Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

NovinkyOdborné články

Kojení a vztah k dětským infekcím v šestém roce života

pediatricsInfant Feeding Practices Study II (IFPSII)
Li Ruowei, Dee Debora: Breastfeeding and Risk of Infections at 6 Years.
Pediatrics Vol. 134 No., 2014

Cíl studie:

Zjistit, zda se příznivý efekt kojení může projevit i po delší době v 6.roce života , 1281 dětí, prospektivní studie , provedena multivariační regresní analýza.

Závěry:

Záněty uší,hrdla, dutin
o 31 – 53% nižší – pokud byly kojeny 9 měsíců nebo déle ve srovnání s dětmi, které byly kojeny dobu kratší než 3 měsíce
o 63 – 87% nižší – pokud byly kojeny výlučně 6 měsíců ve srovnání s výlučně kojenými po dobu kratší než 4 měsíce
o 34 – 50% – pokud byly kojeny 6 měsíců nebo déle bez dokrmování formulí před 6 měsíci věku ve srovnání s kojenými po dobu kratší než 6 měsíců se zařazením formulí před 6 měsíci věku.

Kojení v prvních měsících života snižuje významně frekvenci otitid, faryngitid a sinusitid dokonce i ve věku 6 let

Příznivý efekt mělo kojení trvající déle než 9 měsíců ve srovnání s kojenými jen do 3 měsíců.

Kojení může chránit před některými onemocněními ještě dlouho po kojeneckém věku.

 

Zdroj:
(Li Ruowei, Dee Debora et al: Breastfeeding and Risk of Infections at 6 Years. Pediatrics Vol. 134 No. Supplement 1 September 1, 2014, pp. S13 -S20). “Full-text” článku je volně dosažitelný na internetu na adrese: http://pediatrics.aappublications.org/content/134/Supplement_1/S13.full.pdf+html