Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Události

Od přežití k vizi celoživotního zdraví. Workshop věnovaný nedonošeným dětem.

V úterý dne 28. února 2023 v čase od 9:00 do 15:00 hodin se koná workshop věnovaný nedonošeným dětem. Místem konání bude Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2.

Od přežití k vizi celoživotního zdraví

Cílem workshopu s mottem „Od přežití k vizi celoživotního zdraví“ je poskytnout informace pro minimalizaci zdravotních rizik předčasného zahájení života nedonošených dětí. 

Předběžný program

• Nová doporučení WHO pro péči o nedonošené a děti s nízkou porodní hmotností
• Péče o pár matka/dítě od teorie k praxi k nulové separaci
• Fyziologické, epigenetické, psychologické a neurovývojové důsledky separace
• Perinatální emoční spojení matka-dítě a vliv na kognitivní funkce nedonošených dětí
• Kangaroo péče – implementace, efektivita
• Kangaroo péče a neinvazivní ventilace
• Nové znalosti o opožděném přerušení pupečníku
• Mateřské mléko ve výživě předčasně narozených dětí: zavedené a diskutované aspekty
• MikroRNA mateřského mléka a jejich účinky na zdraví a vývoj kojenců
• Relaktace – podpůrný přístup k dosažení kojení nedonošených dětí
• Použití kloboučků u předčasně narozených dětí-prevalence, vliv na výlučné kojení
• Problematika dvojčat a vícerčat
• Výměna praktických zkušeností a dovedností

Konferenční poplatek: 1 500 Kč
Přihláška: na webu www.kojeni.cz nebo e-mailem: miriam.parikrupova@ftn.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizační tým: MUDr. Anna Mydlilová, Národní laktační centrum/Laktační liga
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4

 Předběžný program (PDF ke stažení)