Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Zajímavosti

Senátor Harkin

New Rochelle, NY, 22. června 2011 — Stovka pozvaných politiků a předních zdravotních profesionálů se znovu sejde 29. června ve Washingtonu, aby definovala cílenou strategii pro podporu kojení v rámci americké národní zdravotnické reformy. Strategie bude založena na základních doporučeních a pozitivních výsledcích 2. výročního summitu organizovaného před rokem.

Za popory nadace W.K. Kellogg Foundation se bude 3. výroční summit konat pod názvem „První potrava: Zásadní role kojení“ a účast přislíbilo mnoho předních veřejně činných osob, mezi nimi také senátor Tom Harkin (IA). Ten je znám jako dlouholetý bojovník za zlepšení veřejného zdraví, prosazuje preventivní programy jako nedílnou součást Zákona o dostupné péči (Affordable Care Act) a zaštiťuje Zákon o zdravém životním stylu a prevenci (Healthier Lifestyles and Prevention America Act of 2011 (HeLP America Act) věnovaný zlepšení zdraví Američanů a snížení výdajů na zdravotní péči. Vzhledem k prokázanému přínosu kojení pro zdraví chce tento zákon pojmout podporou kojení zejména mezi pracujícími matkami na federální úrovni. Senátor Harkin se také zasadil o vládní výnos, který umožňuje odečíst pomůcky na kojení z daňového základu jako výdaj na zdravotní péči.

Cílem setkání je vyvolat diskuzi a sestavit akční plán, který bude fungovat napříč všemi sektory péče o matku a dítě, v nichž mají účastníci diskuze klíčový vliv: vláda a politika obecně, neziskové organizace, průmysl, akademická půda, ale také místní komunity nebo nemocnice.

Summitu se zúčastní všechny důležité instituce a mnoho menších: The Agency for Healthcare Research and Quality, Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Medicare and Medicaid Services, Indian Health Service, National Institutes of Health, National WIC Association, U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Food and Drug Administration, and U.S. Department of Labor.

Hlavními přednášejícími budou: Gail Christopher, DN, viceprezidentka programové strategie nadace W.K. Kellogg Foundation; Jonathan Fielding, MD, MPH, MBA, ředitel Los Angeles County Department of Public Health and Chair, Partnership for Prevention; reverend James Forbes, Jr., DMin, zakladatel a prezident nadace Healing of the Nations Foundation.

Závěry Summitu budou zveřejněny v podzimním vydání oficiálního časopisu Akademie Breastfeeding Medicine, který bude distribuován více než 2 500 vlivným politikům a poskytovatelům zdravotní péče z veřejného i soukromého sektoru včetně členů vlády, senátorů a kongresmanů. Zásadní a důležité praktické výstupy 1. a 2. výročního summitu jsou zdokumentovány ve speciálním vydání Breastfeeding Medicine. Každoroční summit slouží jako výchozí bod pro ustanovení strategie pro podporu kojení na další rok.

Stejně jako loni summit organizuje Academy of Breastfeeding Medicine a časopis Breastfeeding Medicine. Akademie je globální organizací sdružující lékaře, kteří usilují o propagaci, ochranu a podporu kojení pomocí vzdělávání, výzkůmů a veřejné obhajoby. Prosazují je tak, aby výsledkem bylo zavedení a zlepšení praktických postupů v klinické praxi. Akademie připravuje klinické protokoly pro péči o kojící matky a jejich děti a zveřejňuje je v časopise Breastfeeding Medicine nebo na webu Agentury pro výzkum a kvalitu ve zdravotnictví (AHRQ).

31. května 2011, Ženeva

Česká republika: Delegace u Komise o právech dítěte nebyla připravena na otázky ohledně
Mezinárodního kodexu marketing náhražek mateřského mléka.

Pokroky v zavádění Konvence o právech dítěte v České republice byly hodnoceny Komisí o právech dítěte ( Committee on the Rights of the Child (CRC)). Nejnaléhavější jsou otázky týkající se romských dětí.

Členové komise kladli otázky týkající se kojení, přičemž použili alternativní zprávu, kterou poskytla IBFAN.

Pokud byli zástupci Ministerstva zdravotnictví dotázáni na politiku kojení ve své zemi, odpověděli, že vláda aktivně podporuje kojení a výlučné kojení do věku 6 měsíců. Podle nich vláda připravuje nové standardy výživy kojenců, které se budou týkat jak kojení, tak umělé výživy.

Členové Komise o právech dítěte se také ptali na opatření, která byla přijata za účelem ochrany kojení prostřednictvím regulace marketingu náhražek mateřského mléka. Uvedli, že mají informace, že formule je distribuována v nemocnicích a že požádali vládu, aby v tomto ohledu učinila příslušná opatření.

Po této otázce byli zástupci Ministerstva zdravotnictví velmi zmatení. Uvedli, že nemají žádné informace k tomuto tématu, neboť nespadá do kompetencí jejich Ministerstva.

Členka Komise paní Wijemanne jim objasnila, že Komise považuje za důležité nejenom přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka, ale také systematické kontrolování jeho dodržování. Potom se delegace zeptala na délku mateřské dovolené a zástupce Ministerstva zdravotnictví byl opět zmaten a odvolával se na potřebu prodiskutování otázky se zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tím se ukázalo, že přístup v České republice ke zdravotním otázkám obecně a zvláště pak ke kojení je fragmentovaný a rozdělený do více oblastí. Také to ukazuje, že Ministerstvo zdravotnictví nepracuje na ochraně kojení prostřednictvím regulace marketingu náhražek mateřského mléka. Ani se neúčastní ochrany kojení prostřednictvím ochrany matek.

Česká republika dostala od Komise pro práva dítěte přes 60 doporučení

21. června vydal Výbor pro práva dítěte OSN (CRC) závěrečná doporučení, která obsahují celkem 73 bodů.

Výbor doporučil ČR vytvořit komplexní národní akční plán týkající se všech oblastí práv dětí a vytvoření národního institutu pro práva dětí, včetně monitorování dodržování práv dětí. koordinací navrhuje pověřit Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kritiku si ČR vysloužila za upřednostňování ústavní péče před náhradním rodinným prostředím, např. pěstounskou péčí či komunitní péčí , za vyčleňování romských dětí z běžných škol, nedodržování Kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a za nízký počet výlučně kojených dětí.

Komise doporučila:

Kojení a Kodex

  • zvýšit povědomí o výhodách kojení a výhodách výlučného kojení do 6 měsíců a podporovat nařízení pro kojení v zaměstnání a na veřejných místech
  • posílit národní kodex marketingu náhrad MM s implementací a monitorováním.
  • školit a ovlivňovat zdravotníky v důležitosti ochrany, propagace a podpory kojení.
  • podporova baby-friendly a child-friendly programy v ČR

Babyboxy:

OSN také kritizovalo zřizování babyboxů. OSN zdůvodňuje svou výzvu k rušení babyboxů tím, že údajně odporují mezinárodní Úmluvě o právech dítěte. Úmluva stanoví, že dítě má po svém narození právo na registraci, jméno a také na státní občanství a pokud to je možné, tak i právo znát své rodiče a požívat jejich péče.

Stát by se místo babyboxů měl podle OSN zaměřit na „řešení příčin opouštění dětí“. Měl by podporovat plánované rodičovství, poradenství či sociální pomoc při nechtěném těhotenství

Postižené děti a cizinici

Podle CRC by mělo Česko integrovat i děti postižené. Děti cizinců by zase měly mít nárok na péči ze zdravotního pojištění jako české děti. Cizinci, kteří se v Česku narodí, by pak měli dostat české občanství.