Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Celosvětová kritéria dodržování Kodexu marketingu náhražek mateřského mléka

Dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhražek mateřského mléka

Kód 1

Odmítá zdravotnické zařízení nabídky náhražek mateřského mléka zdarma či zlevněné a platí za ně plnou či vyšší cenu?

ano/ne

Kód 2

Zdravotnické zařízení nepropaguje žádné náhražky mateřského mléka, lahve, savičky či dudlíky a nedistribuuje žádné materiály o nich těhotným ženám či matkám?

ano/ne

Kód 3

Je zakázáno zaměstnancům výrobců náhražek mateřského mléka, lahví, saviček či dudlíků či jejich distributorům jakýmkoliv způsobem kontaktovat těhotné ženy či matky?

ano/ne

Kód 4

Odmítá nemocnice dárky zdarma, nevědeckou literaturu, materiály nebo zařízení, peníze či podporu pro vzdělávání od výrobců či distributorů produktů v rámci Kodexu?

ano/ne

Kód 5

Udržuje nemocnice kojeneckou formuli a předem připravené lahve s formulí tak, aby nebyly na očích, dokud nebudou použity?

ano/ne

Kód 6

Vyhýbá se nemocnice tomu, aby dávala těhotným ženám, matkám a jejich rodinám jakékoliv reklamní materiály, vzorky či dárkové balíčky, které obsahují náhražky mateřského mléka, lahve, savičky či dudlíky či jiné vybavení nebo kupóny?

ano/ne

Kód 7

Chápe personál proč je tak důležité nedávat matkám jakékoliv propagační materiály či vzorky zdarma od výrobců formule?

ano/ne

 

Ředitel zdravotnického zařízení uvádí, že:

  • Žádní zaměstnanci výrobců náhražek mateřského mléka, lahví, saviček či dudlíků či jejich distributoři ať už přímo nebo nepřímo nekontaktují těhotné ženy či matky.
  • Nemocnice nedostává dárky zdarma, nevědeckou literaturu, materiály nebo zařízení, peníze či podporu pro vzdělávání od výrobců či distributorů náhražek mateřského mléka, lahví, saviček či dudlíků.
  • Žádné těhotné ženy, matky a ani jejich rodiny nedostávají reklamní materiály, vzorky či dárkové balíčky, které obsahují náhražky mateřského mléka, lahve, savičky či dudlíky či jiné vybavení nebo kupóny.

Souhrn výživové politiky a kojení prosazuje dodržování Kodexu a následných WHA rezolucí zákazem:

  • vystavovat postery či jiné materiály, poskytnuté výrobci či distributory náhražek mateřského mléka, lahví, saviček a dudlíků nebo jiných materiálů, které propagují jejich použití;
  • jakéhokoliv přímého či nepřímého kontaktu mezi zaměstnanci těchto výrobců či distributorů a těhotnými ženami či matkami v zdravotnickém zařízení;
  • distribuci vzorků zdarma či dárkových balíčků s náhražkami mateřského mléka, lahvemi či savičkami a propagačních materiálů pro tyto produkty těhotným ženám, matkám a jejich rodinám;
  • přijímání dárků (včetně jídla), literatury, materiálů či vybavení, peněz nebo podpory pro vzdělávání od výrobců či distributorů produktů v nemocnici;
  • ukázky přípravy kojenecké formule pro někoho, kdo to nepotřebuje;
  • přijetí náhražek mateřského mléka zdarma či zlevněné formule či jiných pomůcek.

Ze záznamů a receptů má být zřejmé, že jakékoliv náhražky mateřského mléka, včetně speciální formule a jiných pomůcek, jsou pořizovány zdravotnickým zařízením za plnou cenu či vyšší.

Pozorování v předporodní péči a službách pro matky, kde pracují výživoví specialisté, naznačují, že:

  • žádné materiály, které propagují náhražky mateřského mléka, lahve, savičky a dudlíky či jiné určené produkty nejsou propagovány a distribuovány matkám, těhotným ženám nebo personálu.

Z pozorování plyne, že kojenecká formule a předem připravené lahve s formulí by měly být skladovány tak, aby nebyly na očích, dokud nebudou použity.
Nejméně 80% náhodně vybraných členů personálu by mělo vědět dva důvody proč je tak důležité nedávat matkám jakékoliv propagační materiály či vzorky zdarma od výrobců formule.