Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Vliv kojení na výskyt diabetu a hypertenze u žen

Studie dokázala, že kojením přispíváte k prevenci diabetu a hypertenze u žen.Studie sledující vztah mezi kojení a diabetem zahrnovaly 206 204 účastníků a studie zaměřené na vztah mezi kojení a hypertenzí 255 271 účastníků. 

 

Kojení déle než 12 měsíců bylo spojené se snížením relativního rizika diabetu o 30% a snížení rizika hypertenze o 13%.

 

Kojení pro prevenci diabetu a hypertenze u žen je účinnou intervencí, která může být snadno zahrnuta do každodenní praxe.

Zdroj: JAMA Net, 2019