Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Žloutenka z mateřského mléka

Žloutenka z mateřského mléka

 Žloutenka z mateřského mléka (BMJ) se nejčastěji objevuje ve druhém nebo pozdějším týdnu života a může trvat několik týdnů. Zatímco přesný mechanismus vedoucí ke žloutence z mateřského mléka není znám, má se za to, že látky v mateřském mléce inhibují schopnost jater dítěte zpracovávat bilirubin.

MM obsahuje látku beta-glukuronidázu, která ve střevě odděluje kyselinu glukuronovou od konjugovaného bilirubinu a umožňuje reabsorbci bilirubinu enterohepatální cirkulací. Bilirubin navíc podléhá selektivnímu metabolismu UDP-glukuronosyltransferázou (UGT) 1A1, mutace genu UGT1A1 úzce souvisí s BMJ. BMJ je obvykle neškodné s dobrou prognózou pro kojence.  Jde zejména o dysbiózu střeva. Za normálních podmínek mohou některé bakterie ve střevním traktu přeměnit bilirubin na stercobilin a ovlivnit vylučování bilirubinu podporou střevní motility během metabolismu bilirubinu. Dysbakterióza však může vést ke snížení sekrece bilirubinu, což má za následek vyšší enterohepatální oběh a tím indukci BMJ. Zjednodušeně snížení SCFA (mastné kyseliny o krátkém řetězci) v důsledku dysbakteriózy může zhoršit střevní zánětlivou odpověď, což vede ke snížení intestinální motility, což má za následek vstup velkého množství bilirubinu do enterohepatálního oběhu, a nakonec způsobující rozvoj BMJ.

Kojení je považováno za optimální způsob výživy kojenců během novorozeneckého období, poskytuje jim potřebné vývojové živiny a formuje jejich imunitní systém. Většina studií prokázala, že výlučné kojení poskytuje potenciální dlouhodobé přínosy pro neurovývoj dítěte. 

Přerušení kojení na 12-48 hodin k léčbě žloutenky mateřského mléka (BMJ) je dlouho kontroverzní a může zvýšit riziko předčasného ukončení kojení.  Jednou z možností je MM odstříkat a převařit, stačí jednu dávku denně.