Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Rady a návody

Anestezie a sedace u kojících žen

Kojení má mnoho zdravotních výhod pro matku a dítě. Ženy, které kojí, mohou vyžadovat anestezii nebo sedaci. Obavy z prostupu léků do mateřského mléka mohou vést k nejednotným radám odborníků. To může někdy vést k přerušení krmení na 24 hodin nebo déle po anestezii nebo k odsávání a vyhazování mateřského mléka, což  může přispět k předčasnému ukončení kojení. Existují však údaje týkající se přenosu většiny anestetik do mateřského mléka.

 • Doporučuje se, aby kojení pokračovalo po anestezii a mělo by být podporováno, jakmile je žena čilá a schopná nakrmit dítě, aniž by bylo nutné mateřské mléko vyhazovat. 
 • Přinášíme informace založené na důkazech o farmakokinetice léků běžně používaných během anestezie, aby odborníci mohli s ženou vést diskusi o riziku a přínosu. 
 • Doporučujeme vypracovat místní zásady, které napomáhají logistickému plánování a vedou personál k usnadnění kojení během pobytu ženy v nemocnici.

Doporučení

 1. Ženy by měly být povzbuzovány, aby po operaci kojily jako obvykle.
 2. Po anestezii není potřeba odsávat a vyhazovat mateřské mléko.
 3. Anestetika a neopioidní analgetika přecházejí do mateřského mléka jen ve velmi malých množstvích. U téměř všech léků používaných perioperačně neexistují žádné důkazy o účincích na kojené dítě.
 4. Léky, jako jsou opioidy a benzodiazepiny, by měly být používány s opatrností, zvláště po opakovaných dávkách a u kojenců do 6 týdnů věku (upraveno podle gestačního věku). V této situaci je třeba u kojence sledovat známky abnormální ospalosti a respirační deprese, zvláště pokud žena také vykazuje známky sedace.
 5. Kodein by neměly užívat kojící ženy kvůli obavám z nadměrné sedace u některých kojenců v souvislosti s rozdíly v metabolismu.
 6. Jakékoli ženy s dítětem < 2 roky by měly být během předoperačního vyšetření běžně dotázány, zda kojí.
 7. Místní a regionální anestezie má v tomto ohledu výhody a také nejméně narušuje schopnost ženy pečovat o své dítě.
 8. Tam, kde je to možné, je vhodnější jednodenní chirurgie, aby nedošlo k narušení běžných rutin. U ženy na jednodenní operaci by s ní měl prvních 24 hodin zůstat odpovědný dospělý. Měla by být opatrná při společném spánku nebo spánku při krmení dítěte na židli, protože nemusí být tak citlivé jako obvykle.
 9. Kojícím ženám podstupujícím chirurgické a lékařské zákroky by měla být dostupná podpora kojení.
 10. K dispozici by měly být příbalové informace pro pacienty a další zdroje obsahující informace o kompatibilitě anestetik a analgetik během kojení a pokyny k podpoře kojení v perioperačním období.

 

Jaké další pokyny k tomuto tématu jsou k dispozici?

Online zdroje zahrnují databáze specifické pro laktaci:

 

Proč byly vytvořeny tyto pokyny?

V současné době přibývají dotazy na anestetika a sedativa při kojení a postup není jednotný. Přístup k informacím o rizicích léků během kojení může být náročný a anesteziologové se pravděpodobně nedostanou ke specializovaným informačním zdrojům. 

 

ABM Protokol #15: Analgezie a anestezie u kojících matek, Revize 2017

 • Regionální anestezie (epidurální nebo intratekální/spinální) je preferována před celkovou anestezií. Separace matky a dítěte by měla být minimalizována a kojení by mělo být zahájeno co možná nejdříve. Novorozenec může být na matčině hrudi a prsu s asistencí již na operačním sále při uzavírání břišní dutiny. (III)
 • Matka, která měla celkovou anestezii, může kojit jakmile je dostatečně bdělá, aby udržela dítě. (III)
 • Při porodu SC by separace matky a dítěte měla být minimalizována a kojení by mělo být zahájeno co možná nejdříve.

 

Anestezie pro chirurgické operace u kojících matek

 • Matky s donošeným zdravými novorozenci nebo staršími dětmi mohou obecně pokračovat v kojení jakmile se probudí a jsou stabilní a bdělé. (III)
 • Při porodu SC by separace matky a dítěte měla být minimalizována a kojení by mělo být zahájeno co možná nejdříve.

Zdroj: abm.memberclicks.net