Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Odborné články

Baby Friendly Hospital

Právo dítěte na kojení (Baby friendly hospital)

 

„Dítě má právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám. Matka a dítě mají pak právo na odpovídající péči před i po porodu včetně podmínek, které usnadňují kojení“. (Sbírka zákonů č. 104/1991, článek 24.1., 24.2)

 

První týden v srpnu je již tradičně vyhlašován Světovou aliancí na podporu kojení (WABA) jako Světový týden kojení, letos podeváté. V různých částech světa se organizují akce, jejichž účelem je propagovat kojení a zdůraznit význam kojení pro matku, dítě, rodinu a celou společnost. Letošní světový týden je věnován právům matky a dítěte na kojení, heslo zní : Its Your Rigt! Také Český výbor pro UNICEF, Národní výbor na podporu kojení při Českém výboru pro UNICEF, ANIMA, pražská skupina IBFAN a Laktační liga se na těchto aktivitách podílí.

 

Co jsou BFH nemocnice

I když se odborníci shodují v názoru, že kojení je nejvhodnějším způsobem výživy dítěte, řada nemocnic v ČR stále uplatňuje staré rutinní postupy a praktiky, které kojení brání.

Již v roce 1989 vzniklo společné prohlášení Světové zdravotnické organizace a UNICEF Ochrana, prosazování a podpora kojení. Jeho záměrem bylo upozornit na významnou roli, kterou hrají zdravotníci při podpoře kojení. Hlavní zásady byly shrnuty do 10 kroků k úspěšnému kojení, které by se měly v porodnicích dodržovat. Celá iniciativa je označována jako BFHI (Baby Friendly Hospital Iniciative) a nemocnice, které dodržují těchto 10 kroků k úspěšnému kojení jsou BFH (nemocnice přátelské dětem).

 

Situace v ČR

V ČR se tato iniciativa uskutečňuje již od roku 1992. Ze 124 porodnic v ČR je pouze 16 nemocnic BFH, v současné době se 5 porodnic připravuje titul získat. První BFH nemocnicí v ČR je Fakultní Thomayerova nemocnice, novorozenecké oddělení, které koordinuje ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF tuto iniciativu (školí zdravotnický personál v technice kojení, hodnotí nemocnice).

 

Jak lze titul BFH získat

Nemocnice, která chce toto ocenění získat musí mít % kojených dětí při propuštění z porodnice nad národním průměrem (tj. nad 90 %) a musí udělat nejprve celou řadu režimových opatření k dodržování těchto 10 kroků. Pomocí samohodnotícího dotazníku nejprve nemocnice zhodnotí do jaké míry je její současná praxe srovnatelná s 10 kroky k úspěšnému kojení. Otázky v něm obsažené jsou odvozené z globálních kritérií WHO/UNICEF a dají se zodpovědět ANO/NE. Vyplnění dotazníků je prvním stupněm celého procesu, umožňuje rychlé hodnocení a revizi postupů na podporu kojení. Za ideálních podmínek je většina otázek zodpovězena kladně, často se opakující záporné odpovědi jsou signálem nesplnění 10 kroků. Výsledky sebehodnotícího testu se předají Národnímu výboru UNICEF. Hodnotící komise pak dle celosvětových hodnotících kritérií zjišťuje, zda nemocnice dosáhla úrovně světových kritérií. Nemocnice, která tato kritéria splňuje obdrží od ženevského UNICEF plaketu. 1x za rok se pak provádí přehodnocení, zda postupy i nadále splňují světové požadavky.
Ta pracoviště, která v sebehodnotícím testu docílí špatných výsledků vypracují plán, jehož cílem by mělo být odstranění všech překážek a vytvoření podmínek podporujících kojení.

 

Proč je v ČR tak málo nemocnic dodržujících 10 kroků

Většina zdravotníků nepochopila význam těchto kroků a má často nedostatečné znalosti o kojení a malou zkušenost. Často pohlížejí na kojení jako na zastaralou a samozřejmou záležitost, která nevyžaduje péči a podporu. Staré praktiky a rutinní péče (paušální dokrmování, omezovaní kojení, používaní lahví, dudlíků, neznalost techniky kojení) rozvoji kojení brání a jsou příčinou neúspěchu při kojení. Zřídkakdy jsou v úvahu brány důsledky takových postupů. Protože kojení není samozřejmost, musí se matka technice kojení naučit pod dohledem zkušených zdravotníků, kteří umí správnou techniku kojení a také odhalit a odstranit problémy vzniklé při kojení.

 

Jaká je situace v praxi

  • 90 % žen v ČR chce kojit své dítě
  • jen 30 % žen prochází předporodní přípravou
  • 76 % matek považuje informace o kojení získané v prenatální poradně za nedostatečné
  • 91 % matek je nespokojených s podporou kojení v ČR
  • některé matky již z porodnice volají na Horkou linku na kojení a dožadují se pomoci a podivují se, že dané zařízení nedodržuje 10 kroků k úspěšnému kojení
  • podání letáku o kojení je často jedinou pomocí, kterou matka dostane od zdravotnického personálu
  • 54 % matek se nenaučilo v porodnici správnou techniku kojení, která je v 50 % příčinou neúspěchu kojení
  • v některých porodnicích jsou děti v 60 % paušálně dokrmovány
  • pokud matka má po propuštění z porodnice problémy s kojením v 85 % dostane špatnou radu od svého praktického lékaře pro děti a dorost a nejčastějším doporučením je zavedení umělé výživy
  • 41 % dětí dostává příkrmy před 4. měsícem věku, což je proti doporučení WHO/UNICEF, které doporučuje výlučné kojení do 6 měsíců věku a zavádění příkrmu od ukončeného 6 měsíce.

 

Cílem aktivit na podporu kojení není, aby všechny nemocnice byly BFH, jde o to, aby všichni zdravotníci, kterých se týká péče o matku a dítě si uvědomili, zda jejich služby směřují k podpoře a ochraně kojení. Pro úspěch kojení má rozhodující vliv realizování režimových opatření obsažených v 10 krocích a správná technika kojení. Výše uvedená čísla potvrzují fakt o špatné informovanosti zdravotníků o nových trendech týkajících se prosazování, podpory a ochrany kojení vyhlášených WHO/UNICEF.

MUDr. Anna Mydlilová
Laktační liga