Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Cíle WHO kodexu

Cílem kodexu je přispět k zajištění bezpečné a adekvátní výživy kojenců a malých dětí prostřednictvím ochrany a podpory kojení.

Ochrana a podpora kojení či krmení mateřským mlékem (MM) včetně úpravy marketingu náhrad MM, přímo ovlivňují zdraví dětí i matek v raném věku i dospělosti (10).

Existuje úzký vztah mezi kojením a sociálním a ekonomickým rozvojem, proto by vlády měly svoji národní politiku směřovat k ochraně kojení přijetím a právním ošetřením kodexu a vzděláváním v této oblasti. Přijetí kodexu se tak stává otázkou veřejného zdraví pro všechny budoucí generace.

 

Doporučené cíle, odpovědnost, výstupy a výsledky – přehled ke stažení (PDF)

 

10. Stanley Ip, Mei Chung, Gowri Raman, Thomas A. Trikalinos, and Joseph LauA Summary of the Agency for Healthcare Research and Quality’s Evidence Report on Breastfeeding in Developed Countries. Breastfeeding Medicine, 2009, 4, s.S17-S27