Kojení.cz

Kojení je právem dítěte i matky. Vážíme si každé maminky.

Úvod

Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (kodex) byl přijat 21. 5. 1981 34. Světovým zdravotním shromážděním (WHO). Je to soubor doporučení k regulaci reklamy kojeneckých lahví, saviček a veškerých náhrad mateřského mléka – umělého mléka, kaší, nápojů určených kojencům i některých příkrmů. Jeho cílem je ochrana a podpora kojení zajištěním vhodného marketingu a distribuce umělé výživy, lahví, dudlíků, které by měly být dostupné jen těm, kteří je potřebují. Kodex zakazuje všechny druhy reklamy na výše uvedené produkty, protože ovlivňují postoje matek i společnosti k výživě dětí a negativně ovlivňuje iniciaci, výlučnost i délku kojení (1,2). Náhradou mateřského mléka se rozumí jakákoliv kojenecká mléčná výživa a nemléčná kojenecká výživa určena k použití v prvních 6 měsících věku dítěte, kdy je jako optimální strava doporučováno pouze mateřské mléko.

Propagace umělé výživy skrze zdravotníky a zdravotnický systém přímo podkopává sebedůvěru matky a zpochybňuje její schopnost a rozhodnutí kojit. Matky, které obdržely v porodnici propagační balíček (často obsahující dudlíky, lahve i vzorky umělé výživy), mají o 40 % vyšší pravděpodobnost, že budou výlučně kojit po dobu kratší než 10 týdnů oproti těm, které jej nedostaly (3). Velkou příležitost k podpoře kojení a formování postoje lidí k němu mají také ambulantní lékaři a sestry (zejm. gynekologové, pediatři, rodinní lékaři) – ti do velké míry ovlivňují matky při rozhodování o výživě jejich dětí (4). Je známo, že kojení má velký význam pro matku a dítě. Umělá výživa mateřské mléko nikdy nemůže plně nahradit a navíc přináší další rizika. Nezávislé výzkumy ukazují na vyšší výskyt infekčních a chronických onemocnění, zvýšené riziko obezity a horší vývoj intelektu u dětí uměle živených v porovnání s dětmi kojenými. Krmení umělou výživou je třeba vnímat jako rizikové chování a kojení jako standard, normu (5). Dle doporučení Globální strategie výživy kojenců a malých dětí WHO, 2003 (6) a dalších následných rezolucí WHO, včetně posledního doporučení WHO pro Evropský region z roku 2014 (7) a doporučení MZČR 2013 (8) by děti měly být výlučně kojeny do konce 6. měsíce a po zavedení příkrmů od ukončeného 6 měsíce (180 dní, 26. t.) až do 2 let i déle. Z hlediska matek vysoce kvalitní studie prokázaly, že kojení snižuje riziko rakoviny vaječníků o 27% – 40% a rakoviny prsu o 40% – 80% (9). Kojení také snižuje poporodní krvácení prostřednictvím oxytocinu.

Průzkumy ukazují, že společnost je lépe chráněna před propagací výrobků kojenecké výživy, dudlíků a lahví tam, kde je WHO kodex uzákoněn ve srovnání se zeměmi, kde je dodržování kodexu dobrovolné. Tam, kde není vůbec žádná regulace, matky v důsledku komerčních tlaků ztrácejí svou přirozenou důvěru v kojení, což vede k poklesu počtu kojících žen. Vina je na marketingu. Zatímco podíl výlučně kojených dětí v 90. letech stoupal, celosvětový trend zůstal od té doby pod 40 %. V Evropském regionu je výlučně kojeno v 6. měsících pouze 16% dětí, shodně s ČR.

1. WHO. International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes: frequently asked questions. Updated version 2008. Geneva: World Health Organization, 2008
2. Zhang, Y. et al. The Association of Prenatal Media Marketing Exposure Recall with Breastfeeding Intentions, Initiation, and Duration. Journal of Human Lacta- tion. 2013. roč. 29, č. 4, s. 500–509.
3. Roseneberg, K. et al Marketing infant formula through hospitals: the impact of commercial hospital discharge packs on breastfeeding. American journal of public health. 2008, roč. 98, č. 2, s. 290–295.
4. Krogstrand, Kaye Stanek a Kelly Parr. Physicians Ask for More Problem-Solv- ing Information to Promote and Support Breastfeeding. Journal of the American Dietetic Association. roč. 105, č. 12, s. 1943–1947
5. McNiel ME, Labbok HM, Abrahams SW, What are the risks associated with formula feeding? A re-analysis and review. Birth. 2010, roč. 37, č. 1, s. 50–58.
6. Global strategy for infant and young child feeding. Geneva, World Health Organization, 2003.
7. WHO 64th SESSION, 2014,Regional Committae for Europe: Investing inn- children: the European child and adolescent health start.
8. Doporučení k zavádění komplementární výživy (příkrmu) u kojenců, Pracovní skupina Ministerstva zdravot-nictví pro výživu dětí,
http://www.mzcr.cz/…/doporuceni-k-zavadeni komplementarni-vyzivy-prikrm, 2013
9. Ip S, Chung M,Raman G, Trikalinos TA, Lau J (2009) A Summary of the Agency for Healthcare Research and Quality’s Evidence Report on Breast- feeding in developed Countries. Breastfeeding Medicine Volume 4, Supple- ment 1: 17-30