Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Zavádějící informace o studii týkající se kojení, mohou podkopávat rozhodnutí matek kojit

V posledních dnech se ve světe i na našich některých portálech objevily zavádějící informace hlásající, že umělé mléko je stejně kvalitní jako mateřské. Profesor Carlson z univerzity v Trondheimu vyšetřil 180 těhotných žen u nichž stanovil hladiny testosteronu. Studie objevila přímý vztah mezi vysokou hladinou testosteronu a problémy s kojením pár týdnů po porodu. Důvodů proč má žena zvýšenou hladinu testosteronu může být celá řada, roli hraje především placenta. Podle této studie nadbytek testosteronu může být příčinou problémů s kojením po porodu a byla vyslovena teorie, že u nekojených dětí se základy jejich zdraví utváří již před narozením a ne vlivem kojení či nekojení.

Tato studie byla označena jako kontroverzní a byla odmítnuta řadou odborníků na celém světě s tím, že výsledky zkoumání jsou nezodpovědné a zavádějící.

Vyjádření Academy of Breastfeeding Medicine

New Rochelle, NY, 13.leden, 2010 — Většina médií uvedla nesprávné údaje o studii kojení, kde se říká, že kojení „není tak přínosné, jak jsme mysleli.“

Novináři opakují tiskovou zprávu z norské univerzity v Trondheimu , která začíná slovy, „Pocit viny, že jste nekojila své dítě dostatečně či vůbec? Buďte v klidu. Nový výzkum ukázal, že mateřské mléko není tak důležité ani pro matku ani pro zdraví dítěte.“

Ve skutečnosti studie nestanovila účinky kojení na zdraví matky nebo dítěte, ani nesrovnávala kojené a nekojené děti. Studie pouze zjistila nekonzistentní souvislost mezi hladinami hormonů v těhotenství a podíly kojených dětí a délkou kojení.

„Tisková zpráva a tvrzení studie autora Svena M. Carlsena jsou pobuřující a neodůvodněná, “ říká dr. Arthur Eidelman, viceprezident Akademie kojení a profesor pediatrie hebrejské univerzity . „Rozšiřovat tvrzení, zdánlivě založená na vědeckých datech, která nesouvisí žádným způsobem s tím, co bylo publikováno, zásadním způsobem porušuje základní standardy vědecké odpovědnosti. Nikdo nemůže tvrdit, že mateřské mléko nemá žádný vliv na zdraví, pokud nebyl vliv na zdraví vůbec v studii stanovován.“

 

Dr. Gerald Calnen, MD, prezident Akademie kojení, se obává , že nesprávné informace o studiích podkopají sebedůvěru matek, které chtějí kojit. „Matky, které chtějí kojit, musí čelit řadě nástrah jako špatná kvalita péče o matky, neplacená mateřská dovolená, kojení na veřejnosti a problémy s odstříkáváním mléka v zaměstnání,“ říká Calnen „. Carlsenovo nepodložené tvrzení, že umělá výživa je stejně dobrá jako mateřské mléko ospravedlňuje zákonodárce, pohoršené nestranné třetí osoby a zaměstnavatele, aby matky, které chtějí kojit, nepodporovali.“

Podle aktuálního přehledu vlády USA mají nekojené děti dvakrát vyšší pravděpodobnost výskytu ušních infekcí, téměř čtyřikrát vyšší pravděpodobnost výskytu zápalu plic a dvakrát vyšší pravděpodobnost výskytu průjmových onemocnění. Matky, které nekojí, musí čelit vyššímu riziku diabetu, metabolického syndromu a rakoviny prsů a vaječníků. „Kojení je dobré pro matky i děti,“ říká Calnen . „Matky, které chtějí kojit, si zaslouží podporu.“

Akademie kojení (ABM, Academy of Breastfeeding Medicine) je celosvětová organizace lékařů, jejímž cílem je propagovat, chránit a podporovat kojení a laktaci prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a obhajování. Jako nezávislá, soběstačná, mezinárodní organizace lékařů a jediná organizace tohoto druhu je posláním ABM sjednocovat členy různých zdravotnických specializací pomocí vzdělávání lékařů, rozšiřování znalostí o kojení a laktaci, usnadňování optimálních praktik kojení a povzbuzování výměny informací mezi organizátory.

 

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research
Světový úřad pro výzkum rakoviny a Americký institut pro rakovinu

Světový úřad pro výzkum rakoviny a Americký institut pro rakovinu uvedly 10 doporučení pro prevenci rakoviny Toto doporučení se připravovalo 5 roků a pracovalo na něm 9 výzkumných univerzitních týmů. Zpracována byly údaje ze 7000 publikovaných studií týkajících se 17 druhů rakoviny. 21 vědců z různých zemí vedené prof. Michalem Marmotem formulovalo těchto 10 doporučení pro prevenci rakoviny.

10 doporučení pro prevenci rakoviny 

  1. udržujte si normální tělesnou váhu
  2. denně se hýbejte
  3. omezte konzumaci stravy s velkou energetickou denzitou, vyhýbejte se sladkým nápojům dávejte přednost rostlinné stravě
  4. omezte příjem červeného masa a vyhýbejte se konzervovanému masu
  5. omezte pití alkoholu
  6. omezte sůl,
  7. vyhýbejte se plesnivým cereáliím nebo luštěninám
  8. snažte se nutriční potřebu dodržet jen jídlem
  9. matky by měly kojit, děti by měly být kojené
  10. dodržujte toto doporučení jako prevenci rakoviny

 

Laktační liga je nezisková organizace jejíž cílem je ochraňovat kojení v ČR vzděláváním laktační poradců a všech, kteří přicházejí do styku s kojící ženou, rozšiřováním znalostí o kojení včetně laktačního poradenství.

Dvě z nejnovějších vědeckých recenzí ohledně účinků mateřského mléka WHO a American Health and Research Quality Agency dokazují jasné důkazy o výhodách kojení pro zdraví dětí a matek. Kojení či výživa mateřským mlékem může snížit dětskou úmrtnost až o 13 %.

Vyjádření Národního informačního centra pro kojení, Oslo

Podle vyjádření Národního informačního centra pro kojení v Oslu způsobila tisková zpráva norského profesora globální reakce. Profesor Michael S. Kramer, autor článku v Lancet tvrdí, že výsledky jeho vědecké práce byly zkresleny a překrouceny v norských médiích. Norský profeser Carlson z Univerzity vědy a technologie z Trondheimu uvedl pouze negativní výsledky rozsáhlé studie, kterou prof. Kramer a jeho kolegové provádějí v Bělorusku. Studie prof. Kramera naopak zjistila, že děti ve skupině s intervenční podporou kojení byly chráněny před průjmy a atopickým ekzémem během prvního roku života a že mají výrazně vyšší IQ ve věku 6,5 roku. Snižuje také dětskou úmrtnost až o 13 %.

 

MUDr.Anna Mydlilová
14.1. 2010