Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Akční tabulka 10 kroků

Projekt na podporu kojení na dětských odděleních nemocnic v ČR

Akční tabulka 10 kroků

Zde je Deset kroků s nápady pro činnost ve zdravotnictví, na obecní, národní i globální úrovni.

Podívejte se na každý krok a promyslete co vy nebo vaše organizace je schopná udělat – počínaje tímto Světovým týdnem kojení s pokračováním po celý rok.

Krok Obecně  Zdravotní systém Veřejnost Národníl/Globální
1. Mít písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu Deset kroků k úspěšnému kojení – tímto jsou vyzývána zdravotnická zařízení, aby měla písemně vypracovanou koncepci, která bude pro všechny na viditelném místě, což bude nasvědčovat tomu, že zaměstnanci se zaváží k jejich dodržování. Navštivte porodnice, zdravotnická centra a střediska primární péče a zjistěte, zda je Deset kroků k úspěšnému kojení někde zveřejněno. Zeptejte se manažerů ve zdravotnictví, zda mají své postupy a vysvětlete jim, jakým způsobem se nejlépe do praxe uvádí Deset kroků. Povězte jim o nových materiálech BFHI, zejména o složce 1 o Realizaci.  Uspořádejte setkání s vedoucími organizací a diskutujte, jakým způsobem prosadit Baby-Friendly postupy v místních zařízeních pro péči o matku a dítě. Apelujte na vlády, aby vydaly politickou směrnici k integraci Deseti kroků do standardních provozních předpisů a zabezpečování kvality mateřských zařízeníProsazujte, aby byl certifikát Baby-Friendly součástí hodnocení kvality/ certifikace nemocnice a zdravotního střediska.
2. Školit veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie Školení na všech úrovních by měla řešit Deset kroků, laktační poradenství a Mezinárodní kodex.Zvažte konání pravidelných schůzek k diskusi o nejnovějších faktech. Prosazujte, aby zdravotničtí pracovníci v o oblasti vzdělávání zahrnuli 10 kroků do učebních plánů i doškolovacích kurzů.Ujistěte se, že školitelé znají tyto materiály i internetové odkazy:

-WHO Modelová kapitola o výživě kojenců a malých dětí;- Prosazování a podpora kojení v Baby-Friendly nemocnici, 20hodinový kurz pro zaměstnance porodnice (Část 3. v nových materiálech k BFHI)

-WHO/UNICEF Laktační poradenství: školící kurz

-WHO/UNICEF Výživa kojenců a malých dětí; integrovaný kurz;

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/…html)

 

Přimluvte se za školení laktačních poradkyň matek a pracovníků primární péče na podporu kojení. Přesvědčujte politické představitele o důležitosti Deseti kroků k úspěšnému kojení  ve vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Krok 3. Informovat všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení V době, kdy je miminko na světě, si musí být nová maminka ohledně kojení již jistá, chápat jeho prospěšnost a vědět, co má dělat. Prosazujte, aby byly pro všechny ženy dostupné informace o kojení
a měly i dostatek příležitostí k diskusím, ať už k individuálním
konzultacím či v rámci skupiny jako součást předporodní péče.
Promluvte si s ženami o jejich péči a zjistěte, zda byly informovány o výhodách kojení a rizicích nekojení; o tom, jaká jim bude při porodu poskytnuta pomoc, jak dítě držet a jak zajistit, aby dítě dostalo dostatek mléka.Ujistěte se, že mají k těmto tématům odpovídající a kvalitní literaturu.
Zorganizujtepropagační aktivity ke zvýšení společenského povědomí o významu kojení a podpoře, kterou nové maminky potřebují. Zapracujte, aby kojení bylo přijatelnou normou ve všech odvětvích na základě nejnovějších důkazů o rizicích umělé výživy;a na pochopení, že ženy potřebují aktivní podporu zdravotnického personálu i společnosti, aby mohly efektivně kojit.
Krok 4. Umožnit matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu12  Tímto krokem myslíme, aby všichni zdraví novorozenci, měli možnost kontaktu skin-to-skin co nejdříve po porodu alespoň jednu hodinu, nebo dokud je dítě přiloženo u prsu a kojeno, pokud to trvá déle. V rámci školení prosazujte, aby všechny porodní asistentky kvalifikovaně podporovaly maminky ke kontaktu skin-to-skin ihned po porodu, aby dovolily novorozenci přisát se k prsu, jakmile je on nebo ona připravena. Pracujte na zvýšení společenského povědomí o významu/ důležitosti včasného zahájení kojení.Ukazujte videobreastfeeding crawl (plazení za kojením)aby, lidé viděli, co novorozenci dokážou (viz. Sekce Zdroje)  Informujte profesionální zdravotnické organizace o nových výzkumech při uskutečňování tohoto a dalších kroků a požádejte je, aby nové postupy podporovaly.
Krok 5. Ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí  Zásadním krokem je pomoc matkám, aby s dobrou technikou účinně kojily. Pokud jsou děti od svých matek odděleny, nebo nejsou schopny sát, jejich matky potřebují své mléko odstříkávat.Zdravotničtí pracovníci potřebují být vyškoleni, aby s tím mohli matkám pomáhat. Poznejte zaměstnance porodnic a základní zdravotnické péče ve vašem regionu, oceňte jejich pomoc matkám a ujistěte se, že mají nejnovější informace.Povzbuzujte je, aby každé mamince ukázali, jak dítě polohovat, aby se správně přisálo k prsu, aby tím maminky předcházely obtížím jako je bolest bradavek a nedostatek mléka; aby všechny maminky učili pro jejich pohodlí odstříkávat rukou a vytvořily tak i zásoby mléka, aby bylo zajištěno, že v případě oddělení dětí od matek mohou být děti krmeny mateřským mlékem. Obecně není potřeba používat odsávačku.  Ujistěte se, že se všechny matky učí techniky kojení a odstříkávání rukou a jak překonávat běžné těžkosti. Prosazujte, aby všem matkám byla k dispozici kvalifikovaná pomoc v kojení jako součást běžné praxe. Dále aby všichni zdravotničtí pracovníci, kteří pečují o matky a jejich děti, byli vyškoleni, jak účinně jim pomáhat.
Krok 6. Nepodávat novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů Rodiny a zdravotničtí pracovníci se mohou domnívat, že novorozenci potřebují počáteční umělou dětskou výživu nebo glukózu či jiné nápoje, než se jejich matkám „nastartuje“ tvorba mléka. To může vést až k selhání kojení. Umělá kojenecká mléka a jejich inzerce v porodnicích může v tomto důležitém okamžiku lidi uvádět v omyl. Ujistěte se, že se matkám dostává pomoc, aby účinně kojily a neměly tak potřebu podat dítěti jiné nápoje.Ujistěte se, že zdravotničtí pracovníci vědí, že doplňky potravy jsou potřebné jen zřídka, a to i v prvních několika dnech, kdy je množství mateřského mléka malé; a že první mléko – kolostrum/ mlezivo je to, co dítě potřebuje.Zvyšte povědomí o tom, že je pouze velmi málo lékařsky indikovaných případů k podání doplňků potravy a uveďte i ty lékařsky neindikované, aby děti nedostávaly doplňky stravy zbytečně. (viz. část Zdroje). Pracujte na zvýšení společenského povědomí o významu mleziva a o tom, že v prvních dnech života nic jiného dítě nepotřebuje; a o významu výlučného kojení po dobu šesti měsíců. Usilujte o obnovení úsilí vlády o realizaci, sledování a vydávání všech právních opatření Mezinárodního Kodexu Marketingu Náhrad Mateřského Mléka a následných důležitých rezolucí WHO. 
Krok 7. Praktikovatrooming-in – umožnit matkám a dětem zůstat pohromadě  24 hodin denně  V mnoha nemocnicích jsou po porodu novorozenci uloženi na ošetřovně. Rooming-in matkám a jejich dětem umožňuje, aby spolu zůstali ve dne i v noci a tím se mezi nimi vytvořilo pouto a nastartovalo kojení. Navštivte porodnice a diskutujte o důležitosti, proč by měly matky své novorozence u sebe mít 24 hodin, počínaje skin-to-skin kontaktem.  Dítě může být ve stejné posteli jako matka, nebo v postýlce vedle její postele, kam na něj dohlédne nebo si ho dokáže podat, aniž by musela vstávat. Dítě by nemělo ležet v postýlce postavené na konci postele matky/u nohou matky. Podporujte zvyky a prostředí, které matce a dítěti umožňují být spolu po celé rané dětství. Obhajujte před politiky, aby byl dodržován rooming-in ve všech porodnicích.Obhajujte přiměřené peněžní dávky pro ženy na mateřské dovolené, aby mohly být se svými malými dětmi a kojit. Obraťte se na celosvětovou organizaci pro podporu při mateřské dovolené ILO a pro další opatření na podporu kojení (http//www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C183)
Krok 8. Podporovat kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu)  Miminka by měla být krmena podle svých potřeb, nikoli podle časového harmonogramu nemocnice nebo matky. Porozumění novorozencovým příznakům hladu zlepšuje kojení a vztah mezi matkou a dítětem. Povzbuďte porodnice, aby podporovaly kojení podle potřeb dítěte, a ne podle rozpisu. Zdravotničtí pracovníci by měli umět rozpoznat příznaky hladu u kojenců a poučit o tom rodiny dětí.Příznaky hladu u dítěte jsou otevírání pusinky, neklid, sání ručiček a pohybování rukama a nohama. Pláč je tísňové volání a pozdní příznak.Znamení, že je dítě již syté, jsou odvrácení, zavření pusinky, ukončení sání. Kojení podle potřeb dítěte podporuje přiměřený příjem potravy a růst. Upozorněte rodiny na první příznaky hladu a na to, jak je důležité na ně reagovat. Své dítě by měly krmit, když je hladové a ne čekat na jeho pláč; ovšem dítě nepřekrmovat kvůli riziku obezity. Obhajujte s vládou kojení podle potřeby dítěte ve všech porodnicích;  a pro rozvíjející se partnery zařaďte do nutričních programů rozeznávání prvních příznaků hladu a důležitost vnímavé reakce. 
Krok 9. Nedávat kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod. Během prvních týdnů by potřeba sání miminka měla být uspokojena u prsu. Používání saviček nebo dudlíků může interferovat s kojením podle potřeb dítěte. Požádejte personál porodnice, aby nedovoloval používání saviček a dudlíků v porodnici, vyjma lékařsky indikovaných případů pro pohodlí dítěte, když matka není nablízku. V těchto případech je třeba dbát na to, aby je nezačaly používat i další děti.Učte, jak krmit děti, které nemohou být kojeny, pomocí hrníčku. Promluvte si s rodiči a občanskými organizacemi o rizicích používání saviček a dudlíků během zavádění kojení.  S představiteli zdravotnictví prosaďte, aby bylo zajištěno, že nemocnice a zdravotní centra nepovolí rutinní používání náhražek, dudlíků, šidítek a že tyto veřejné dokumenty budou obsahovat i příslušná hlášení. 
Krok 10. Povzbuzovat zakládání podpůrných skupin kojících matek pro podporu kojení Podpůrné skupiny kojících matek jsou často součástí výživové strategie společnosti. Laktační poradkyně –matky jsou ženy, které absolvují školení o podpoře kojení. Často se setkávají s matkami v jejich domovech. Jejich práce na zvyšování počtu výlučně kojících je velice efektivní. Promluvte si s manažery ve zdravotnictví o potřebě kvalifikované poporodní péče v oblasti kojení i následné péče doma. A pracujte na tom společně.Laktační poradkyně-matky mohou být vyškoleny a pracovat pod dohledem personálu zdravotnického zařízení a na ně budou matky odkazovány.Ujistěte se, že personál porodnice je informován o možnostech podpory kojení ve společnosti a že mají kontaktní údaje.Matkám a dětem by první den po porodu ve zdravotnickém zařízení nebo doma měla být nablízku laktační poradkyně nebo pomocník a dále za:

–          2-3 dny

–          4-7 dnů

–          7-28 dnů

–          4-8 týdnů

A poté pomoc kontaktovat v době očkování, sledování růstu, plánování rodiny nebo z jiných důvodů.

Spolupracujte s občany, abyste rozvíjeli zdroje kvalifikované podpory pro kojící matky.Ženy, které úspěšně kojily mohou vytvářet pro vzájemnou podporu skupiny, nebo mohou apelovat na zdravotnické orgány či místní organizace, aby podpořili školení laktačních poradkyň matek. Budujte dobré vztahy s občanskými organizacemi na pomoc rozvoje podpůrných služeb v oblasti kojení.Přimluvte se u vlád, aby zařadili odborné laktační poradenství matek do strategií a plánů po boku poradenství v systému zdravotní péče. 

 

Vybudujte novou cestu ve své společnosti a nazvěte ji stezkou Deseti kroků!

Přemýšlejte o vyobrazení a aktivitách, které lidi provedou Deseti kroky!