Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

PORADCŮM

Zdroj: Flickr_AUTHOR USDAgov_FILE 11326601615_NAME 1719_0353_CHANGES Sepie filtr, frame_RIGHTS 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Sháníte nejnovější podklady pro studium, chcete se stál poradcem, zajímá Vás nejbližší termín konference či jiné akce. To vše a mnohem víc naleznete na stránkách určených LAKTAČNÍM PORADCŮM.


Desatero pro správnou komunikaci laktačních poradců s klienty:

  1. Jděte do práce s naprosto „čistou hlavou“, připravená být plně pro toho, kdo vám zavolá.
  2. Buďte plně a kladně soustředěna na klientku a její problém.
  3. Dejte klientce najevo plnou emoční podporu.
  4. Vyslechněte ji, neskákejte jí do řeči, mluvte jednoduše, pomalu.
  5. Nepoužívejte hned v úvodu hovoru své vlastní zážitky, pokud je chcete použít, nechte je až na konec nebo když si o ně klientka řekne.
  6. Hledejte východisko ze situace spolu s klientkou.
  7. Východisko klientce nabídněte, rozhodnutí je pak na ní.
  8. Na závěr hovoru ještě jednou stručně zopakujte, na čem jste se dohodli.
  9. Pokud jste klientce slíbila něco pro ni udělat, udělejte to, pokud je to možné, než přijmete další hovor.
  10. Pokud se v průběhu hovoru u vás objeví nějaká vlastní silná emoce, kterou hovor vyprovokoval, máte právo udělat v hovoru krátkou pauzu – klientku o tom informujete – než v něm dál pokračujete.

 

Laktační poradkyně neškolící se na konferencích Laktační ligy dva roky a déle budou vyřazeny ze seznamu uvedeném na našich stránkách.
Označení certifikovaný laktační poradce, mohou mít pouze zdravotníci a matky po absolvování kurzů pořádaných Laktační ligou.
Laktační poradkyně uvedené na stránkách LaLi nesmějí za telefonické a online poradenství vybírat žádné poplatky !!! V případě nedodržení této podmínky budou ze seznamu odstraněny.

Případné dotazy a další info na lenka.klimentova@ftn.cz