Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Vystavení se výparům e-cigaret snižuje mobilitu imunitních buněk a jejich funkci ničit infekci

Podle nedávné studie páry elektronických cigaret oslabují mobilitu a funkci imunitních buněk určených k boji proti infekci. Tato snížená schopnost může zvýšit riziko bakteriálních onemocnění u lidí, kteří vapují. Výzkum je publikován v časopise American Journal of Physiology — Cell Physiology.

První obrannou linií lidského imunitního systému je typ imunitní buňky nazývaný neutrofil. Neutrofily neustále cirkulují v krevním řečišti a cestují do místa infekce, když do těla vstoupí patogeny způsobující onemocnění (např. bakterie, viry, plísně). Neutrofily ničí patogeny produkcí reaktivních forem kyslíku – vedlejším produktem metabolismu – a vytvořením sítí vláken k imobilizaci a zabíjení patogenů, které se nazývají extracelulární pasti neutrofilů. Předchozí studie ukázaly, že expozice toxinům z prostředí, včetně cigaretového kouře, může snížit schopnost neutrofilů ničit patogeny. Méně je však známo o účincích par elektronických cigaret na funkci neutrofilů.

Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu a zdravotnického systému VA San Diego zkoumali neutrofily od zdravých mužů a žen, kteří byli vystaveni extraktu z par z e-cigaret a poté vystaveni bakteriím. Neutrofily měly sníženou pohyblivost, což se může projevit nižší schopností přemístit se z krevního řečiště do místa infekce a byly méně schopné ničit bakterie.

Výzkumný tým také studoval účinky par elektronických cigaret na břišní infekce u myší. Analýza RNA plicní tkáně myší vystavených e-cigaretám zjistila sníženou expresi v genech, které signalizují pohyb imunitních buněk z krevního oběhu a do míst infekce. To pravděpodobně znamená, že e-cigarety mění funkci imunitních buněk v celém těle, což vede ke snížené migraci neutrofilů na jakékoli místo infekce.

Výsledky poskytují další důkazy o tom, že výpary elektronických cigaret mění přirozené imunitní reakce a mohou vést ke zvýšené náchylnosti k infekcím a / nebo ke zvýšení závažnosti infekcí u uživatelů elektronických cigaret.

Zdroj: journals.physiology.org.