Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Odborné články

Kojení a těhotenství snižuje riziko časné menopauzy

Těhotenství a kojení jsou podle analýzy Nurse‘s Health Study II spojeny s výrazně nižším rizikem časné přirozené menopauzy. Do studie bylo zařazeno 108 887 žen ve věku 25 až 42 let.

Ve srovnání se ženami, které nikdy nebyly těhotné nebo jejich těhotenství trvalo méně než 6 měsíců, tak ženy se dvěma těhotenstvími trvajícími nejméně 6 měsíců měly o 16 % nižší riziko časné menopauzy a ženy se třemi těhotenstvími o 22 %.

Kojící ženy měly ještě nižší riziko časné přirozené menopauzy. U těch, které kojily 25 nebo více měsíců, bylo riziko o 26 % nižší než u žen, které kojily méně než 1 měsíc. Ženy se třemi nebo více těhotenstvími, které kojily výlučně po dobu celkem 7 až 12 měsíců, měly o 32 % nižší riziko časné menopauzy ve srovnání se ženami se stejným počtem dětí, které kojily výlučně po dobu kratší než 1 měsíc.

Těhotenství a kojení brání ovulaci a mohou tak zpomalit vyčerpání ovariálního folikulu a snížit tak riziko časné menopauzy, stavu spojeného se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob a dalších nepříznivých zdravotních následků.

 

Časná menopauza přináší další zdravotní rizika

Časná menopauza je definovaná skončením menstruace před dosažením věku 45 let a postihuje přibližně 10% žen v západní populaci. Současné výzkumy naznačují, že ženy, u kterých se vyskytuje předčasná menopauza, jsou vystaveny zvýšenému riziku předčasného úmrtí, úbytku kognitivních funkcí, osteoporózy a kardiovaskulární ch onemocnění.

Proces reprodukčního stárnutí je charakterizován postupným snižováním jak kvantity, tak kvality oocytů v ovariálních folikulech.  Počet oocytů, rychlost ztráty těchto oocytů v průběhu života v důsledku procesu atrofie a prahový počet oocytů potřebných k produkci dostatečných hormonů pro udržení menstruační cyklu byl identifikován jako určující faktor věku při menopauze. Reprodukční jevy, které narušují ovulaci nebo upravují rychlost zrání folikulární sítě, včetně těhotenství a kojení, zpomalují vyčerpání ovariálního folikulu a předpokládá se, že je spojeno s oddálenou menopauzou.

 

Kojení je výhoda

Závěr: Ženy, které měly více těhotenství a delší dobu trvání kojení, zejména kojící výlučně, měly nižší riziko předčasné menopauzy ve srovnání se ženami, které nikdy nebyly těhotné nebo kojily méně než 1 měsíc. To však neznamená, že každá nerodící žena zažije časnou menopauzu. Načasování menopauzy určuje mnoho faktorů, včetně faktorů genetických a životního stylu. Proto míra kojení na úrovních odpovídajících současným doporučením může přinést další výhody a to nižší riziko časné menopauzy.

 

Zdroj: Association of Parity and Breastfeeding With Risk of Early Natural Menopause; Christine R. Langton, MSW, MPH1; Brian W. Whitcomb, PhD1; Alexandra C. Purdue-Smithe, PhD2; et al