato expozice zvýší a spolu s ní i riziko nepřenosných onemocnění.

Reakce vlády a veřejného zdraví na tuto hrozbu pro blaho dětí se v současné době zaměřuje na omezení konkrétních produktů. Vzhledem k rychlým změnám v digitálních a marketingových strategiích to již nestačí. Nově vznikající metodou marketingu je marketing značky: propagace značky společnosti spíše než konkrétního produktu. Důkazy ukazují, že již malé děti si dokážou spojit loga značky, produkty a typické postavy značky, jako jsou kreslené postavičky spojené se značkou. Tím, že jsou společnosti prodchnuty žádoucími vlastnostmi, získávají pozornost, loajalitu a ztotožnění dětí a dospívajících se svými značkami již v raném věku.

Jsou naléhavě zapotřebí nástroje a podpora, které by usnadnily monitorování a provádění doporučení WHO v on-line prostředí s ohledem na všechny druhy marketingu, včetně marketingu značky, neboť uvádění nezdravých výrobků na trh dětem zůstává závažným problémem v oblasti veřejného zdraví.

TAG-BM podpoří sběr relevantních důkazů s cílem identifikovat a popsat současné a potenciální budoucí přístupy ke sledování a omezování marketingu značek společností vyrábějících produkty, které zvyšují riziko nepřenosných nemocí. Kromě toho bude TAG-BM zkoumat možnost vývoje mechanismů, jak kategorizovat značky jako povolené nebo nepovolené k inzerci dětem, a to na základě nutričních hodnot jejich produktů.

TAG-BM se zaměří na značky potravinářských a nápojových společností. WHO však chce také zahrnout zkušenosti a poznatky z marketingu značky alkoholu a/nebo tabáku nebo (nových) nikotinových výrobků. Proto WHO zve všechny odborníky, kteří mají zkušenosti s marketingem značek (restrikcemi) pro jakékoli takové produkty, které by mohly být pro děti nezdravé.

Funkce TAG-BM

Poradní orgán WHO/Evropa má TAG-BM následující úkoly:

  • Přezkoumat a shrnout současné globální důkazy o dopadu marketingu značky na zdraví v souvislosti s nezdravými výrobky, včetně potravin s vysokým obsahem tuku a soli a potravin obsahujících transmastné kyseliny, alkoholu a tabáku nebo (nových) výrobků dodávajících nikotin, se zvláštním zaměřením na děti a dospívající.
  • Poskytovat nezávislé hodnocení vědeckých, technických a strategických aspektů marketingových restrikcí značek, zejména se zaměřením na nejlepší dostupné důkazy a relevantní výzkum v oblasti omezování škodlivého marketingu zaměřeného na děti.
  • Identifikovat a popsat současné a potenciální budoucí přístupy ke sledování a omezování marketingu značky, související regulační rámce, jejich implementaci a monitorování a dodržování předpisů, včetně ekonomických a právních aspektů.
  • Poskytovat poradenství při vývoji metodik, které identifikují mezery v důkazech a povedou ke stanovení priorit pro budoucí výzkumná témata související se značkovým marketingem nezdravých produktů. To by mělo zahrnovat postupy sběru údajů, analýzy a interpretaci, které podpoří pokrok v mezinárodní výzkumné agendě v oblasti marketingu značek ve všech prostředích.
  • Poskytovat podklady pro stručné informace o politikách, informační přehledy a poskytovat členským státům technickou podporu v oblasti sledování a omezování uvádění nezdravých výrobků na trh v souvislosti se značkami.
  • Radit a prosazovat silnější politiky v této oblasti.

Výzva pro odborníky – Technická poradní skupina pro marketing značky a omezení jejího používání při uvádění nezdravých potravin na trh pro děti (TAG-BM) (who.int)