Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Novinky

Zpráva o protilátkách nalezených u šesti dětí narozených matkám s COVID-19

U šesti matek s potvrzeným COVID-19 nebyl SARS-CoV-19 detekován v séru nebo ve výtěru z krku pomocí RT-PCR u žádného z novorozenců.

Ve vzorcích neonatálních krevních sér novorozenců však byly detekovány virově specifické protilátky. Koncentrace IgG byla zvýšena u 5 dětí. IgG se pasivně přenáší přes placentu z matky na plod počínaje koncem druhého trimestru a dosahuje vysokých hladin v době narození. Avšak IgM, který byl detekován u 2 dětí, se obvykle nepřenáší z matky na plod, protože má větší makromolekulu. Všech 6 matek mělo mírné příznaky onemocnění a všechny porodily císařským řezem. Děti byly od matek izolovány bezprostředně po porodu.

Zprávu o protilátkách nalezených u šesti dětí narozených matkám COVID-19 podává studie publikovaná v JAMA 2020 Infants Born to Mothers With COVID-19 Pneumonia.

 SARS měly placenty 2 žen, které se zotavovaly z infekce SARS-CoV ve třetím trimestru těhotenství, abnormální hmotnosti a patologii. Není známo, zda byly placenty žen v této studii poškozené a abnormální. Alternativně by IgM mohl být produkován novorozencem, pokud by virus prošel placentou.

Tato zjištění jsou důležitá pro pochopení sérologických charakteristik kojenců, jejichž matky jsou infikovány SARS-CoV-2.

Již předchozí studie 9 těhotných žen a jejich dětí nezjistila přenos SARS-CoV-2 z matky na dítě na základě řetězové reakce s reverzní transkriptázou-polymerázou (RT-PCR). 

 (Chen  H, Guo  J, Wang  C,  et al.  Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records.  Lancet. 2020;395(10226):809-815. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3)

Zdroj: jamanetwork.com