Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Rady a návody

Sebedůvěra matky v její schopnost kojit je zásadní proměnnou v zahájení a trvání kojení

Kojení je optimální způsob výživy a výživy kojenců. Přináší krátkodobé a dlouhodobé výhody pro dítě a matku. Světová zdravotnická organizace, MZ ČR, Národní laktační centrum/Laktační liga proto doporučují výlučné kojení po dobu prvních 6 měsíců života dítěte a pokračovat v kojení 2 roky i déle.

Přes tyto známé výhody  kojení a doporučení,  ne všechny matky zahájí a pokračují v kojení. Sebedůvěra matky v její schopnost kojit je zásadní proměnnou v zahájení a trvání kojení.

BSES-SF (The Breastfeeding Self-Efcacy Scale-Short Form)  je 14-ti bodový dotazník  odvozený z původního 33-bodového BSES, který měří sebedůvěru v kojení. Všem položkám předchází věta „Mohu vždy“ a jsou hodnoceny na 5-bodové Likertově stupnici, od 1 (ne zcela jistý) do 5 (vždy sebevědomý). Celkové skóre se pohybuje v rozmezí od 14 do 70, přičemž vyšší skóre odráží významnější úroveň důvěry v kojení.

 

Dotazník a jeho vyhodnocení je strategií pro zlepšení kojení. Umožní určit míru důvěry v kojení a používá se jako globální měřítko soběstačnosti kojení.

 

BSES-SF dotazník a jeho vyhodnocení je jednou z položek ve strategii pro zlepšení kojení sloužící jako míra důvěry v kojení. Značný počet důkazů o spolehlivosti a platnosti podporuje jeho použití jako globální měřítko soběstačnosti kojení.

Dotazník ke stažení.

 

Škála vlastní efektivity kojení – krátká forma (BSES-SF)

U každého z tvrzení v dotazníku vyberte odpověď zakroužkováním čísla, které nejlépe popisuje, jak jste si jistá s kojením svého dítěte, a které nejlépe odpovídá Vašemu pocitu. Žádné odpovědi nejsou považovány za správné nebo špatné.