Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

8. Kodex a Evropský akční plán podpory kojení pro Evropu – 2008

Pro ochranu kojení před agresivními komerčními praktikami je nezbytné WHO kodex plně začlenit do národní legislativy a monitorovat dodržování kodexu společně s postihováním jeho porušování. Zdravotníci a poskytovatelé zdravotnické péče by měli vědět o své zodpovědnosti vůči kodexu a plnit ji. Je třeba vytvořit odborný etický kodex, pokrývající odpovědnost zdravotnických institucí a jednotlivých zdravotníků při ochraně kojení a zabránit konfliktům zájmu v souvislosti s přijetím komerčních sponzorských darů na úhradu kurzů, vzdělávacích materiálů, výzkumu, konferencí a dárků a zdůraznit jak tyto a další praktiky negativně ovlivňují kojení. Informace, týkající se úmyslů a ustanovení kodexu, společně s monitorováním jejich dodržování a postihováním jejich porušení by také měly být předávány veřejnosti. Předávání vzorků formulí zdarma pro všechny, ale zejména pro znevýhodněné skupiny, by měly být zrušeny a nahrazeny podporou kojení. Navíc rodiče dětí, které dostávají formuli připravovanou z prášku, by měli být varováni prostřednictvím informací, uvedených na obalu formule, že se nejedná o sterilní výrobek a je třeba s ním bezpečně zacházet (23).

23. Ochrana, propagace a podpora kojení v Evropě: Akční plán, revize 2008, Projekt EU č. kontraktu SPC 2002359), http://www.kojeni.cz/novinky/akcni-plan-2008