Seznam laktačních poradkyň

Vyškolení laktační poradci nabízející pomoc a podporu při problémech s kojením.

Případné dotazy a další info na lenka.klimentova@ftn.cz

 

 

  • Laktační poradci neškolící se na konferencích Laktační ligy dva roky a déle budou vyřazeni ze seznamu uvedeném na našich stránkách.
  • Laktační poradci uvedení na webu nesmějí za telefonické a online poradenství vybírat žádné poplatky! V případě nedodržení této podmínky budou ze seznamu odstraněni.
  • Laktační poradce je osobně zodpovědný za vykonávání své praxe, dodržování etického kodexu. Laktační liga, z.s. poskytuje pouze vzdělání, ale nedohlíží ani nezodpovídá za konání laktačních poradců.

 

Upozornění

Vyškolené laktační poradkyně v rámci svého poslání respektují Úmluvu o právech dítěte a dodržují Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a následné rezoluce WHO. Z těchto důvodů nesmí být uvedeny na webových stánkách firem, ani pro ně vykonávat laktační poradenství, které jsou v rozporu s tímto Kodexem, jehož cílem je ochrana kojení před nevhodným marketingem náhražek mateřského mléka, lahví a dudlíků.