Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Rady a návody

Devět fází pro klinickou praxi během skin to skin kontaktu po porodu

Fáze během skin to skin kontaktu s matkou po porodu. 

9 fází podle Ann-Marie Widström

 

Tabulka, která pomáhá pochopit, kdy začíná fáze během kontaktu kůže na kůži s matkou. 

Fáze Widströmové  Načasování     Označení fáze (musí udělat alespoň jednu)
Pláč (0–0) Porodní pláč / zvuk, jak se plíce roztahují
Uvolnění (1–6) Klid
Probuzení (1–14) Malé pohyby hlavy (ze strany na stranu nebo nahoru a dolů)
Malé pohyby končetin a ramen

Aktivita úst

Aktivita (4–25) Pohybuje končetinami
Pohybuje hlavou
Cílené pohyby
Tlačí bez pohybu/houpání
Otáčí hlavu
Ruka do úst, na prsa
Aktivní pohyby rukou kolem úst
Plazení (18–54) Tlačí/klouže/skoky/pohyby, které mají za následek posun těla k prsu a bradavce
Odpočinek (poprvé) (13–46) Pauzy v rámci fáze nebo mezi fázemi
Seznámení (24–62) V oblasti prsou/bradavek matky
Vydává mlaskavé zvuky
Přesune ruku k ústům k prsu
Vloží palec/prst do úst
Dotýká se jazykem bradavky
Masíruje prsa
Otáčí hlavu na prsou
Ústa prsa
Olizuje bradavku
Vyplazuje jazyk
Opakovaně olizuje bradavky / pokusy o sání
novorozenec (39–90.3) Samopřisátí a kojení
Spánek (52.5–108) Usíná

 

První fáze: pláč

Většina interakcí personálu s novorozencem se vyskytuje během této fázi.

Během období porodního pláče je novorozenec osušen a umístěn na hruď matky.

Novorozenec by měl být položen s rukama na obou stranách těla a hlavou otočenou na stranu, aby se maximalizoval kontakt s pokožkou a teplo.

Pupeční šňůra je obvykle dostatečně dlouhá, aby umožnila umístit novorozence kůži na kůži s matkou bez předčasného přestřižení pupečníku.

Poté, co je novorozenec v kontaktu s matkou, většina interakcí personálu během následující hodiny zahrnuje sledování a hodnocení novorozence, zatímco novorozenec zůstává s matkou kůže na kůži.

 

Druhá fáze: relaxační

Začíná poté, co se novorozenec položí na hruď matky.

V tomto okamžiku novorozenec přestane plakat a klidně leží. 

Tato fáze je provázená klidem dítěte-omezenými pohyby nebo akcemi.

V některých případech může nedostatek projevů od dítěte vést k intenzivnímu tření nebo masáži novorozence. To je zbytečné, pokud novorozenec dýchá bez obtíží a „zrůžověl“, protože zbytečné rušení může zabránit novorozenci ve vstupu do této uklidňující fáze.

 

Třetí fáze: probuzení

Nastává otevřením očí.  Nicméně, stejně jako u fáze porodního pláče, která může nastat bez pláče, může tato fáze nastat bez otevření očí.

Jasná světla nebo léky podané během porodu mohou bránit novorozencům v otevírání očí.

Místo toho mohou být přítomny další prvky probuzení, například malé pohyby hlavy ze strany na stranu nebo nahoru a dolů, malé pohyby končetin a ramen a malá ústní aktivita.

Nejjasnějším prvkem této fáze jsou pohyby hlavy nebo pohyb ramen a končetin.

 

Čtvrtá fáze: aktivita

Během fáze aktivity nabývají malé, váhavé pohyby fáze probuzení účelného pohybu.

Ruce a nohy se pohybují účelně.

Zahájení fáze aktivity je často provázeno rozsáhlým pohybem paží.

Jak fáze aktivity pokračuje, novorozenec může vypadat, jako by tlačil proti matce (bez pohybu, který by převedl fázi na plazení), vystrkuje jazyk, otáčí se k hrudníku matky, vydává zvuky, přesunuje ruku k prsu a do úst nebo ruku z úst na prs a zpět do úst.

V tomto okamžiku má novorozenec otevřené oči (oči zůstávají otevřené po dobu 5 minut nebo déle) a novorozenec se může podívat na prsa nebo se posunout, aby se podíval na matku.

Aktivita se během této fáze se zintenzivňuje.

 

Pátá fáze: odpočinek

Novorozenec bude odpočívat po celou první hodinu po narození.

Tato fáze odpočinku je prokládána ostatními fázemi.

Novorozenec může mít období aktivity, pak odpočívat a pak být znovu aktivní. Nebo se může objevit fáze odpočinku mezi fázemi, například po aktivitě a předtím, než se novorozenec začne plazit.

Tato období odpočinku mohou být životně důležitá pro konsolidaci učení novorozence.

Klinická podpora této fáze vyžaduje vzdělávání zaměstnanců o důležitosti odpočinku.

Je snadné zaměnit koncept odpočinku s novorozencem, který je „hotový“, a toto nedorozumění může mít za následek předčasné odstranění dítěte z SSC.

 

Šestá fáze: plazení – Crawling Stage

Často je obtížné určit, kdy začíná fáze plazení.

Pomůže si mohou všimnout, že novorozenec se již není na stejném místě.

Plazení může zahrnovat pomalé posouvání těla nebo odrážení nohama.

Plazivý pohyb může nastat, když je novorozenec v plném kontaktu s matkou a zahrnuje zvedání části těla dítěte z matky, aby se pohnul novým směrem.

 

Sedmá fáze: seznámení

 Fáze seznámení začíná, když novorozenec dorazí na prsa a bradavku.

Toto umístění definuje zahájení fáze seznámení.

Během této fáze může novorozenec masírovat prsa nebo bradavku, přesunout ruku z úst na prs, dát ruku nebo prsty do úst, vyplazuje jazyk nad, kolem, blízko a na bradavku, saje bradavku, saje ruku a vydává mlaskavé zvuky.

Novorozenec se může podívat na matku nebo na prsa.

Během této doby bradavka a prsa mění tvar, protože hladiny oxytocinu se zvyšují a prsa se připravuje na kojení. Během této doby se také mění chování jazyka novorozence.

Může trvat 20 minut nebo déle, než novorozenec projde touto fází. Během této doby je důležité nespěchat nebo „nepomáhat“ novorozenci.

Výzkumy ukazují, že „pomoc“ novorozenci kojit během této první hodiny může souviset s pozdějšími potížemi s kojením.

 

Osmá fáze: sání

Novorozenec se sám přisaje a kojí se asi 50 minut po porodu.

Novorozenec může začít vydávat mlaskavé zvuky, lízat bradavku, kojit se a poté několikrát upravit kontakt úst s bradavkou, aby optimalizoval polohu kojení.

U nemedikovaných porodů samopřisátí nastává průměrně za 52-45 minut.

U medikovaných porodů se samopřisátí pohybuje okolo 62 minut.

 

Devátá fáze: spánek

Novorozenci usínají 1,5 až 2 hodiny po narození

Klinické zvážení fáze spánku by mohlo ovlivnit zahájení bezpečného přechodu dyády z porodního oddělení na poporodní oddělení.

 

Závěr

Důkazy podporují vytvoření bezpečného prostoru a chráněného času pro toto novorozenecké chování podle 9 fází podle Widström.

Důkazy podporující SSC během první hodiny jsou tak přesvědčivé, že revize 10 kroků WHO / UNICEF z roku 2018, které tvoří základ iniciativy Baby-Friendly Hospital Initiative, uvádí:

Usnadněte okamžitý a nepřetržitý kontakt kůže na kůži a podpořte matky, aby zahájily kojení co nejdříve po narození“ (Světová zdravotnická organizace, 2018) s tím, že novorozenec se sám přisaje. Toto nové znění více odráží proces a klinická očekávání, stejně jako zdůrazňuje schopnost novorozence dosáhnout prsu, samopřisát se a kojit se.

Usnadněte okamžitý a nepřetržitý kontakt kůže na kůži a podpořte matky, aby zahájily kojení co nejdříve po narození.

Klinické postupy by měly chránit tyto první hodiny po narození, dokud novorozenec neprojde devíti fázemi, dosažení prsu, samopřisátí, kojení a dokud neusne.

Devět fází představuje chování, které by mělo být pozorováno u všech donošených zdravých novorozenců.