Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Vyjádření Baby-Friendly USA k oslavám 40. výročí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Před 40 lety, 21. května 1981, přijalo Světové zdravotnické shromáždění (WHA) Mezinárodní kodex marketingu náhražek mateřského mléka (dále jen „Kodex“). Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala, do jaké míry propagace náhrad mateřského mléka nepříznivě ovlivňuje vzorce výživy kojenců po celém světě, a vydala soubor pravidel jako doporučení k regulaci uvádění náhrad mateřského mléka na trh, aby byla zajištěna dostupnost bezpečných náhrad mateřského mléka, pokud to bylo nutné, ale nebyly podporovány jako kojenecká norma nebo způsobem, který podkopává nadřazenost kojení.

Byl to odvážný postoj a je to náročné i po čtyřiceti letech. Kodex přesto zůstává zásadním nástrojem, který je obdivuhodný svou praktičností a jednoduchostí.

Každý z nás jako poskytovatelů zdravotní péče hraje zásadní roli při dodržování nejvyšších standardů péče o kojence. Každý den musíme činit etická rozhodnutí na základě potřeb, cílů a konkrétních okolností jednotlivých pacientů. Je bezpodmínečně nutné, aby náš úsudek nebyl zahalen obchodními zájmy. Kodex nás vede k tomu, abychom činili tato rozhodnutí na základě toho, co je pro pacienta nejlepší. Je důležité, že krok 1a revidovaných Deseti kroků k úspěšnému kojení WHO /UNICEF  vyžaduje dodržování Kodexu a příslušných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění. Všechno, co děláme při péči o matky a kojence a při kojení kojenců, se musí dělat v kontextu Kodexu.

BFUSA je hrdá na to, že prosazuje Kodex prostřednictvím iniciativy Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), a oceňuje všechny BFH nemocnice a jejich poskytovatele za jejich závazek k těmto zásadám. Vyžaduje to velké odhodlání zaplatit za formuli, když ji mohou získat zdarma. Chce to odvahu, aby zdravotničtí pracovníci řekli „Ne, díky“ odměnám a výhodám, které nabízejí výrobci umělé výživy. Ale protože jste tyto věci dělali a děláte je každý den, víme, víte, a co je nejdůležitější, vaši pacienti vědí, že vaše doporučení a rozhodnutí jsou založena výhradně na tom, co je pro ně a jejich dítě nejlepší.

Děkujeme!

Členové Baby-Friendly USA

 

Podrobnější informace naleznete v nedávné publikaci WHO

The international code of marketing of breast-milk substitutes: frequently asked questions on the roles and responsibilities of health workers

Zdravotničtí pracovníci mají zásadní roli při vzdělávání matek a dalších pečovatelů o krmení kojenců a malých dětí. Jejich morální, zákonnou a profesionální odpovědností je také chránit, propagovat a podporovat optimální krmení. Společnosti však využívají zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení po celém světě k propagaci náhražek mateřského mléka, jako je počáteční, pokračovací a batolecí formule. Cílem často kladených otázek (FAQ) je poskytnout zdravotnickým pracovníkům informace o jejich konkrétních rolích a odpovědnosti při ochraně praktik kojení před nevhodnou propagací náhražek mateřského mléka ze strany výrobců a distributorů.

Často kladené otázky o rolích a odpovědnosti zdravotnických pracovníků