Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Odborné články

Banky mateřského mléka

V České republice jsou čtyři banky mateřského mléka

Mateřské mléko (MM) je jedinou fyziologickou potravou novorozence a kojence. Jestliže dítě nemůže být z jakýchkoliv důvodů kojeno, měla by mu být poskytnuta plnohodnotná náhrada. K tomuto účelu začaly ve světě při nemocnicích vznikat banky mateřského mléka. První, kdo formuloval myšlenku o konzervaci mateřského mléka byl pražský pediatr Epstein. Bylo to v roce 1907 a za 2 roky na to vznikla banka lidského mléka ve Vídni. V současné době jsou v ČR 4 banky mateřského mléka, většinou při perinatologických centrech (Hradec Králové, Most, České Budějovice, Česká Lípa, Praha-ÚPMD). Bohužel však v časopise Milk Banking, 1996, 2, č.1 je uvedena pouze banka v Hradci Králové.

Od roku 1987 je v ČR zakázáno dle doporučení WHO kojit dítě cizí matkou či krmit dítě cizím neošetřeným MM, vzhledem k možnému přenosu HIV. V takových případech je nutné cizí mateřské mléko před podáním pasterizovat.

 

Pasterizační teplota

Na prvním celosvětovém kongresu s názvem „Human Milk Banking“ v Hradci Králové v roce 1981 byla pasterizační teplota stanovena na 62,5°C po dobu 30 min. Tato teplota bezpečně inaktivuje HIV, CMV. Virus HIV je termolabilní s inaktivací při teplotě 56°C za 10min. To však platí pro virus, který je volně v extracelulární fázi mléka. Pro virus zabudovaný intracelulárně se doporučuje časový interval prodloužit na 30min a použit teplotu 62,5°C. Kromě toho tato teplota ničí i jiné termolabilní viry.

 

Organizace dárcovství

Nemocnice, ve které se nachází banka mateřského mléka musí mít vypracovanou strategii pro manipulaci a skladování mléka a zdravotnický personál musí být pravidelně školen v této problematice. Tato strategie musí být každým rokem revidována a podepsána zdravotníkem pověřeným vedením mléčné banky a epidemiologem nemocnice.
Dárkyně MM se získávají na porodnicích nebo ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost. Dárkyně musí být zdravá (potvrzení od obvodního či závodního lékaře)a vyšetřena na HIV, HBsAg, BWR, AST, ALT, výtěry – krk, stolice, vyšetření moče.

 

Odstříkávání a manipulace s mlékem

 

Odstříkávání

Dárkyně mateřského mléka musí být poučena o odstříkávání mléka a dodržování základních hygienických požadavků (čistota rukou, osobní hygiena). Měla by mít možnost telefonické konzultace v případě potřeby rady či podpory.

Upřednostňuje se ruční odstříkávání, které redukuje bakteriální kontaminaci.
Jestliže matka používá ruční či elektrickou odsávačku, musí dostat napsanou instrukci, jak odsávačku čistit a sterilizovat. Aerosolové častice z mléka mohou kontaminovat odsávačku.
Mléko se odstříkává do plastikových či skleněných, vyvařených lahví k tomuto účelu určených a vydávaných přímo bankou. Láhev nemusí být sterilní, ale před použitím musí být vypláchnutá horkou vodou, při umývání v myčce se volí jeden cyklus s teplotou nad 80°C.
Prvních 10 ml odstříkaného mléka se odstříká mimo sběrnou láhev, protože prvních 10 ml je více kontaminováno bakteriemi.
Láhev nesmí být úplně plná, je nutné ponechat 2,5 cm od víčka, protože mléko se mrazením rozpíná.
Láhev s mlékem musí být označena jménem a datem sběru.

 

Manipulace s MM

Dárkyně musí být poučena jak mrazit mléko doma. Mléko se dá po odstříkání hned zmrazit do mrazničky, další dávky se přidávají na zmražené mléko.
Během transportu se musí mléko transportovat v přenosné mrazničce, aby zůstalo zmražené.
Přinesené mléko se ukládá v bance zmražené. Provede se označení lahví jménem dárkyně a datem příjmu, vyplní se evidenční list dárkyně.

 

Zpracování mateřského mléka v bance

Před pasterizací se mléko nechá rozpustit ve vodní lázni 20°C teplé, maximálně po dobu 3 hodin.
Provede se odběr vzorků na vyšetření, vyšetřuje se náhodný vzorek mléka od každé dárkyně z každé nové dodávky:

Mikrobiologické vyšetření

 • žádné potencionální patogeny nesmí být přítomny (beta hemolytický streptokok, stafylococcus aureus, coliformní bakterie, pseudomonas aeruginoza)
 • počet bakterií nesmí překročit 105/ml

Vyšetření tučnosti

 • stanovení krematokritu (odběr do kapiláry, centrifugace při 2000 otáček po dobu 5min, odečtení na nomogramu)

Vyšetření na bílkovinu kravského mléka

 • precipitační reakce na sklíčku se sérem USOL.

 

Pasterizace

Pasterizace se provádí v pasterizátoru při teplotě 62,5°C po dobu 30min. Tato teplota inaktivuje viry a ničí bakterie, přičemž zachovává imunoglobuliny, laktoferin a lyzozym v MM.

Postup:

 • mléko před pasterizací musí být rozmraženo
 • láhve s mlékem musí být uzavřené a ponořené ve vodní lázni pasterizátoru.

 

Chlazení

Postup:

 • po pasterizaci následuje rychlé zchlazení ve vodní lázni (10°C) během 10min
 • po zchlazení se provede odběr MM na bakteriologické vyšetření

 

Skladování mateřského mléka

Pasterizované MM

 • skladuje se v mrazničce při -20°C po dobu 3 měsíců
 • rozmražené pasterizované MM lze skladovat v ledničce do 24 hod., jednou rozmražené mléko se nesmí znovu mrazit!
 • zmražené mléko z banky transportovat v přenosných mrazících boxech

Čerstvé odstříkané MM

 • láhve s tímto mlékem hned po odstříkávání ochladit pod studenou tekoucí vodou
 • uložit co nejdále od dvířek ledničky
 • spotřebovat do 24 hod (jinde tolerují 72 hod.)
  pokud není možné ochlazení MM po odstříkání, je jeho použití limitované na 6­8 hodin, kdy se vyčerpá jeho protiinfekční ochrana
 • při krmení nedonošených dětí infuzní pumpou je nutné stříkačku s MM měnit po 4 hodinách

 

Manipulování a skladování mateřského mléka na odd. fyziologických novorozenců

Mikrovlnná trouba

 • nikdy nepoužívat k rozmrazení, pasterizaci či ohřívání mléka
 • nerovnoměrné rozložení teplot, po 50 sekundách ohřevu rozdíl 10°C mezi nejchladnějším a nejteplejším místem
 • rozmrazováním v mikrovlnné troubě se snižuje vitamín C
 • při ohřívání klesá lyzozym a IgA

 

Jaké jsou důvody pro použití mléka z banky?

Jednou ze základních potřeb dítěte je výživa. Současná věda považuje jednoznačně přirozenou výživu mateřským mlékem za nejlepší a má přednost před použitím náhražek i v případech, že dítě musí být z lékařské indikace na novorozeneckých oddělení dokrmeno. Novorozenci v takových případech by neměli být dokrmováni čajem, glukózou, převařenou vodou či Fantomaltem nebo náhražkami mateřského mléka byť adaptovaného.

V posledních letech se také změnil názor na otázku výživy patologických novorozenců včetně extrémně nedonošených. S enterální výživou se u nich začíná co nejdříve, již za několik hodin po narození se snahou co nejrychleji přejít z parenterální výživy na plnou enterální výživu. Časné enterální krmení přispívá ke vzniku optimální střevní flóry, růstové faktory MM usnadňují adaptaci zažívacího traktu (stimulace střevní motility, zvýšená sekrece regulačních hormonů).
Výživa MM či kojení dětí snižuje výskyt BPD, NEC, ROP u nedonošených dětí inkorporací fosfolipidů do buněčných membrán, zlepšuje kognitivní funkce těchto dětí.
Čím je dítě nedonošenější, tím důležitější je použití nativního MM vlastní matky.

Příjem kravského mléka (KM) v novorozeneckém a časném kojeneckém věku může být spojen s pozitivní autoimunitou proti beta-buňkám pankreatu a tím se zvýšeným výskytem diabetes mellitus (IDDM). Proto vyloučení KM může hrát roli v prevenci IDDM.

Mléčné přípravky kojenecké výživy obsahují cizorodou bílkovinu, která má v nativní formě vysokou alergizující schopnost. Bílkoviny KM patří k největším alergenům v kojenecké potravě.

Kromě toho kojení chrání dítě před řadou nemocí nejen v raném, ale i v pozdějším věku, zvláště před aterosklerózou, vysokým krevním tlakem, diabetem, osteoporózou.

 

Využití mléka z banky

Nutriční

 • nedonošené děti-k zahájení enterálního krmení
 • neprospívání
 • bronchopulmonální dysplazie(BPD)
 • intolerance stravy
 • pooperační stavy
 • syndrom krátkého střeva
 • renální selhání
 • popáleniny
 • vrozené poruchy metabolizmu

Terapeutické

 • infekce (průjmy, sepse)
 • pooperační stavy (omfalokéla, gastroschiza, po kolonostomiích, atrézie / stenóza střeva)
 • imunodeficitní stavy (těžké alergie, IgA)
 • vrozené poruchy metabolizmu
 • orgánové transplantace
 • neinfekční intestinální onemocnění (sy. dráždivého tračníku, ulcerózní kolitidy)

Preventivní

 • nekrotizující enterokolitida
 • Crohnova nemoc
 • kolitidy
 • alergie na bílkovinu kravského mléka a sóji
 • během imunosupresivní terapie

 

Závěrem můžeme konstatovat, že banky MM hraji důležitou roli ve výživě novorozence a kojence z hlediska nutričního, terapeutického i preventivního. Používání mléka z banky hraje důležitou roli v redukci mortality a morbidity u kriticky nemocných a nedonošených dětí, což dokazuje řada publikovaných prací a vyplývá ze zkušenosti světových bank MM (Kanada, USA, Anglie, Francie, Austrálie, SRN…). Získávání a zpracovávání MM je finančně i fyzicky velmi náročná práce, která si zasluhuje uznání a úctu celé společnosti, což se bohužel neděje. Pojišťovnami by měly být rutinně hrazeny nezbytné služby a úkony spojené se sběrem a zpracováním MM, včetně odsávaček a času, který věnují zdravotníci při dohledu na kojení a řešení problémů při kojení.

Banky mateřského mléka a podpora dárcovství by se měly stát také součástí Národního programu podpory zdraví. Dárcovství mateřského mléka by mělo být chápáno celou společností jako doklad vysokého lidského a mateřského porozumění.

 

Seznam bank MM v ČR

 

MUDr. Anna Mydlilová